Cách tính điểm trung bình môn học bằng Excel chuẩn nhất

Bài viết Cách tính điểm trung bình môn học bằng Excel chuẩn nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Công thức tính điểm trung bình môn:

  1. Công thức tính điểm trung bình môn:

  Vào ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, có nhiệm vụ sửa đổi quy chế đánh giá và xếp loại học sinh tại các cấp THCS và THPT. Theo Thông tư này, việc tính toán điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được thực hiện dựa trên một công thức cụ thể, cung cấp một cách chi tiết và minh bạch để xác định năng lực và hiệu suất học tập của học sinh. Dưới đây là công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT:

  Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT:

  ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 * ĐĐGgk + 3 * ĐĐGck) / (SĐĐGtx + 5)

  Trong đó:

  – TĐĐGtx (Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên): Đây là tổng điểm của các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ, bao gồm cả điểm kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút.

  – ĐĐGgk (Điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ): Đây là điểm của kiểm tra đánh giá giữa kỳ của môn học trong từng học kỳ.

  – ĐĐGck (Điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ): Đây là điểm của kiểm tra đánh giá cuối kỳ của môn học trong từng học kỳ.

  – SĐĐGtx (Số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên): Đây là tổng số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong từng học kỳ.

  Công thức trên thể hiện cách phân bổ trọng số cho các thành phần kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ trong việc tính điểm trung bình môn học kỳ. Việc áp dụng các hệ số trọng số khác nhau cho các thành phần này nhằm tạo ra sự cân đối và công bằng trong quá trình đánh giá hiệu suất học tập của học sinh. Công thức này cung cấp một hệ thống tính điểm chính xác và công bằng, giúp xác định kết quả học tập của học sinh một cách rõ ràng và minh bạch.

  2. Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1:

  Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất học tập của học sinh trong một môn học trong suốt kỳ học. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 dựa vào công thức chính xác:

  Bước 1: Thu thập điểm số

  Trước khi tính toán ĐTBmhk, bạn cần thu thập và ghi lại các loại điểm số của từng môn học. Các loại điểm bao gồm:

  – Điểm kiểm tra miệng: Điểm được kiểm tra trong các buổi học thông qua câu hỏi và thảo luận.

  – Điểm kiểm tra 15 phút: Điểm kiểm tra ngắn gọn thường diễn ra sau mỗi phần học.

  – Điểm kiểm tra giữa kỳ: Điểm kiểm tra trung bình trong nửa đầu kỳ học.

  – Điểm kiểm tra cuối kỳ: Điểm kiểm tra trung bình trong nửa cuối kỳ học.

  Bước 2: Áp dụng công thức tính ĐTBmhk

  Công thức tính ĐTBmhk cho môn học kỳ 1 là: ĐTBmhk1 = (TĐĐGtx + 2 * ĐĐGgk + 3 * ĐĐGck) / (SĐĐGtx + 5)

  Bước 3: Áp dụng công thức vào ví dụ cụ thể

  Ví dụ 1: Bạn B có bảng điểm môn Toán học kỳ 1 như sau:

  – Điểm kiểm tra miệng: 8 và 9.

  – Điểm kiểm tra 15 phút: 8 và 10.

  – Điểm kiểm tra giữa kỳ: 8,5.

  – Điểm kiểm tra cuối kỳ: 8.

  Áp dụng công thức: ĐTBmhk1 = [(8 + 9 + 8 + 10) + 2 * 8.5 + 3 * 8] / (4 + 5) = 8.4 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

  Ví dụ 2: Bạn D có bảng điểm môn Tiếng Anh như sau:

  – Điểm kiểm tra miệng: 7 và 9.

  – Điểm kiểm tra 15 phút: 8 và 8.

  – Điểm kiểm tra giữa kỳ: 8.

  – Điểm kiểm tra cuối kỳ: 8.5.

  Áp dụng công thức: ĐTBmhk1 = [(7 + 9 + 8 + 8) + 2 * 8 + 3 * 8.5] / (4 + 5) = 8.2.

  Lưu ý: Công thức tính ĐTBmhk giúp bạn đánh giá mức độ học tập của mình trong môn học kỳ 1. Chính xác và đầy đủ thông tin điểm số là quan trọng để tính toán ĐTBmhk một cách đúng đắn.

  3. Cách tính điểm trung bình môn cả năm học:

  Điểm trung bình môn cả năm là một chỉ số quan trọng để đánh giá thành tích học tập của học sinh trong toàn bộ năm học. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm trung bình môn cả năm học dựa vào công thức chính xác:

  Bước 1: Có điểm trung bình môn học kỳ 1 và kỳ 2

  Để tính điểm trung bình môn cả năm, bạn cần đã biết được điểm trung bình môn học kỳ 1 (ĐTBmhk1) và điểm trung bình môn học kỳ 2 (ĐTBmhk2). Điều này đòi hỏi bạn phải đã thu thập và ghi lại các điểm số của từng môn học trong cả hai kỳ học.

  Xem thêm  Đường dây nóng tư vấn pháp luật giao thông tại Hà Nam

  Bước 2: Áp dụng công thức tính ĐTB cả năm

  Công thức tính ĐTB môn cả năm THCS-THPT là: ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + 2 * ĐTBmhk2) / 3

  Trong đó:

  – ĐTBmhk1: Điểm trung bình môn học kỳ 1, được tính theo hệ số 1.

