Chế độ bảo hiểm xã hội một lần với lực lượng Công an nhân dân

Bài viết Chế độ bảo hiểm xã hội một lần với lực lượng Công an nhân dân được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Bảo hiểm xã hội ngày nay được nhiều người lao động, cán bộ, công chức, viên chức tham gia khi làm việc tại các tổ chức, cơ quan nhà nước bởi bảo hiểm xã hội đáp ứng được các nhu cầu và đảm bảo được các điều kiện, lợi ích chính đáng cho người lao động. Đối với những người làm trong ngành công an nhân dân, việc tham gia bảo hiểm xã hội là điều tất yếu. Do đó, một câu hỏi được đặt ra là khi cán bộ công an nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội trong quá trình công tác thì chế độ bảo hiểm xã hội một lần với lực lượng công an nhân dân được thực hiện như thế nào?

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 097.110.6895

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Luật Công an nhân dân năm 2018;

– Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật bảo hiểm xã hội và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

1. Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bảo hiểm xã hội được biết đến là sự thay thế hoặc là sự bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi gặp trường hợp ốm đau, thai sản, bị bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động, hết tuổi tham gia lao động hoặc chết.

Bảo hiểm xã hội một lần là một trong những quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng khi nghỉ việc và họ có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thay vì nhận lương hưu.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần của công an nhân dân:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Công an nhân dân năm 2018, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ trật tự và an toàn xã hội; làm công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Cán bộ làm trong lực lượng công an nhân dân được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần nếu có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong suốt thời gian công tác, phục vụ trong ngành công an nhân dân. Theo đó, chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với sỹ quan ngành công an nhân dân được quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động làm việc trong lĩnh vực an ninh- công an nhân dân khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngoài quy định về chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân và nững người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân thì cũng quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với các đối tượng này tại Điều 10 và Điều 16 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Xuất ngũ nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

– Trường hợp cán bộ công an nhân dân đã đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng nhưng bị mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế hoặc ra nước ngoài định cư thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

3. Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công an nhân dân:

Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần đối với hạ sĩ quan, chiến vĩ làm nghĩa cụ công an nhân dân; học viện công an nhân dân, học viên cơ yếu được hưởng sinh hoạt phí được quy định tại khoản 7 Điều 16 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT- BQP-BCA-BLĐTBXH như sau:

Xem thêm  Hệ thống tiền tệ quốc tế

– Trước khi nhập ngũ hoặc trước khi trở thành học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí mà chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi thôi việc hay xuất ngũ là thời gian thực tế phục vụ trong ngành Công an nhân dân, học viên cơ yếu được hưởng sinh hoạt phí;

– Trước khi nhập ngũ hoặc trước khi trở thành học viên công an nhân dân, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí đã từng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà chưa nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì thời gian tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi thôi việc hoặc xuất ngũ là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó và thời gian phục vụ trong ngành Công an nhân dân, học viên cơ yếu được hưởng sinh hoạt phí.

Còn đối với sỹ quan công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với những năm đóng trước năm 2014;

– Được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của cán bộ công an có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng  số tiền người đó đã đóng và mức tối đa bằng 2 tháng bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo công thức quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, trợ cấp hưởng bảo hiểm xã hội một lần được chi trả theo thời gian cán bộ công an nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Mức hưởng BHXH một lần = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Lưu ý:

– Trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 đến 06 tháng được tính là nửa năm và từ 07 đến 11 tháng thì được tính là một năm. Trong trường hợp tính đến trước 01/1/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì tháng lr đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/1/2014;

– Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mbqtl = (Mức điều chỉnh hàng năm x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

4. Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công an nhân dân:

Khi người làm trong ngành công an nhân dân xuất ngũ, thôi việc có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần làm hồ sơ gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi cư trú để được giải quyết theo chế độ. Người làm trong ngành Công an nhân dân được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần do bảo hiểm xã hội công an thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 122/2020/TT-BCA. Theo đó, nhóm người lao động này cần nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu số 14-HSB;

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Bản khi của cá nhân về thời gian và địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực (nếu có);

– Đối với những người bị mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế đồng thời không thể tự kiểm soát hoặc không thể tự phục vụ sinh hoạt cá nhân hằng ngày thì có thêm trích lục hồ sơ bệnh án hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án làm minh chứng.

Lưu ý, khi đi nộp hồ sơ cần mà theo Sổ hộ khẩu thường trú và CMND/CCCD để chứng minh.

Trong trường hợp công an nhân dân ra nước ngoài để định cư cần phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

– Thị thực có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp;

– Giấy tờ để xác nhận việc người đã làm trong ngành công an nhân dân đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường tú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền;

– Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

Thời gian để giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người làm trong ngành công an nhân dân do cơ quan bảo hiểm cấp huyện hoặc cấp tỉnh giải quyết và chi trả bảo hiểm xã hội một lần trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/che-do-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-voi-luc-luong-cong-an-nhan-dan/

097.110.6895
097.110.6895