Chỉ tiêu sử dụng đất là gì? Cách tính chỉ tiêu sử dụng đất?

Bài viết Chỉ tiêu sử dụng đất là gì? Cách tính chỉ tiêu sử dụng đất? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Chỉ tiêu sử dụng đất là gì?

  Hiện nay, các văn bản pháp luật về đất đai không có quy định hay giải thích về “chỉ tiêu sử dụng đất”. Tuy nhiên, tại Luật Xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 lại có quy định về vấn đề này. Khoản 7 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 giải thích chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho từng khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa hoặc tối thiểu của công trình.

  2. Cách tính chỉ tiêu sử dụng đất:

  2.1. Chỉ tiêu đất dân dụng:

  Chỉ tiêu đất dân dụng bình quân tối thiểu và tối đa toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị và nằm trong các chỉ tiêu sau:

  Loại đô thị

  Đất bình quân (m2/người)

  Mật độ dân số (người/ha)

  I-II

  45-60

  220- 165

  III-IV

  50-80

  200- 125

  V

  70-100

  145-100

  Đối với khu vực quy hoạch là nội thành, nội thị tại các đô thị loại đặc biệt thì sẽ áp dụng chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị như quy định đối với đô thị loại I. 

  Các đô thị khác thuộc đô thị loại đặc biệt căn cứ vào định hướng quy hoạch để áp dụng chỉ tiêu đối với đô thị cùng loại.

  Chỉ tiêu trên không bao gồm đất nông nghiệp, đất cho các công trình cấp vùng trở lên bố trí trong khu vực các khu dân dụng đô thị

  Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với chỉ tiêu trên nhưng phải có các luận chứng đảm bảo tính phù hợp và phải nằm trong ngưỡng 45 – 100 m2/người.

  2.2. Chỉ tiêu về đơn vị ở:

  Quy mô dân số tối đa của một đơn vị ở là 20 000 người, còn quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 4 000 người (đối với những đô thị miền núi là 2 800 người);

  Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị tại chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị theo loại đô thị như sau:

  Loại đô thị

  Đất đơn vị ở (m2/người)

  I-II

  15-28

  III-IV

  28-45

  V

  45-55

  Chỉ tiêu trên không bao gồm đất nông nghiệp gắn với đất ở, đất cho những công trình dân dụng cấp đô thị trở lên bố trí trong khu vực đơn vị ở;

  Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với chỉ tiêu trên nhưng phải có các luận chứng đảm bảo tính phù hợp và phải ≥ 15 m2/người.

  Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2m2/người. Mỗi một đơn vị ở phải có tối thiểu một công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5000 m2 và phải đảm bảo cho các đối tượng dân cư trong đơn vị ở (đặc biệt là những người cao tuổi và trẻ em) đảm bảo tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD. Trong những nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi phục vụ nhóm nhà ở với bán kính phục vụ không ≥ 300 m;

  Đối với các dự án có quy mô dân số dưới 4 000 người (đối với những đô thị miền núi là dưới 2.800 người), việc bố trí các công trình dịch vụ – công cộng, bố trí cây xanh sử dụng công cộng tuân thủ theo quy hoạch cấp trên. Ngoài ra, chỉ tiêu đất cây xanh ở trong khu vực dự án phải đảm bảo tối thiểu là 1m2/người và phải bố trí cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo cho phục vụ đủ cho khu vực dự án.

  2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất các công trình dịch vụ – công cộng:

  -Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ – công cộng cấp đô thị

  Loại công trình

  Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu

  Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu

  A. Giáo dục

  1. Trường trung học phổ thông

  học sinh /1 000 người

  40

  m2/1 học sinh

  10

  B. Y tế

  2. Bệnh viện đa khoa

  giường/1 000 người

  4

  m2/giường bệnh

  100

  C. Văn hóa – Thể dục thể thao

  3. Sân thể thao cơ bản

   

   

  m2/người

  ha/công trình

  0,6

  1,0

  4. Sân vận động

   

   

  m2/người

  ha/công trình

  0,8

  2,5

  5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

   

   

  m2/người

  ha/công trình

  0,8

  3,0

  6. Nhà văn hóa (hoặc Cung văn hóa)

  chỗ/1 000 người

  8

  ha/công trình

  0,5

  7. Nhà thiếu nhi (hoặc Cung thiếu nhi)

  chỗ/ 1 000 người

  2

  ha/công trình

  1.0

  D. Thương mại

  8. Chợ

  công trình

  1

  ha/công trình

  1.0

  Xem thêm  Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620 mới nhất

  Các khu vực có quy mô dân số ≥ 20 000 người phải bố trí ít nhất một trường trung học phổ thông;

  Khuyến khích bố trí kết hợp các thiết chế văn hóa – thể dục thể thao trong một công trình hoặc cụm công trình. Quy mô những công trình dịch vụ – công cộng cấp đô thị khác (như bể bơi, thư viện, bảo tàng, rạp xiếc, rạp chiếu phim, nhà hát… ) được tính toán phù hợp với nhu cầu của từng đô thị.

  – Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở

  Loại công trình

  Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu

  Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu

  A. Giáo dục

  1. Trường mầm non

  cháu/1 000 người

  50

  m2/1 cháu

  12

  2. Trường tiểu học

  học sinh /1 000 người

  65

  m2/1 học sinh

  10

  3. Trường trung học cơ sở

  học sinh /1 000 người

  55

  m2/1 học sinh

  10

  B. Y tế

  4. Trạm y tế

  trạm

  1

  m2/trạm

  500

  C. Văn hóa – Thể dục thể thao

  5. Sân chơi

   

   

  m2/người

  0,5

  6. Sân luyện tập

   

   

  m2/người

  ha/công trình

  0,5

  0,3

  7. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

  công trình

  1

  m2/công trình

  5 000

  D. Thương mại

  8. Chợ

  công trình

  1

  m2/công trình

  2 000

  CHÚ THÍCH 1: Các đô thị miền núi, khu vực trung tâm những đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép áp dụng chỉ tiêu sử dụng đất trung tâm văn hóa – thể thao tối thiểu phải là 2 500 m2/công trình.

  CHÚ THÍCH 2: Các công trình văn hóa – thể dục thể thao có thể bố trí kết hợp với đất cây xanh sử dụng công cộng.

  -Diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị (không bao gồm có đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở)

  Loại đô thị

  Tiêu chuẩn (m2/người)

  Đặc biệt

  7

  I và II

  6

  III và IV

  5

  V

  4

  CHÚ THÍCH 1: Diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa sẽ được quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người nhưng không được chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

  CHÚ THÍCH 2: Đối với đô thị miền núi, hải đảo chỉ tiêu diện tích của đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị có thể thấp hơn nhưng phải đạt được trên 70% mức quy định diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị

  2.4. Chỉ tiêu sử dụng đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao:

  Loại đất

  Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)

  Giao thông

  10

  Cây xanh

  10

  Các khu kỹ thuật

  1

  CHÚ THÍCH: Đất giao thông và cây xanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất.

  2.6. Chỉ tiêu sử dụng đất ở nông thôn:

  -Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn: Đất xây dựng cho những điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương nhưng không được nhỏ hơn chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn sau:

  Loại đất

  Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

  Đất xây dựng công trình nhà ở

  25

  Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ

  5

  Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật

  5

  Cây xanh công cộng

  2

  CHÚ THÍCH: Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia, tỉnh, huyện.

  -Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ ở nông thôn:

  Loại công trình

  Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu

  Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

  Bán kính phục vụ tối đa

  1. Giáo dục

  a. Trường, điểm trường mầm non

  – Vùng đồng bằng:

  –  Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:

   

   

  50 chỗ/1 000 dân

   

   

  12 m2/chỗ

   

   

  1 km

  2 km

  b. Trường, điểm trường tiểu học

  – Vùng đồng bằng:

  –  Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:

   

   

  65 chỗ/1 000 dân

   

   

  10 m2/chỗ

   

   

  1 km

  2 km

  c. Trường trung học

  55 chỗ/1 000 dân

  10 m2/chỗ

   

  2. Y tế

  Trạm y tế xã

  –  Không có vườn thuốc

  –  Có vườn thuốc

  1 trạm/xã

   

  500 m2/trạm

  1 000 m2/trạm

   

  3. Văn hóa, thể thao công cộng (1)

  a. Nhà văn hóa

   

  1 000 m2/công trình

   

  b. Phòng truyền thống

   

  200 m2/công trình

   

  c. Thư viện

   

  200 m2/công trình

   

  d. Hội trường

   

  100 chỗ/công trình

   

  e. Cụm công trình, sân bãi thể thao

   

  5 000 m2/cụm

   

  4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (2)

  a. Chợ

  1 chợ/xã

  1 500 m2

   

  b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm

  1 công trình/khu trung tâm

  300 m2

   

  5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

  Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (bao gồm cả truy cập Internet)

  1 điểm/xã

  150 m2/điểm

   

  CHÚ THÍCH 1: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo về sử dụng khai thác hiệu quả;

  CHÚ THÍCH 2: Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Thông tư 01/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/chi-tieu-su-dung-dat-la-gi-cach-tinh-chi-tieu-su-dung-dat/

   097.110.6895
   097.110.6895