Điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Bài viết Điều kiện và hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

  1. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

  Trước khi đi vào tìm hiểu về nội dung của điều kiện để cơ quan có thẩm quyền Nhà nước tiến hành việc cấp giấy phép có thời hạn thì trong nội dung này, tác giả sẽ gửi tới quý bạn đọc nội dung về định nghĩa khái niệm Giấy phép xây dựng có thời hạn. Do đó giấy phép xây dựng có thời hạn có thể được hiểu một cách đơn giản là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Bên cạnh đó, dựa trên cơ sở quy định tại khoản 18 điều 3 Luật xây dựng năm 2014 thì định nghĩa về giấy phép xây dựng có thời hạn là: “Giấy phép xây dựng có thời hạn được hiểu là giấy phép xây dựng cấp cho việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng”

  Bên cạnh việc uy định về khái niệm của giấy phép xây dựng có thời hạn thì theo như quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 này cũng đã co các quy định về điều kiện để cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thể tiến hành việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện việc xây dựng có thời hạn này. Vậy, theo như quy định này thì điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bao gồm:

  Điều kiện chung để cơ quan có thẩm quyền Nhà nước có thể dựa vào đó để thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là dựa theo căn cứ theo Điều 94 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định về Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

  Một là, để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì phần đất dụng để cá nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng này phải thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hai là, phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết theo như quy định của pháp luật hiện hành.

  Ba là, việc thực hiện xây dựng có thời hạn của cá nhân, hộ gia đình trước hết phải thực sự phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo như quy định trước đó của pháp luật hiện hành.

  Điều kiện cụ thể để có thể thực hiện việc cấp giấy xây dựng có thời hạn thường được sử dụng trong hai trường hợp đó là khi, cá nhân, tổ chức thực hiện việc xây dựng đối với công trình xây dựng, đối với nhà ở riêng lẻ. Các trường hợp này đã được pháp luật quy định về việc cấp giấy phép xây dựng có điều kiện. Do đó, đối với mỗi công trình xây dựng này để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì cần phải đáp ứng các điều kiện về công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ.

  Do đó, đối với công trình xây dựng thì điều kiện được đặt ra không thể thiế ở đây là việc bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận. Bên cạnh đó thì pháp luật cũng có quy định về việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách an toàn , hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

  Không những thế mà đối với các bản thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời thì cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

  Xem thêm  Giấy phép xây dựng đứng tên chủ cũ có sử dụng được không?

  2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

  + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu.

  + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

  Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

  Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

  Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

  3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

  Bước 1: Trước tiên, chủ thể yêu cầu cấp giấy phép phải nộp 01 bộ hồ sơ như đã được tác giả nêu ra ở trên.

  – Đối với nhà ở riêng lẻ thì phần thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Bên cạnh đó thì, đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu như đã được nêu, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

  – Đối với công trình xây dựng mới

  Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

  Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì việc thực hiện tiếp theo sau khi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa trong thời hạn là bảy ngày. Đông thời thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật dựa trên các căn cứ để xác định như quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ mà cá nhân, tổ chức đã nộp trước đó.

  Trong thời gian mười hai ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

  Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian ba mươi ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian mười lắm ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

  Như vậy, có thể thấy rằng, để cá nhân, tổ chức có thể được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng của mình thì cần phải tuân thủ việc chuẩn bị hồ sơ có đầy đủ các loại giấy tờ như đã được nêu ra ở trên. Bên cạnh đó thì cần phải tuân thủ thực hiện theo đúng trình tự các bước đã được nêu ra để không bị ảnh hưởng đến thời gian của quá trình xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo như quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời thì cũng cần phải tuân thủ tuyệt đối các điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng này tránh gây mất thời gian và chi phí.

  Cơ sở pháp lý: Luật Xây dựng năm 2014

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/dieu-kien-va-ho-so-xin-cap-giay-phep-xay-dung-co-thoi-han/

   097.110.6895
   097.110.6895