Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Các hướng chuyển dịch?

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Các hướng chuyển dịch?

Bài viết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Các hướng chuyển dịch? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

  1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

  – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được dùng để chỉ những thay đổi trong các bộ phận cấu thành của nền kinh tế theo nghĩa rất chung chung. Trong thế giới phương Tây, nó thường được dùng để chỉ hiện tượng các khu đô thị chuyển từ cơ sở sản xuất sang khu vực dịch vụ. Nó có ý nghĩa sâu sắc đối với năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các thành phố và khu vực.  Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng đến nhân khẩu học bao gồm phân phối thu nhập , việc làm và hệ thống phân cấp xã hội ; các thỏa thuận thể chế bao gồm cả sự phát triển của công ty các dịch vụ phức tạp, chuyên môn hóa của nhà sản xuất, sự luân chuyển vốn, nền kinh tế phi chính thức , công việc không theo tiêu chuẩn và chi tiêu công; cũng như khoảng cách địa lý bao gồm sự gia tăng của các thành phố trên thế giới , sự không phù hợp về không gian và chênh lệch tăng trưởng đô thị.

  –  Trong một khoảng thời gian đầu, một số ngành đã phải trải qua sự sụt giảm lớn và vĩnh viễn về tăng trưởng việc làm, một quá trình mà gọi là tái cấu trúc.  Bên cạnh đó, phần lớn lao động di dời trong các ngành tái cơ cấu đã chuyển sang các lĩnh vực khác. Mặc dù quá trình tái phân bổ này dẫn đến sự gia tăng lớn về năng suất (và giảm tỷ trọng lao động) trong các ngành làm giảm công nhân, nhưng nó cũng dẫn đến tình trạng thất nghiệp kéo dài cho những người lao động bị dịch chuyển. Hơn nữa, những người lao động chuyển nơi làm việc bị giảm thu nhập đáng kể, phù hợp với tổn thất đáng kể về vốn nhân lực cụ thể của họ. Khi gộp các mảng này lại với nhau, chúng tôi ước tính chi phí tái cấu trúc là từ ½ đến 1% tổng thu nhập mỗi năm.

  0080430767025 894-mc0178" style="text-align: justify">– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn cầu, sự thay đổi chính trị, sự phân quyền của chính phủ và tái cơ cấu xã hội làm thay đổi vận mệnh đô thị và khu vực, đồng thời làm phát sinh các mô hình phát triển không gian xã hội mới. Sự phân mảnh, phân cực và bản sắc không gian địa phương mới hình thành nên thực tế đô thị mới. Các thành phố thịnh vượng trước đây có thể mất lợi thế so sánh về vị trí. Để duy trì khả năng cạnh tranh và xây dựng tiềm năng địa phương (nội sinh), hoặc để quản lý các thành phố không thể kiểm soát, các mô hình, phương thức và cơ chế quy hoạch mới đang được phát triển. Ở các thành phố của thế giới phương Tây, quan hệ đối tác công tư – liên minh của những người chơi chính trị và kinh tế địa phương – đã vạch ra / phát triển và thực hiện những tầm nhìn lớn về phát triển. Các siêu đô thị của các nước thu nhập thấp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cơ sở hạ tầng cơ bản hơn của người dân.

  2. Các hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

  – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện theo ba hướng chủ yếu

  2.1. Chuyển dịch theo ngành theo khu vực kinh tế: 

  Địa lý đô thị là một bộ môn khoa học xã hội định hướng hệ thống có liên quan lớn đến các giải pháp liên ngành của các vấn đề đô thị và khu vực đô thị. Quan điểm hệ thống, các kỹ năng cần thiết, và sự đa dạng của các câu hỏi nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng trong địa lý đô thị làm cho ngành học này trở nên ưu việt để hiểu và đối phó với các vấn đề của đô thị đương đại.

  + Do đó, ngày càng có nhiều thành phố trên toàn thế giới, cả quy hoạch đô thị và chế độ đô thị hiện hành, định hướng và mối tương tác phức tạp của nó với hệ thống kinh tế và chính trị khu vực, quốc gia hoặc siêu quốc gia, đều có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của thành phố. Để đối phó với chủ nghĩa đô thị đương đại, các nhà hoạch định sẽ cần phải suy nghĩ lại về các quy trình, cấu trúc và chính sách đô thị. Điều cần thiết là sự hiểu biết về thành phố từ góc độ hệ thống. Điều này coi sự phát triển đô thị, hình thức, và cấu trúc xã hội và kinh tế có mối quan hệ với nhau với các hệ thống xã hội, kinh tế và chính trị. Nó cũng hiểu thành phố là một tổ chức / thực thể có năng lực và sức mạnh địa phương to lớn có thể chống lại thành công các tác động cục bộ hoặc khu vực của toàn cầu hóa hoặc các lực lượng siêu địa phương khác.

  Xem thêm  Bàn Môn Điếm là gì? Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm?

