Công ty làm mất xe của nhân viên phải bồi thường thế nào?

Bài viết Công ty làm mất xe của nhân viên phải bồi thường thế nào? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Khái quát chung về hợp đồng gửi giữ tài sản:  

  Hiện nay rất nhiều trường hợp nhân viên đi làm nhưng bị mất xe tại công ty. Để trả lời rõ hơn về vấn đề này, thì cần phải tìm hiểu những quy định của pháp luật xoay quanh vấn đề hợp đồng gửi giữ tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản, theo đó thì đây chính là sự thỏa thuận của các bên, một bên sẽ nhận tài sản của bên còn lại để tiến hành hoạt động bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên kia khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi tài sản có thể trả tiền công cho bên còn lại trong trường hợp các bên có thỏa thuận. Nhìn chung thì đây được xem là một loại hợp đồng song vụ. Bên giữ có quyền yêu cầu bên nhận giữ phải bảo quản tài sản của mình tránh trường hợp gây ra thất thoát và thiệt hại, và sẽ phải trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng hoặc theo yêu cầu của bên gửi. Bên nhận giữ tài sản có quyền yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản của mình khi hết hạn hợp đồng và trả tiền thù lao theo thỏa thuận của các bên.

  Nhìn chung thì gửi giữ tài sản chính là một trong những dịch vụ phổ biến hiện nay. Mạng lưới dịch vụ này phát triển tạo điều kiện cho nhân dân trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và giảm bớt sự mất mát, đảm bảo sự an toàn cho tài sản. Hoạt động này diễn ra ở nhiều nơi trong đó có quan hệ về lao động. Tại các công ty khác nhau thì nhân viên có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện, các công ty khi đó cũng cần phải thuê bảo vệ. Hoạt động gửi giữ tại các công ty cũng diễn ra thường xuyên và được nhân viên bảo vệ quản lý. Nhân viên bảo vệ sẽ hướng dẫn cho các chủ thể khu vực để xe, thời gian rồi và cách gửi … nhân viên bảo vệ trông giữ xe thường sẽ ký hợp đồng lao động với công ty, trong hợp đồng đó nêu rõ rằng bên bảo vệ sẽ có trách nhiệm trông giữ xe và bảo quản xe, trả lại xe cho nhân viên theo đúng tình trạng như khi nhận giữ, phải tiến hành hoạt động bồi thường thiệt hại nếu là mất mát và hư hỏng xe, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

  Như vậy thì có thể thấy, khi bạn gửi xe ở công ty và bị mất, thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty nơi bạn làm việc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, sau đó công ty sẽ làm việc với nhân viên bảo vệ để yêu cầu bảo vệ đó hoàn trả lại khoản tiền mà công ty đã bồi thường trong trường hợp xét thấy lỗi thuộc về bảo vệ, do không làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình gây ra mất mát cho nhân viên.

  2. Công ty làm mất xe của nhân viên phải bồi thường thế nào? 

  Hiện nay theo quy định của pháp luật, nếu công ty làm mất xe của nhân viên thì sẽ phải tiến hành hoạt động bồi thường trong những trường hợp sau đây:

  Thứ nhất, khi đi làm nhân viên đã lấy vé xe nhưng khi tan ca, nhân viên lại không cung cấp được vé xe cho bảo vệ. Ở bất kỳ cơ quan nào thì đều có người trông xe, hay còn được gọi là bảo vệ của công ty. Việc gửi giữ xe có thể được thực hiện thông qua những hành động và lời nói cụ thể. Khi bảo vệ hướng dẫn chỗ đỗ xe và ghi giá xe đưa cho nhân viên thì đây được xem là hành vi giao kết hợp đồng gửi giữ xe giữa nhân viên và cơ quan, trong đó người bảo vệ chính là người quản lý sẽ trực tiếp. Vé xe sẽ được xem như hợp đồng thỏa thuận về việc trông giữ tài sản giữa nhân viên và công ty đó. Trong trường hợp mà nhân viên làm mất vé xe thì rất khó để được pháp luật bảo vệ, vì xe không có giấy tờ để chứng minh tài sản của mình bị thiệt hại. Trường hợp mất vé xe thì nhân viên có thể căn cứ vào những giấy tờ khác như hợp đồng lao động giữa nhân viên và công ty nơi mà họ làm việc.

  Nội dung của hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động năm 2019 cần phải có những thông tin cơ bản như sau: Họ và tên, địa chỉ của người sử dụng lao, họ tên và chức danh của người giao kết hợp đồng lao động phía bên người sử dụng lao động, họ tên và ngày tháng năm sinh, giới tính và nơi cư trú, giấy tờ tùy thân của người lao động, công việc và địa điểm làm việc của người lao động, thời hạn của hợp đồng lao động, mức lương của người lao động, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi … kèm theo một số thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  Theo quy định này thì nội dung về quản lý và bảo quản tài sản của người lao động không phải là quy định bắt buộc trong hợp đồng lao. Tuy nhiên vẫn có trường hợp các chủ thể ký kết về điều khoản này. Nếu trong hợp đồng của người lao động có thể hiện ý chí về nội dung này thì người lao động có thể căn cứ vào đó để yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho mình. Ngoài ra nếu như công ty có hệ thống camera giám sát, thì nhân viên có thể yêu cầu trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera này để xác định hành vi và chủ thể vi phạm. Đây cũng được xem là một trong những bằng chứng và chứng cứ quan trọng để có thể căn cứ vào đó, yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường cho mình.

