Chính sách ưu đãi với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động

Bài viết Chính sách ưu đãi với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Chính sách ưu đãi với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động:

  1.1. Hình thức phát triển nhà ở xã hội: 

  Các hình thức phát triển nhà ở xã hội hiện nay đã được pháp luật quy định một cách cụ thể và rõ ràng. Căn cứ theo quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2022 thì có thể thấy, pháp luật đã ghi nhận 03 hình thức phát triển nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

  Thứ nhất, là hình thức nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc công trái quốc gia, loại hình nhà ở xã hội được xây dựng từ trái phiếu hoặc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thậm chí là được xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trên phần diện tích đất được xác định nhằm mục đích để xây dựng các khu nhà ở xã hội theo quy định với mục đích để cho thuê hoặc cho thuê mua khi các chủ thể có nhu cầu.

  Thứ hai, đó là loại hình nhà ở xã hội được xây dựng bởi các chủ thể là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Tức là các doanh nghiệp và hợp tác xã đã bỏ vốn đầu tư xây dựng các loại hình nhà ở xã hội này để cho thuê hoặc cho thuê mua, bán Cho người lao động trong đơn vị của mình nhưng có sự ưu đãi của nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  Thứ ba, loại hình nhà ở xã hội do các chủ thể là hộ gia đình và cá nhân bỏ vốn ra để đầu tư xây dựng trên diện tích đất hợp pháp của mình để tiến hành cho thuê hoặc cho thuê mua, tiến hành các giao dịch mua bán nhưng được đặt dưới sự ưu đãi của nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  Ngoài ra thì theo quy định tại Điều 54 của Luật Nhà ở năm 2022 hiện nay có ghi nhận về các yêu cầu đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội cụ thể như sau:

  – Đối với các trường hợp mà xây dựng nhà ở xã hội chưa có trong kế hoạch phát triển được nhà nước và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ trương xây dựng các khu nhà ở xã hội đó;

  – Đối với các dự án xây dựng các khu nhà ở xã hội nhưng không thuộc khu vực độc lập dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội riêng để cho thuê thì khi đó các chủ thể là chủ đầu tư sẽ phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê theo đúng quy định của pháp luật; 

  – Đối với các dự án xây dựng các khu nhà ở xã hội với mục đích để cho thuê thì chúng ta có thẩm quyền đó là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải quy hoạch khu riêng để lập dự án xây dựng các khu nhà ở xã hội với mục đích cho thuê; 

  – Ngoài ra thì còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác, Đó là việc xây dựng dự án các khu nhà ở xã hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành quản lý và kiểm soát về mặt chất lượng cũng như tiêu chuẩn, phải được đặt dưới sự giám sát về giá thuê và giá thuê mua cũng như giá bán theo đúng quy định của pháp luật.

  1.2. Chính sách ưu đãi với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động: 

  Đối với các quy định về chính sách yêu đãi với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động trong doanh nghiệp của mình đã được pháp luật ghi nhận một cách cụ thể và rõ ràng. Về vấn đề này có thể căn cứ theo Điều 59 của Luật Nhà ở năm 2022, thì đối với các chủ thể là công ty và doanh nghiệp tự lo chỗ ở cho người lao động của mình sẽ được hưởng các chế độ yêu đãi sau đây theo đúng quy định:

  Thứ nhất, đối với trường hợp các chủ thể là tổ chức và doanh nghiệp tự mua nhà ở hoặc tự thuê mua nhà ở với mục đích Để lo chỗ ăn chỗ ở cho người lao động trong doanh nghiệp và đơn vị của mình mà không thu tiền thuê nhà thì khi đó, chi phí mua nhà ở và thuê mua nhà ở của công ty sẽ được tính vào chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi công ty tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

  Thứ hai, đối với trường hợp công ty và các doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng nhà ở với mục đích để lo chỗ ăn chỗ ở cho người lao động trong công ty và đơn vị của mình mà không tiến hành thu tiền thuê nhà đối với các chủ thể này thì khi đó, công ty và doanh nghiệp sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi như sau theo đúng quy định của pháp luật:

  – Người sử dụng lao động trong trường hợp này sẽ được miễn tiền sử dụng đất và miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo đúng quy định của pháp luật hoặc cho thuê với mục đích để đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội;

  – Các chủ thể là người sử dụng lao động trong trường hợp này sẽ được miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng, miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, còn đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội với mục đích để cho người lao động thuê thì sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với những trường hợp mà tiến hành xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua hoặc bán;

