Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Bài viết Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền Xô viết:

  1. Cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền Xô viết:

  – Vào đêm ngày 25/10/1917, chính quyền Xô viết được thành lập với Lê-nin là người đứng đầu. Sự ra đời của chính quyền này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử Nga và thế giới. Chính quyền này đã đưa đất nước đi đến một cách mạng hiệu quả và bền vững, là một điển hình của sự nổi dậy của nhân dân lao động.

  – Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thay thế bằng bộ máy Nhà nước mới của nhân dân lao động. Điều đó được thể hiện qua việc tập hợp nguồn lực nhà nước vào tay chính quyền nhân dân, để từ đó có thể điều khiển và phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Điều này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về cách tiếp cận, chính sách và phương pháp quản lý của chính quyền Xô viết so với các chính quyền trước đó.

  – Để thực hiện nhiệm vụ cách mạng, chính quyền Xô viết đã áp dụng một số biện pháp. Trong đó, “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được coi là những biện pháp quan trọng nhất. Từ đó, quyền lực của nhà nước đã được chuyển từ tay các tầng lớp tư sản và địa chủ sang tay nhân dân lao động. Các hoạt động thực hiện của chính quyền Xô viết đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về đất đai và tài sản, đồng thời giúp cho người nông dân và các tầng lớp lao động khác có được nguồn thu nhập ổn định và bảo đảm.

  – Ngoài ra, chính quyền Xô viết còn loại bỏ hoàn toàn những tàn tích phong kiến, xoá bỏ chế độ đẳng cấp và đặc quyền của giáo hội. Thực hiện chính sách nam nữ bình quyền, các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết. Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng. Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

  => Nhận xét: Các chính sách của Chính quyền Xô viết đã mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động, đồng thời thể hiện tính tiến bộ và ưu việt của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân và vì dân. Chính quyền Xô viết đã xóa bỏ hoàn toàn những tàn tích phong kiến, độc quyền và chế độ đẳng cấp, tạo điều kiện cho sự phát triển của các tầng lớp lao động, đồng thời đẩy lùi các tác động xấu đến xã hội. Chính quyền Xô viết còn đặt ra các tiêu chí mới về đạo đức, phong cách sống, hình ảnh con người mới, khai thác tối đa tiềm năng của con người. Chính quyền Xô viết đã thành lập các tổ chức đồng chính quyền nhân dân, giúp cho người dân có thể tham gia vào quản lý và điều hành nhà nước một cách hiệu quả và có ý nghĩa.

  2. Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết: 

  2.1. Bối cảnh lịch sử:

  Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga đã lật đổ chính quyền tư sản của Nga và thành lập chính quyền Xô viết, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước này. Tuy nhiên, trong năm 1918, chính quyền mới thành lập đã phải đối mặt với một cuộc tấn công đồ sộ từ 14 quân đội của các nước đế quốc và các lực lượng phản cách mạng trong nước. Cuộc tấn công này nhằm tiêu diệt chính quyền mới thành lập và thực hiện cách mạng Xô viết. Trong bối cảnh đó, bảo vệ chính quyền Xô viết trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và cấp bách.

  2.2. Chủ trương, chính sách của chính quyền Xô viết:

  Để chống lại cuộc tấn công này, chính quyền Xô viết đã áp dụng chính sách “Cộng sản thời chiến”. Chính sách này xoay quanh việc kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp của đất nước, trưng thu lương thực thừa của nông dân, và thi hành chế độ cưỡng bức lao động. Nhà nước cũng tiến hành quy hoạch kinh tế, tăng cường hoạt động sản xuất. Tất cả những chính sách này đều nhằm tăng cường năng lực của quân đội và bảo vệ chính quyền mới thành lập.

  Chính sách “Cộng sản thời chiến” đã đem lại hiệu quả khả quan. Động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, chính quyền Xô viết đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Nhờ đó, cho đến cuối năm 1920, Nga đã đẩy lùi thành công sự can thiệp của các nước đế quốc và bảo vệ thành công chính quyền mới thành lập. Điều này chứng tỏ rằng chính sách này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ vững chính quyền Xô viết trong giai đoạn đầu tiên của sự thành lập của nó.

  Tuy nhiên, chính sách này cũng đã gây ra những hậu quả tiêu cực. Trong quá trình thực hiện, nhiều người dân đã phải chịu đựng cảnh nghèo đói và khổ cực do thiếu thốn lương thực, cũng như bị ép buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Chính quyền Xô viết sau đó đã dần điều chỉnh chính sách của mình để giảm bớt tác động tiêu cực đến người dân.

  Tóm lại, chính sách “Cộng sản thời chiến” đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chính quyền Xô viết khỏi những cuộc tấn công từ các nước đế quốc và các lực lượng phản cách mạng trong nước. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, chính quyền Xô viết đã phải tiến hành điều chỉnh chính sách của mình. Điều này cho thấy rằng, để phát triển bền vững, cần phải cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của quốc gia và lợi ích của người dân.