  Xem thêm  Mức lương, thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Thứ hai, nhân viên cung cấp đầy đủ vé xe cho bảo vệ. Trong trường hợp này thì có thể thấy, nếu nhân viên cung cấp đầy đủ vé xe, và xảy ra hiện tượng bị mất xe thì lỗi hoàn toàn thuộc về người bảo vệ của công ty. Tuy nhiên người bảo vệ chính là chủ thể làm việc theo hợp đồng đối với công ty, do đó người bảo vệ không phải là chủ thể trực tiếp có trách nhiệm bồi thường cho nhân viên. Căn cứ theo quy định tại Điều 597 của Bộ luật dân sự năm 2015 về chế định bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra, có quy định rằng, pháp nhân phải tiến hành hoạt động bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao phó, nếu như pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì khi đó có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây ra thiệt hại phải tiến hành hoạt động hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Điều 75 Bộ luật dân sự năm 2015, thì công ty sẽ được coi là pháp nhân thương mại, công ty có tài sản vì thế cho nên công ty sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhân viên, khi xảy ra hiện tượng nhân viên bị mất xe trong quá trình gửi giữ tại công ty. Và sau khi tiến hành hoạt động bồi thường cho nhân viên thì công ty sẽ xử lý trách nhiệm vật chất và xử lý kỷ luật đối với người bảo vệ theo nội quy lao động của công ty hoặc pháp luật về lao động.

  Ngoài ra thì có thể thấy, về mức bồi thường thiệt hại, căn cứ vào bằng chứng và thông tin mà các bên thu thập được, công ty sẽ tiến hành đàm phán với nhân viên một mức bồi thường thiệt hại sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên do người lao động bị mất xe đang ở vị trí yêu thế, không thể cung cấp thêm những thông tin cần thiết và không có kỹ năng đàm phán, cho nên thường phải chịu mức bồi thường thiệt hại thấp hơn so với thiệt hại thực tế xảy ra.

  3. Mức bồi thường thiệt hại khi nhân viên bị mất xe tại công ty: 

  Theo quy định của pháp luật hiện nay thì có thể thể thấy, mức bồi thường thiệt hại khi xảy ra hiện tượng mất xe tại công ty sẽ do các bên thỏa thuận, dựa trên ý chí của các bên, nếu như các bên không thỏa thuận được thì sẽ bồi thường bằng giá trị thực tế của tài sản bị thiệt hại. Cụ thể hơn, thì để xác định được giá trị tài sản của mình, người lao động bị mất xe có thể tham khảo và áp dụng một số cách thức sau:

  Thứ nhất, xác định thiệt hại thông qua quá trình thẩm định giá, việc thẩm định giá có thể được thẩm định bởi các tổ chức thẩm định giá hoặc có thể tham khảo giá tại một số cửa hàng bán những chiếc xe tương đương với chiếc xe mà người nhân viên đó bị mất để có thể tính được giá trị của chiếc xe đó. 

  Thứ hai, áp dụng tương tự cách tính giá trị của xe theo cách tính lệ phí trước bạ. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, có quy định cụ thể về giá tính lệ phí trước bạ đối với những loại xe đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

  – Đối với những chiếc xe có thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 90%;

  – Đối với những chiếc xe có thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%;

  – Đối với những chiếc xe có thời gian đã sử dụng trên 3 đến 6 năm: 50%

  – Đối với những chiếc xe có thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%; 

  – Đối với những chiếc xe có thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%.

  Thứ ba, áp dụng tương tự phương pháp đường thẳng khi trích khấu hao tài sản cố định là xe máy trong doanh nghiệp. Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, là từ 6 đến 10 năm. 

  4. Một số lưu ý khi gửi xe tại công ty: 

  Để tránh trường hợp mất xe trong quá trình gửi giữ tại công ty, thì các chủ thể nên lưu ý một số vấn đề cơ bản sau:

  – Lấy vé xe và thẻ giữ xe, sau đó bảo quản một cách cẩn thận, vì đây chính là bằng chứng quan trọng chứng minh hành động gửi giữ, trông xe tại công ty của các chủ thể;

  – Những người bảo vệ và người giữ xe cần nâng cao cảnh giác đối với các đối tượng phạm tội, phải luôn quan sát trong bãi giữ xe và không lơ là chủ quan sử dụng điện thoại, nếu xét thấy có đối tượng tình nghi cố giả vờ hỏi đường hoặc bắt chuyện nhầm đánh lạc hướng thì cần phải thận trọng;

  – Đối với trường hợp ghi vé bằng giấy tay thì cần phải có ký hiệu riêng để đề phòng các đối tượng tẩy xóa hoặc sửa chữa, hoặc làm thẻ giả nhầm mục đích thực hiện hành vi phạm tội;

  – Cần lắp đặt hệ thống camera quan sát để kiểm soát, xác định lỗi của các chủ thể trong quá trình thực hiện công việc, phát hiện những đối tượng tình nghi khi xảy ra hiện tượng mất mát, mỗi chủ thể cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân của mình để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Bộ luật Dân sự năm 2015;

  – Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

  – Thông tư 13/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cong-ty-lam-mat-xe-cua-nhan-vien-phai-boi-thuong-the-nao/

   No votes yet.
   Please wait...
   097.110.6895
   097.110.6895