  – ĐTBmhk2: Điểm trung bình môn học kỳ 2, được tính theo hệ số 2.

  Bước 3: Áp dụng công thức vào ví dụ cụ thể

  Ví dụ: Bạn C có điểm trung bình môn Văn học kỳ 1 và học kỳ 2 lần lượt là: ĐTBmhk1 = 7.5 và ĐTBmhk2 = 8.5.

  Áp dụng công thức: ĐTBmcn = (7.5 + 2 * 8.5) / 3 = 8.2 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

  Nhấn mạnh:

  – Công thức tính điểm trung bình môn cả năm là một phương pháp để tổng hợp điểm học tập của bạn trong toàn bộ năm học.

  – Điểm trung bình môn cả năm giúp thể hiện mức độ thành thạo của bạn trong môn học suốt cả khóa học.

  – Để tính ĐTB cả năm, bạn cần biết ĐTBmhk1 và ĐTBmhk2, đây là thông tin quan trọng để tính toán.

  4. Cách tính điểm trung bình môn học bằng Excel chuẩn nhất:

  Việc sử dụng Excel để tính điểm trung bình môn học không chỉ giúp bạn tự động hóa quy trình tính toán mà còn giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng tính Excel để tính điểm trung bình môn học kỳ:

  Bước 1: Xây dựng bảng tính Excel ban đầu

  Bắt đầu bằng việc tạo một bảng tính mới trên Microsoft Excel. Bảng tính này sẽ chứa thông tin về tên môn học và các cột điểm số quan trọng như kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ.

  Bước 2: Đưa dữ liệu vào bảng tính Excel

  Nhập các điểm số đã thu thập được vào bảng tính Excel theo từng cột điểm tương ứng. Đảm bảo rằng bạn nhập đúng và đủ số lượng điểm tương ứng với từng loại kiểm tra.

  Bước 3: Xây dựng công thức tính điểm trung bình môn học kỳ

  Tại cột tính điểm trung bình môn học kỳ, bạn cần xây dựng công thức tính chính xác. Dưới đây là hướng dẫn để xây dựng công thức cho cột điểm trung bình môn học kỳ:

  Tại ô I4 (hoặc ô bất kỳ trong cột tính ĐTBmhk1), nhập công thức sau:

  =(SUM(C4:F4) + G4*2 + H4*3) / (4+5)

  Trong công thức trên:

  – SUM(C4:F4): Tổng điểm kiểm tra thường xuyên (tổng ĐKT miệng và 15 phút).

  – G4*2: Điểm kiểm tra giữa kỳ tính theo hệ số 2.

  – H4*3: Điểm kiểm tra cuối kỳ tính theo hệ số 3.

  – (4+5): Tổng số bài kiểm tra thường xuyên + 5 (điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ).

  Bước 4: Tính điểm trung bình môn học kỳ

  Sau khi đã xây dựng công thức tại ô I4, bạn có thể kéo thả công thức này xuống các ô còn lại trong cột ĐTBmhk1 để tự động tính điểm trung bình cho từng môn học.

  5. Lưu ý khi tính điểm trung bình môn học bằng Excel:

  Khi sử dụng Excel để tính điểm trung bình môn học, cần tuân theo một số lưu ý quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình tính toán. Dưới đây là danh sách các lưu ý cần xem xét:

  – Kiểm tra lại công thức:

  Trước khi áp dụng công thức, hãy kiểm tra kỹ lưỡng công thức tính điểm trung bình môn học. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tên các ô chứa điểm và áp dụng đúng toán tử trong công thức.

  – Đảm bảo nhập đủ điểm số:

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập đủ tất cả các điểm kiểm tra vào bảng tính Excel. Việc bỏ sót điểm số có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

  – Kiểm tra định dạng số:

  Đảm bảo rằng các ô chứa điểm số được định dạng là số thập phân (decimal) để đảm bảo tính toán chính xác. Tránh sử dụng định dạng văn bản (text) cho các ô điểm số.

  – Làm tròn kết quả:

  Theo quy định của trường học và giáo viên, điểm trung bình môn học thường được làm tròn đến một số thập phân cụ thể (thường là một hoặc hai số thập phân). Đảm bảo rằng bạn đã làm tròn kết quả tính toán theo quy định này.

  – Sử dụng hệ thống bảo mật:

  Nếu bạn lưu trữ thông tin cá nhân của học sinh trong bảng tính Excel, hãy đảm bảo sử dụng các biện pháp bảo mật như mật khẩu để tránh việc truy cập trái phép.

  – Dự phòng và sao lưu:

  Luôn thực hiện dự phòng và sao lưu bảng tính Excel sau mỗi lần cập nhật để tránh mất dữ liệu quan trọng.

  – Kiểm tra lại kết quả:

  Sau khi tính toán, hãy kiểm tra lại kết quả để đảm bảo tính chính xác. Nếu có sự không rõ ràng hoặc sai sót, hãy thực hiện kiểm tra lại công thức và dữ liệu.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cach-tinh-diem-trung-binh-mon-hoc-bang-excel-chuan-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895