  3. Bài tập vận dụng:

  Câu 1. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

  Xem thêm  Mẫu đơn xin vào Đoàn mới nhất 2023 và hướng dẫn cách viết

  A. 1914
  B. 1915
  C. 1916
  D. 1917

  Câu 2. Trước cách mạng 1905 – 1907, Nga là nước

  1. Quân chủ chuyên chế.

  2. Quân chủ lập hiến.

  3. Thuộc địa nửa phong kiến.

  4. Cộng hòa.

  Câu 3. Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là nền kinh tế

  1. Tư bản chủ nghĩa phát triển.

  2. Nông nghiệp lạc hậu.

  3. Tư bản chậm phát triển.

  4. Xã hội chủ nghĩa.

  Câu 4. Đầu năm 1917, nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng vì

  1. Nước Nga đã tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc.

  2. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra nhiều nơi.

  3. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng khắp đất nước.

  4. Nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề về kinh tế, chính trị, xã hội.

  Câu 5. Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì đặc biệt?

  1. Sự tồn tại của Chính phủ tư sản lâm thời.

  2. Sự tồn tại của chính quyền Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

  3. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

  4. Sự tấn công của liên quân 14 nước.

  Câu 6. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã hoàn thành nhiệm vụ gì của cách mạng Nga?

  1. Lật đổ chế độ Nga hoàng và thiết lập nền Cộng hòa.

  2. Lật đổ Chính phủ lâm thời và thành lập chính quyền Xô viết.

  3. Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.

  4. Xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, đặc quyền của Giáo hội.

  Câu 7. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 giành được thắng lợi đầu tiên ở đâu?

  1. Pê-tơ-rô-grat.

  2. Mát-xcơ-va.

  3. Min-xcơ.

  4. Ki-ép.

  Câu 8. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có điểm khác biệt cơ bản gì so với các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

  1. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.

  2. Đối tượng của cách mạng là chế độ phong kiến.

  3. Lãnh đạo của cách mạng là giai cấp vô sản.

  4. Có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

  Câu 9. Nhiệm vụ hàng đầu được chính quyền Xô viết xác định sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là gì?

  1. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến.

  2. Thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.

  3. Tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.

  4. Xây dựng và bảo vệ chính quyền mới.

  Câu 10. Chính quyền Xô viết đã làm gì để tập trung toàn bộ sức lực chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài thắng lợi?

  1. Thành lập Hồng quân công nông.

  2. Thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

  3. Xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp và đặc quyền giáo hội.

  4. Thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.

  Câu 11. Để tiêu diệt nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đã làm gì?

  1. Câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ Chính quyền Xô viết.

  2. Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.

  3. Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.

  4. Thực hiện “diễn biến hòa bình” để lật đổ Chính quyền Xô viết.

  Câu 12. Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản hoàn thành vào năm nào?

  1. 1919.

  2. 1920.

  3. 1921.

  4. 1922.

  Câu 13. Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?

  1. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  2. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.

  3. Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.

  4. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

  Câu 14. Ý nghĩa của “Luận cương tháng 4” do Lênin soạn thảo đã

  1. Giác ngộ cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân.

  2. Trang bị vũ khí tư tưởng cho mọi giai cấp, tầng lớp.

  3. Chỉ rõ mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  4. Kêu gọi quần chúng tích cực tham gia khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  Câu 15. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc cách mạng

  1. Dân tộc dân chủ.

  2. Dân chủ tư sản kiểu mới.

  3. Dân chủ tư sản.

  4. Xã hội chủ nghĩa.

  Câu 16. Cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã đập tan

  1. Ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động, đưa công nhân và nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng CNXH.

  2. Ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của các nước đế quốc ở châu Âu.

  3. Ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới.

  4. Âm mưu của Nga hoàng muốn khôi phục lại chế độ phong kiến.

  Câu 17. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

  A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
  B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.
  C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
  D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

  Câu 18. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nảo?

  A. Bất lực, không còn khả năng tiệp tục thống trị được nữa.
  B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.
  C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.
  D. Bỏ chạy ra nước ngoài.

  Câu 19. Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

  A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.
  B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. .
  C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
  D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

  Câu 20. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

  A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
  B. cách mạng vô sản.
  C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  D. cách mạng văn hóa.

  Câu 21. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

  A. Nga hoàng Nicôlai I
  B. Nga hoàng Nicôlai II
  C. Nga hoàng Alếchxanđra III
  D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

  Đáp án

  1A

  2A

  3B

  4D

  5C

  6A

  7A

  8C

  9D

  10D

  11A

  12B

  13A

  14C

  15D

  16A

  17C

  18A

  19C

  20C

  21B

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/cuoc-dau-tranh-xay-dung-va-bao-ve-chinh-quyen-xo-viet/

   097.110.6895
   097.110.6895