Có cần nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế không?

Bài viết Có cần nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế không? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Có cần nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế không?

  1.1. Hiệu đính thông tin là gì?

  Hiện nay, các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan chưa có định nghĩa cụ thể về hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiểu đơn giản thì “hiệu đính” là xem xét, đối chiếu văn bản/thông tin với các nguồn tài liệu đáng tin cậy và sửa lại cho đúng. Việc hiệu đính sẽ bao gồm cả việc kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp cùng chỉnh sửa nội dung của văn bản/thông tin.

  Vậy có thể hiểu, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp chính là chỉnh sửa thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  1.2. Nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế:

  Hiệu đính thông tin bao gồm có hai trường hợp, Cụ thể:

  1.2.1. Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận:

  Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, hoạt động văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được thực hiện như sau:

  ­- Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

  + Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  + Nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

  – Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung ở trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

  + Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp.

  + Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

  – Việc hiệu đính thông tin trên Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, trên Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và những thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định trên.

  1.2.2. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

  Điều 40 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do việc chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  – Trường hợp doanh nghiệp phát hiện các nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc là chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, của Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), của Giấy phép đầu tư hoặc những giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do quá trình thực hiện chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

  + Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo văn bản đề nghị hiệu đính phải có:

  ++ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời cũng là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc những giấy tờ có giá trị tương đương;

  ++ Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

  + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị hiệu đính của doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thực hiện bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Xem thêm  Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Hà Nội, TPHCM mới nhất

  – Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện các nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận do quá trình thực hiện chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi phát hiện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp vào trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Như vậy, trong thủ tục hiệu đính thông tin vừa nêu, pháp luật không quy định sau khi hiệu đính thì doanh nghiệp phải nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế. Thêm nữa, đăng ký thuế lần đầu khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chính là bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp cho phòng Đăng ký kinh doanh và phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xin cấp mã số thuế cho doanh nghiệp. Chính vì thế, khi doanh nghiệp hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận hoặc hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì sẽ không phải nộp thông tin hiệu đính sang cơ quan thuế, nhưng khi đó thông tin hiệu đính sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế.

  2. Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin:

  Mẫu văn bản đề nghị hiệu đính thông tin khi doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc khi doanh nghiệp phát hiện ra nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc là chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II-10 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

  TÊN DOANH NGHIỆP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số: ….

  …, ngày…. tháng….năm…..

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …..

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):….

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)Ngày cấp …/…/.. Nơi cấp:

  Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:

  – Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hiện nay là:

  – Thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là:….

  Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

  Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

  (Ký và ghi họ tên)

  Lưu ý ở phần ký và ghi rõ họ tên:

  Trường hợp hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

  – Trường hợp hiệu đính thông tin của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

  – Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người đã được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

  – Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/co-can-nop-thong-tin-hieu-dinh-sang-co-quan-thue-khong/

   097.110.6895
   097.110.6895