Công an huyện được xử phạt xe trên tỉnh lộ, quốc lộ không?

Bài viết Công an huyện được xử phạt xe trên tỉnh lộ, quốc lộ không? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Công an huyện có được xử phạt xe trên tỉnh lộ, quốc lộ không?

  1.1. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của công an cấp huyện: 

  Về vấn đề nhiệm vụ và quyền hạn của công an cấp huyện, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, vấn đề này được pháp luật Việt Nam ghi nhận như sau:

  – Công an cấp huyện sẽ có thẩm quyền và nhiệm vụ trong việc bố trí các lực lượng, Công an cấp huyện tổ chức các hoạt động điều tra và kiểm soát trên địa bàn cũng như xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hành chính về trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến đường của cấp huyện, các tuyến đường cấp xã và các tuyến đường chuyên dùng trong phạm vi địa giới hành chính cấp quận huyện, xử phạt vi phạm hành chính trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường đô thị theo quyết định phân công cũng như phân cấp của chủ thể có thẩm quyền đó là giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố; 

  – Ngoài ra thì công an cấp huyện còn có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Phòng Cảnh sát giao thông tuần tra và kiểm tra cũng như sự phạt vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực về vi phạm trật tự và an toàn giao thông trên các đoạn đường quốc lộ đi qua khu vực địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của cấp quận huyện và cấp thị xã, thuộc phạm vi quản lý của thành phố, theo đúng kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là giám đốc Công an cấp tỉnh; 

  – Bên cạnh đó thì còn có ghi nhận về quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Cảnh sát giao thông, khi đó thì Phòng Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của các tuyến quốc lộ đi qua khu vực địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của cấp quận huyện và thị xã, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tham mưu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Giám đốc Công an cấp tỉnh để lên kế hoạch bố trí lực lượng, Phòng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp với cơ quan đó là Cảnh sát giao thông cấp quận huyện để tiến hành điều tra và kiểm soát cũng như xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xâm phạm đến an ninh trật tự và an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

  1.2. Công an huyện có được xử phạt xe trên tỉnh lộ, quốc lộ không?

  Để trả lời cho câu hỏi: Công an cấp quận huyện có được sự và xe trên các tỉnh lộ và quốc lộ hay không? Thì cần phải tìm hiểu các văn bản có liên quan của Bộ Công an quy định về vấn đề này. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, thì có ghi nhận về công an cấp quận huyện có quyền bố trí lực lượng và tổ chức tuần tra cũng như kiểm soát và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của mình, bao gồm các tuyến như:

  – Xử phạt vi phạm trên các tuyến quốc lộ hoặc các đoạn đường quốc lộ theo quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông;

  – Xử phạt vi phạm hành chính trong các đoạn đường quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ theo quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, các đoạn đường quốc lộ và các tuyến quốc lộ này đi qua khu vực thuộc quản lý của Công an cấp huyện huyện đó theo kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc Trưởng Phòng cảnh sát giao thông;

  – Có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường huyện, xử phạt trên các tuyến đường xã cũng như các đường chuyên dùng, sử và trên các tuyến đường đô thị theo đúng quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông;

  – Ngoài ra thì công an huyện còn có vai trò trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Phòng Cảnh sát giao thông để tiến hành tuần tra cũng như kiểm soát, và thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm trên các tuyến đường giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo đúng kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Giám đốc công an cấp tỉnh hoặc Trưởng phòng cảnh sát giao thông.

  Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, còn ghi nhận thêm những vấn đề sau: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Phòng Cảnh sát giao thông sẽ có nhiệm vụ trong việc bố trí các lực lượng và tổ chức tuần tra cũng như kiểm soát và tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương, cụ thể như sau:

  Xem thêm  Cổ phần hóa là gì? Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là gì?

  – Thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của 1 tỉnh hoặc một thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật;

  – Các tuyến đường quốc lộ trọng điểm hoặc quốc lộ có tình hình trật tự phức tạp (các tuyến đường quốc lộ này bao gồm cả các đoạn đường chánh quận hoặc thị xã, các đoạn đường chánh thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cũng như thị trấn thuộc huyện), xử phạt vi phạm hành chính trên các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế xã hội trong địa phương;

  – Xử phạt trên các tuyến đường đô thị thuộc thành phố trực thuộc trung ương bao gồm các tuyến đường chính và các tuyến đường có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp.

  Như vậy thì theo quy định trên có thể thấy, công an cấp huyện muốn thực hiện quá trình tuần tra và kiểm soát cũng như xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ thì phải tuân theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền đó là giám đốc công an tỉnh, không được tự mình tiến hành tuần tra hoặc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trên các đoạn đường quốc lộ, năm đồng thời khi thực hiện hoạt động đó thì cần phải phối hợp với phòng cảnh sát giao thông theo đúng tinh thần của Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. 

  2. Thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của trưởng công an cấp huyện: 

  Căn cứ theo Điều 13 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, thì thẩm quyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của trưởng công an huyện như sau:

  – Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch quy định của pháp luật;

  – Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát cũng như xử lý vi phạm thường xuyên hoặc đột xuất trên tuyến, địa bàn được phân công;

  – Tham mưu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch thực hiện trong phạm vi toàn quốc sau đây: Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường cao tốc; Kế hoạch phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Theo đó, thì chủ thể có thẩm quyền đó là Trưởng công an cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hoặc đột xuất trên tuyến, địa bàn được phân công theo quy định trên.

  3. Một số trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng phương tiện để kiểm soát:

  Căn cứ vào quy định tại Điều 16 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, thì cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch và được phép dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong một số trường hợp sau:

  Thứ nhất, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

  Thứ hai, được phép dừng phương tiện để kiếm soát khi thực hiện mệnh lệnh, cũng như thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật;

  Thứ ba, được phép dừng phương tiện để kiếm soát khi có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền đó là Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị này sẽ phải đảm bảo hình thức và nội dung do luật quy định, phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, và lực lượng tham gia phối hợp;

  Thứ tư, được phép dừng phương tiện để kiếm soát khi kin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Luật Giao thông đường bộ năm 2019;

  – Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cong-an-huyen-duoc-xu-phat-xe-tren-tinh-lo-quoc-lo-khong/

   097.110.6895
   097.110.6895