Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Cung cấp thông tin quy hoạch nhà đất” là gì? Các bạn đã từng nghe đến vấn đề “cấp thông tin quy hoạch nhà đất“? Trước khi giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp hay cho thuê quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư; xin cấp giấy phép xây dựng thì các bên giao dịch mong muốn tìm hiểu thông tin về nhà đất có nằm trong quy hoạch hay không? Có đang tranh chấp hay không? Có đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng hay không? Vậy thì việc các bên giao dịch cần làm là đi xin cấp chứng chỉ quy hoạch, xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất.

Trong bài viết này, Luật Gia Bùi xin cung cấp Mẫu đơn đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin quy hoạch nhà đất và hướng dẫn thủ tục xin cấp xác nhận thông tin quy hoạch nhà đất, đất đai mới nhất, nhanh nhất.

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

(Sử dụng cho các chủ đầu tư dự án)

Kính gửi: Ban Quản lý …………………..

1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………..

– Số nhà:……………………………………. đường ………………………………

Phường (xã/thị trấn):……………………. quận (huyện)……………………………………..

– Số điện thoại:……………………………. Fax:………………………………………………….

2. Thông tin khu đất:

– Lô đất số:…………………. tờ bản đồ: …………….. Diện tích:……………. m2

– Số nhà:……………………. đường …………………………….

Phường (xã/thị trấn):……………………. quận (huyện)…………………………….

3. Nội dung dự kiến đầu tư (nếu có):

– Chức năng công trình: …………………………………………………………………………..

– Mật độ xây dựng: …………………………………………………………………………………

– Tầng cao xây dựng: ………………………………………………………………………………

4. Để có cơ sở triển khai nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án đầu tư theo đúng quy định, kính đề nghị Ban Quản lý ………….. cung cấp các thông tin quy hoạch – kiến trúc liên quan đến khu đất tại vị trí nêu trên.

Đơn đính kèm:– Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất

– Phương án thiết kế sơ phác (nếu có)

– …………….

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Mẫu đơn xin xác nhận thông tin quy hoạch mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

Kính gửi : ………………………………

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………Fax……………………………… email:………………………….

Người đại diện …………………………………………………Chức vụ…………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số:……………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đầu tư số :……………………….. ……………………..do……………………. cấp ngày………………………………………………………………

2. Địa điểm: …………………………………………………………………..

– Lô đất: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Khu chức năng:…..………………………………………………………………………………………….

– Phạm vi ranh giới: ………………………………………………………………………………………………..

– Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

Đơn đính kèm:– Trích sao vị trí khu đất

– ……

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu) 

3. Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi : ………………………………

1. Tôi tên là (hoặc tên của tổ chức): ……………………….

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: …………………, đường: ………………………….

Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …………….

Điện thoại:……………………….  Email:………………………….

(Nếu là tổ chức) Người đại diện …………………….. Chức vụ…………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số:………………………………..

Giấy chứng nhận đầu tư số :……………………………. do……………………. cấp ngày……………………

2. Vị trí khu đất, lô đất đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch: 

– Thửa đất số: ………… Tờ bản đồ số: …………… Lô đất: ……………………………….

Địa điểm: ………………………………. Phường (xã/thị trấn): …………., quận/huyện/thành phố: …………….………

– Khu chức năng:…..…………………………………………………….

– Phạm vi ranh giới: (theo bản đồ hiện trạng vị trí số: ……………. do ………………… lập ngày ………………….)

– Diện tích lô đất (m2):…………..

3. Nội dung và mục đích tra cứu thông tin quy hoạch:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất dự kiến (nếu có mục đích đầu tư xây dựng công trình):

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đề nghị ………………………. cung cấp cho tôi/chúng tôi Chứng chỉ quy hoạch tại khu đất, lô đất nêu trên.

Đơn đính kèm:– Trích sao vị trí khu đất

– ……

……….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Ký tên (đóng dấu) 

4. Thủ tục xin thông tin quy hoạch mới nhất 2018

Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn về trình tự thực hiện thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch chi tiết như sau:

– Bước 1: Cá nhân/tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận/huyện. Khi đến các bạn tiến hành bốc số và chờ nộp hồ sơ.

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân quận/huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định: Chuyên viên tiếp nhận, lập và giao giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp;

+ Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân/tổ chức tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Hoặc trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn tối đa 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận/huyện xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức/cá nhân đủ điều kiện. Nếu không cấp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

5. Hồ sơ xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất

+ Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu);

+ Bản CHÍNH bản vẽ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ tỷ lệ 1/1000- 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000

+ Một trong những giấy tờ về sử dụng đất hợp pháp;

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

6. Dịch vụ pháp lý của Luật Gia Bùi

– Tư vấn luật đất đai trực tuyến miễn phí qua tổng đài;

– Tư vấn thủ tục xin xác nhận thông tin quy hoạch;

– Tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ quy hoạch;

– Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin cấp thông tin quy hoạch nhà đất;

– Tư vấn trình tự, thủ tục sang tên chuyển nhượng nhà đất.

Lưu ý: Biểu mẫu bạn đang tham khảo có thể đã hết hiệu lực và được thay thế bằng biểu mẫu mới tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn – hỗ trợ, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết – khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 097.110.6895. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

TIN TỨC LIÊN QUAN

Mức xử phạt hành chính khi không có giấy phép kinh doanh?

Theo quy định của Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP thì hoạt động kinh […]

Xem chi tiết

Tại sao phải thành lập công ty?

Tại sao phải thành lập công ty? Làm sao để thành lập một công ty […]

Xem chi tiết

THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN HỒ SƠ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Một trong những giấy […]

Xem chi tiết

Đang sửa quy định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Theo hồ sơ dự thảo nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân […]

Xem chi tiết

18 câu hỏi – đáp phổ biến về hộ kinh doanh

1. Ai được phép đăng ký hộ kinh doanh? Có 3 đối tượng được phép […]

Xem chi tiết

12 lỗi phổ biến của hộ kinh doanh và mức phạt mới nhất

Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và […]

Xem chi tiết
Đăng lúc 21/10/18 bởi admin Trong Thư viện pháp luật