  + Một số tác động của sự phân cực xã hội này bao gồm sự tập trung ngày càng gia tăng của nghèo đói ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ, sự tập trung ngày càng tăng của người da đen và gốc Tây Ban Nha ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ, và các hình thức xã hội khác biệt như tầng lớp thấp , nền kinh tế phi chính thức., và các cộng đồng nhập cư kinh doanh.  Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất suy giảm để lại hậu quả là những người lao động đeo tai xanh căng thẳng, những người phải chịu đựng tình trạng thất nghiệp triền miên , kinh tế bất an và trì trệ do nền kinh tế toàn cầu chạy trốn . Tiền lương và tỷ lệ công đoàn hóa cho các công việc sản xuất cũng giảm. Một khía cạnh định tính khác liên quan đến việc nữ hóa nguồn cung việc làm khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, thường là trong lĩnh vực dịch vụ.

  + Cả chi phí và lợi ích đều gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiệu quả cao hơn, tạo việc làm, tiến bộ hóa , và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với việc loại trừ và hòa nhập xã hội . Nhóm dân số có tay nghề thấp, thu nhập thấp phải đối mặt với việc mất cơ hội, tham gia đầy đủ vào xã hội, thiếu khả năng tiếp cận thị trường lao động và trường học, vị thế yếu trong thị trường nhà ở, hạn chế tham gia chính trị và xã hội bị hạn chế hội nhập văn hóa. Ngược lại, các chuyên gia có tay nghề cao, thu nhập cao được hòa nhập xã hội với các tiện nghi hiện đại, tiện nghi, tham gia xã hội và tiếp cận đầy đủ các nguồn lực công.

  2.2. Chuyển dịch theo vùng kinh tế: 

  Nhìn chung, các thỏa thuận thể chế này được hỗ trợ bởi công nghệ cải tiến phản ánh tính liên kết và quốc tế hóa của các doanh nghiệp và các quá trình kinh tế. Do đó, vốn, hàng hóa và con người nhanh chóng chảy qua biên giới.  Khi chế độ điều tiết bắt đầu với Chủ nghĩa Ford và Tây hóa trong thời đại công nghiệp, sau đó là tiêu dùng hàng loạt trong các chính sách kinh tế học Keynes , nó phát triển thành tiêu dùng khác biệt và chuyên biệt thông qua cạnh tranh quốc tế.

  + Ngoài ra, trên thị trường lao động, các hình thức sắp xếp công việc không theo tiêu chuẩn phát triển dưới hình thức làm việc bán thời gian, công việc đại lý tạm thời và công ty hợp đồng, việc làm ngắn hạn, công việc ngẫu nhiên và hợp đồng độc lập. Những thay đổi kinh tế toàn cầu và cải tiến công nghệ trong hệ thống thông tin và liên lạc đã khuyến khích các tổ chức cạnh tranh chuyên môn hóa sản xuất dễ dàng và tập hợp nhân công tạm thời một cách nhanh chóng cho các dự án cụ thể. Do đó, tiêu chuẩn về việc làm ổn định và tiêu chuẩn bắt đầu sáng tỏ vào giữa những năm 1970.

  + Một sự thay đổi khác trong sắp xếp thể chế liên quan đến các nguồn lực công. Khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế khuyến khích các nền kinh tế dựa trên tri thức và dịch vụ công nghệ cao, kết quả là giảm đầu tư công ồ ạt. Ở nhiều vùng của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nghiệp hóa, mức chi tiêu công giảm mạnh xảy ra đối với nhà ở, trường học, phúc lợi xã hội, giáo dục, đào tạo việc làm, tạo việc làm, chăm sóc trẻ em, vui chơi giải trí và không gian mở. Để khắc phục những hạn chế này, tư nhân hóa được xem là một biện pháp phù hợp. Mặc dù nó dẫn đến một số cải tiến trong sản xuất dịch vụ, tư nhân hóa dẫn đến trách nhiệm giải trình của công chúng ít hơn và sự phân bổ nguồn lực không đồng đều hơn. Với cải cách này trong việc tư nhân hóa các dịch vụ công, chủ nghĩa tân tự dođã trở thành cương lĩnh tư tưởng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  2.3. Chuyển dịch theo thành phần kinh tế:

  Cảnh quan đô thị, đặc biệt là ở Mỹ đã thay đổi đáng kể để đáp ứng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Hơn nữa, với sự di chuyển của việc làm bảo trợ xanh từ các thành phố trung tâm, sự phân biệt đối xử về nhà ở cố định về mặt địa lý và chính sách sử dụng đất ở ngoại ô, thanh niên người Mỹ gốc Phi ở các thành phố trở thành nạn nhân của sự không phù hợp về không gian , nơi cư trú của họ chỉ cung cấp tăng trưởng việc làm yếu và tiêu cực và họ thường thiếu khả năng tiếp cận với di chuyển trong đô thị.  Dịch vụ đặt hàng cao, một lĩnh vực đang mở rộng trong thế giới công nghiệp hóa, trở nên tập trung về mặt không gian ở một số lượng nhỏ tương đối các khu vực đô thị lớn, đặc biệt là tại các khu tập hợp văn phòng ngoại ô.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/chuyen-dich-co-cau-kinh-te-la-gi-cac-huong-chuyen-dich-co-cau-kinh-te/

   097.110.6895
   097.110.6895