Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Bài viết Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch:

  1.1. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch: 

  Hiện nay có thể thấy pháp luật đã quy định cụ thể về lĩnh vực hoạt động của thuyết minh viên du lịch. Cụ thể căn cứ tại Điều 78 của Luật du lịch năm 2017 hiện hành, theo đó có thể thấy, thuyết minh viên trong ngành du lịch đó là người thuyết minh tại chỗ cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch và điểm du lịch theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì thuyết minh viên du lịch phải là người có kiến thức sâu rộng và am hiểu về các khu du lịch và các điểm du lịch cụ thể, họ phải là người có khả năng giao tiếp tốt và có lối ứng xử văn minh đối với khách du lịch, có lối sống văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực của Việt Nam. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các khu du lịch và các điểm du lịch sẽ quy định về chế độ đào tạo, quy định về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, quy định về tiêu chuẩn, về việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo trình tự và thủ tục luật định.

  Bên cạnh đó thì có thể thấy, để tiến hành hoạt động xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch, cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, nhìn chung thì một bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản sau đây:

  – Các loại gaiáy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

  – Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, bản sao công chứng chứng chỉ đã tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch được cấp bởi chủ thể có thẩm quyền;

  – Bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch;

  – Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  – Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên theo mẫu do pháp luật quy định phù hợp về mặt hình thức và nội dung;

  – Bản sao y hợp lệ bằng cấp về trình độ chuyên môn (trung cấp, cao đẳng, đại học …);

  – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

  – 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

  – Chứng minh thư nhân dân (photo có công chứng tại cơ quan có thẩm quyền).

  Lưu ý: Số lượng hồ sơ được quy định là 01 bộ. 

  1.2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch: 

  Nhìn chung thì thủ tục để thực hiện hoạt động xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch sẽ trải qua những bước cơ bản sau đây:

  Bước 1: Các chủ thể có nhu cầu đề nghị xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Những giấy tờ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản như phân tích ở trên. Sau đó tiến hành hoạt động nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong trường hợp này được xác định là Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Các chủ thể có thể thực hiện hoạt động nộp hồ sơ theo nhiều hình thức khác nhau. Có thể nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện.

  Bước 2: Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét hồ sơ để đưa ra quyết định cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. Nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ đưa phiếu hẹn lấy kết quả. Còn nếu xét thấy hồ sơ còn thiếu thì cần phải hướng dẫn các chủ thể bổ sung sao cho đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Sau khi đã yêu cầu các chủ thể bổ sung hồ sơ tuy nhiên hết thời hạn bổ sung hồ sơ, mà các chủ thể này vẫn không tiến hành hoạt động cung cấp thêm giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì khi đó Sở Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ trả lại hồ sơ và từ chối cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. Quá trình từ chối cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do chính đáng.

  Xem thêm  Trợ cấp, ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng

  Bước 3: Theo như giấy hẹn, đại diện của tổ chức và cá nhân sẽ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhận giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. Đồng thời thì các chủ thể này theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ đi tiến hành hoạt động đóng phí và lệ phí, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, hiện nay cơ bản lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch được xác định là 200.000 đồng/giấy. 

  Ngoài ra, để được cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch thì các chủ thể cần phải đáp ứng được những yêu cầu và điều kiện như sau:

  – Phải là công dân mang quốc tịch của Việt Nam, thường trú tại các địa phương hoặc làm việc tại các khu du lịch và các điểm du lịch theo quy định của pháp luật;

  – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  – Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;

  – Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;

  – Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.

  2. