Con thương binh, liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Bài viết Con thương binh, liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Con thương binh liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Nhằm đảm bảo quyền lợi của con thương binh liệt sỹ, luật cũng đưa ra các chính sách ưu đãi được hưởng đối với không chỉ bản thân họ mà còn đối với thân nhân người thương binh liệt sĩ. Để vinh danh cũng như đền đáp công lao to lớn mà các thương binh liệt sĩ đã đóng góp cho đất nước, nhà nước đã có những đưa ra những ưu tiên nhất định đối với họ không chỉ về vấn đề phụ cấp, bảo hiểm y tế hay con cái họ được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học trung cấp cao đẳng, được ưu tiên trong giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên thì con của họ được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật và cũng sẽ được miễn giảm các loại thuế.

Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng việc miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

1. Con thương binh liệt sĩ có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?

Tiền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất đai 2013 như sau: Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao đất, cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đây là một nghĩa vụ có ý nghĩa thiết thực, đảm bảo việc người sử dụng đất có trách nhiệm đối với phần đất của mình được nhà nước giao, cho phép sử dụng, Nhà nước cũng có thể quản lí, giám sát chặt chẽ đối với phần đất này.

Nguyên tắc áp dụng việc miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ?

Căn cứ Điều 106 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng việc miễn giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ như sau:

– Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 104 và Điều 105 Nghị định này (được nêu bên dưới nguyên tắc này) được thực hiện quy định tại Điều 6 Pháp lệnh và theo nguyên tắc quy định tại pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

– Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

– Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%.

Như vậy, từ ngày 15/02/2022, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được miễn giảm tiền sử dụng đất tùy vào các trường hợp mà phần trăm miễn giảm khác nhau.

Chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ?

Căn cứ Điều 104 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ như sau:

– Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

– Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Chế độ giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ: (cụ thể là con liệt sĩ)

Xem thêm  Hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chế độ giảm tiền sử đụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ như sau:

Giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

– Giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

– Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

– Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

+ Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến.

+ Thân nhân liệt sĩ.

– Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với:

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến.

2. Một số khái niệm liên quan đến con thương binh liệt sĩ: 

Thương binh là gì?  

Thương binh là quân nhân, công an nhân dân do chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc trong đấu tranh chống tội phạm, dũng cảm làm nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nguy hiểm vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân mà bị thương, mất sức lao động từ 21% trở lên và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh”, tặng “Huy hiệu thương binh”. Người hưởng chính sách như thương binh là người không phải là quân nhân, công an nhân dân bị thương trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà mất sức lao động từ 21% trở lên và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”. Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh sau đây được gọi chung là thương binh.

Liệt sĩ là gì ?

Căn cứ theo Điều 7 pháp lệnh ủy ban thường vụ quốc hội: Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và được Nhà nước truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”.

Gia đình liệt sĩ gồm những thân nhân của liệt sĩ: vợ hoặc chồng, con, cha mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”.

Cuối cùng có thể nói chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (ở đây là thương binh liệt sĩ) luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của quốc gia mình. Đó là chính sách đặc biệt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/con-thuong-binh-liet-si-co-duoc-mien-giam-tien-su-dung-dat/

097.110.6895
097.110.6895