Chấm dứt hợp đồng với cán bộ công đoàn khi hết hạn hợp đồng

Bài viết Chấm dứt hợp đồng với cán bộ công đoàn khi hết hạn hợp đồng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Luật sư cho hỏi, khi hết hạn hợp đồng lao động với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì có được chấm dứt hợp đồng lao động với người này không? Cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Trong đó có trường hợp hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

Khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động 2012 quy định: 

Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, khi hết hạn hợp đồng lao động với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách, nếu đã hết nhiệm kỳ công đoàn thì người sử dụng lao động được phép chấm dứt hợp đồng lao động với người đó và phải tuân thủ các quy định về thời hạn báo trước.

Trường hợp khi hết hạn hợp đồng lao động với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn, thì người sử dụng lao động phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Điều 25 Luật công đoàn 2012 quy định:

1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ quy định trên,  việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Nếu không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau khi báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền là 30 ngày, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Xem thêm  Lương thiếu tá quân đội, thiếu tá công an là bao nhiêu tiền?

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động không thực hiện đúng quy định nêu trên, người lao động đó có quyền yêu cầu cơ quan công đoàn và các cơ quan nhà nước về quản lý lao động, cũng như cơ quan tòa án giải quyết vấn đề này cho bạn.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/cham-dut-hop-dong-voi-can-bo-cong-doan-khi-het-han-hop-dong/

097.110.6895
097.110.6895