Điều kiện, thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm mới nhất

Bài viết Điều kiện, thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm:

Công ty môi giới việc làm là đơn vị trung gian kết nối giữa người lao động với người sử dụng lao động . Tại đây người lao động có thể tìm được những công việc phù hợp theo yêu cầu và người sử dụng lao động cũng tìm được những nhân viên phù hợp với vị trí công việc mà công ty của mình đang tìm.

Hiện nay các công ty môi giới việc làm tại Việt nam cũng được thành lập rất nhiều, đóng góp vai trò quan trọng vào việc giải quyết tình trạng thất nghiệp trong thị trường lao động hiện nay.

Môi giới việc làm thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó khi muốn đăng kí kinh doanh lĩnh vực này, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể quy định tại Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP như sau:

– Doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép kinh doanh hoạt động môi giới việc làm.

– Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ môi giới việc làm  nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ và tuân thủ theo quy định của pháp luật

+ Tiền kỹ quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

+ Khi ký quỹ doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp với quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp phải đảm bảo có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng tối thiểu từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

– Ngoài ra người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm cũng phải phải bảo đảm các điều kiện sau:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự,đang bị tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành các biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 – Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP

– 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở của doanh nghiệp

–  Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu người đại diện của công ty là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu  lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

Lưu ý: Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, được chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo đúng quy định của pháp luật

– Về phía người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì cần chuẩn bị 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau

Xem thêm  Quy định về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú như thế nào?

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Lưu ý các văn bản bằng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở lao động -Thương binh và xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Sở lao động – Thương binh và xã hội sẽ tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Sở lao động – Thương binh và xã hội sẽ cấp giấy biên nhận ghi rõ ràng ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở lao động – Thương binh và xã hội sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung

Bước 4: Cấp giấy phép:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đảm bảo theo quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy phép đối với doanh nghiệp

Đối với trường hợp không cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Các hoạt động của công ty môi giới việc làm:

Các hoạt động chủ yếu của công ty môi giới việc làm như sau:

– Công ty môi giới việc làm có hoạt động tư vấn:

+ Công ty môi giới việc làm tiến hành tư vấn cũng như định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động để từ đó người lao động có thể lựa chọn những ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.

+ Công ty môi giới việc làm cũng tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển, tư vấn về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước.

+ Đồng thời cũng tư vấn việc làm cho người lao động để từ đó họ có thể lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng

+ Ngoài ra công ty môi giới việc làm cũng tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển người lao động, sử dụng và quản lý người lao động, tư vấn về quản trị và phát triển việc làm, sự phát triển nguồn nhân lực

+ Công ty môi giới, tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

– Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, công ty môi giới còn giới thiệu việc làm cho người lao động

– Nếu người sử dụng lao động có yêu cầu, công ty môi giới sẽ giúp cung ứng và tuyển dụng lao động cho người sử dụng lao động như sau:

+ Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

+ Đối với người lao động có nhu cầu đi  xuất khẩu lao động thì công ty môi giới sẽ giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Công ty môi giới cũng thường xuyên cập nhật và thu thập cũng như cung cấp thông tin thị trường lao động

– Tiến hành phân tích và dự báo thị trường lao động.

– Mở các lớp đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nguồn: https://luatduonggia.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-moi-gioi-viec-lam-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895