Chồng là phó giám đốc vợ có được làm kế toán được không?

Bài viết Chồng là phó giám đốc vợ có được làm kế toán được không? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Chồng là phó giám đốc vợ có được làm kế toán được không?

  Căn cứ Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 và Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán quy định những người không được làm kế toán, các Điều này quy định những người sau đây không được làm kế toán:

  – Người chưa thành niên;

  – Người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

  – Người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  – Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

  – Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  – Người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong những tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích;

  – Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của những người sau:

  + Của người đại diện theo pháp luật;

  + Của người đứng đầu;

  + Của giám đốc hoặc tổng giám đốc;

  + Của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán;

  + Kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán.

  Lưu ý rằng, sẽ không tính những đối tượng này trong doanh nghiệp tư nhân, trong công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, trong doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

  – Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mà được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản ở trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, trong cùng công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và những doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

  Như vậy, qua quy định trên có thể khẳng định được rằng nếu chồng là phó giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán trong doanh nghiệp thì vợ sẽ không được làm kế toán. Tuy nhiên, nếu chồng là phó giám đốc trong những doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp sau thì vợ vẫn được làm kế toán trong cùng một doanh nghiệp mà chồng đang giữ chức phó giám đốc:

  – Chồng là phó giám đốc trong doanh nghiệp tư nhân;

  – Chồng là phó giám đốc trong công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu;

  – Chồng là phó giám đốc trong doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ.

  2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán:

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán bao gồm các hành vi sau:

  – Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.

  – Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

  – Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.

  – Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ.

  – Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

  – Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của pháp luật.

  – Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ (loại trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu).

  – Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện pháp luật về kế toán quy định.

  – Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.

  – Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu mà không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.

  – Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  – Hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm điều kiện quy định của Luật Kế toán.

  – Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu như đã quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  – Doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

  – Thuê cá nhân, tổ chức không đủ các điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

  Xem thêm  Đào ngũ sẽ bị xử phạt thế nào? Mức xử phạt hành vi đào ngũ?

  – Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với các khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

  – Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.

  Như vậy, hành vi bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của pháp luật là một trong những hành vi mà pháp luật về kế toán nghiêm cấm. Tức là, hành vi cố ý bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty mà đang phụ trách công tác tài chính – kế toán kế toán về làm kế toán, kế toán trưởng (trừ các loại hình doanh nghiệp được phép để vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán đã nêu ở mục trên) là hành vi bị nghiêm cấm.

  3. Phạt hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty:

  Như đã phân tích ở các mục trên, nếu chồng là phó giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán trong doanh nghiệp thì vợ sẽ không được làm kế toán (trừ các trường hợp được phép đã nêu trên) và hành vi cố ý bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty mà đang phụ trách công tác tài chính – kế toán kế toán về làm kế toán, kế toán trưởng là hành vi bị nghiêm cấm.

  Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán, Điều này quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán, còn đối với tổ chức có hành vi bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đồng thời biện pháp khắc phục hậu quả là bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và người kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới được bổ nhiệm hoặc thuê bắt buộc không thuộc các đối tượng không được làm kế toán (ví dụ, người kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới được bổ nhiệm hoặc thuê không phải là vợ/chồng của phó giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán trong công ty).

  4. Thủ tục phạt hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty:

  Thủ tục phạt hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty được thực hiện như sau:

  Bước 1: lập biên bản vi phạm hành hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty

  Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty:

  – Thanh tra viên tài chính các cấp;

  – Chánh thanh tra Sở Tài chính;

  – Chánh thanh tra Bộ Tài chính;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  – Công chức, viên chức, sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội nhân dân mà đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc theo văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành sẽ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

  Bước 2: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty

  Người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty trong thời hạn pháp luật quy định. Người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt bao gồm:

  – Thanh tra viên tài chính các cấp;

  – Chánh thanh tra Sở Tài chính;

  – Chánh thanh tra Bộ Tài chính;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

  – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Bước 3: thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty

  Sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi bố trí hoặc thuê vợ của phó giám đốc công ty làm kế toán tại công ty, người bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thời hạn quy định rõ trong quyết định xử phạt.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Luật Kế toán năm 2015;

  – Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán;

  – Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/chong-la-pho-giam-doc-vo-co-duoc-lam-ke-toan-duoc-khong/

   097.110.6895
   097.110.6895