  Xem thêm  Điều kiện kinh doanh và cấp giấy chứng nhận xuất khẩu gạo

  – Người sử dụng lao động trong trường hợp này con được vay vốn yêu đãi theo đúng quy định của pháp luật từ Ngân hàng chính sách xã hội hoặc Tổ chức tín dụng đang hoạt động trên lãnh thổ của Việt Nam. Còn đối với trường hợp xây dựng các khu nhà ở xã hội với mục đích để cho thuê thì khi đó sẽ được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời hạn vay sẽ kéo dài hơn so với những trường hợp mà xây dựng nhà ở xã hội với mục đích để cho thuê mua hoặc bán;

  – Người sử dụng lao động trong trường hợp này sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành hỗ trợ toàn bộ hoặc tiến hành hỗ trợ một phần kinh phí cho quá trình đầu tư xây dựng các hệ thống hạ tầng kĩ thuật trong phạm vi dự án xây dựng các khu nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật, còn đối với trường hợp xây dựng các khu nhà ở xã hội với mục đích để cho người lao động thuê thì khi đó công ty trong trường hợp này sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí;

  – Người sử dụng lao động trong trường hợp này sẽ được tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Ngoài các yêu đãi nói trên thì công ty và các doanh nghiệp còn được hưởng các ưu đãi khác theo đúng quy định của pháp luật. 

  Như vậy thì có thể thấy, đối với các tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động miễn phí thì sẽ được hưởng các chế độ yêu đãi nêu trên theo quy định của pháp luật.

  2. Quy định về chính sách tăng cường phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: 

  Đối với các quy định về chính sách tăng cường phúc lợi cũng như các chính sách cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp của mình, thì sẽ căn cứ tại Điều 79 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, vấn đề này được ghi nhận như sau:

  – Người sử dụng lao động cần phải có nghĩa vụ đảm bảo đầy đủ các bồn tắm cũng như buồn vệ sinh phù hợp và thuận tiện tại nơi làm việc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ Y tế;

  – Ngoài ra, pháp luật hiện nay cũng cần phải có những chính sách khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thực hiện các hoạt động sau: xây dựng các cơ sở văn hóa y tế cũng như các khu thể thao và các khu nhà ở kèm theo đó là đáp ứng đầy đủ các cơ sở vật chất nhằm mục đích phục vụ cho người lao động tại nơi làm việc, đặc biệt là những nơi sử dụng nhiều lao động. Các chủ thể này cần phối hợp với nhau để tiến hành lập kế hoạch cũng như thực hiện các giải pháp hữu ích với mục đích để lao động nữ hoặc các lao động nam có việc làm thường xuyên và ổn định theo đúng quy định của pháp luật, áp dụng các chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt cũng như làm việc không trọn thời gian, tiến hành giao việc làm tại nhà hoặc đào tạo nâng cao tay nghề cho những người lao động, Lao động nữ cần được đào tạo thêm những nghề nghiệp dự phòng phù hợp với đặc điểm của cơ thể, và đặc điểm về tâm sinh lý, cũng như chức năng làm mẹ theo quy định của pháp luật về lao động.

  3. Quy định về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động:

  Căn cứ Điều 83 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động được ghi nhận như sau:

  – Đối với những người sử dụng lao động đầu tư xây dựng các khu nhà trẻ hoặc các khu mẫu giáo, người sử dụng lao động đầu tư xây dựng các cơ sở y tế hoặc công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác để đảm bảo điều kiện về quy mô cũng như tiêu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa thì khi đó, người sử dụng lao động sẽ được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật về các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dạy nghề, y tế, giáo dục, thể thao vào môi trường;

  – Đối với những trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động thì cũng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như đã phân tích ở trên;

  – Đối với những trường hợp đầu tư và tổ chức các lớp mẫu giáo thì khi đó sẽ được miễn hoặc giảm tiền thuê cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;

  – Ngoài ra thì người sử dụng lao động còn được nhà nước hỗ trợ các vấn đề như sau: Đối với những người sử dụng lao động và sử dụng nhiều lao động nữ hơn lao động nam thì khi đó sẽ được giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế. Đồng thời thì các khoản chi tăng thêm cho các lao động nữ nhằm mục đích đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống quay rối tình dục tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, khi đó sẽ được tính vào khấu trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó Bộ Tài chính.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Luật Nhà ở năm 2022;

  – Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/chinh-sach-uu-dai-voi-to-chuc-tu-lo-cho-o-cho-nguoi-lao-dong/

   097.110.6895
   097.110.6895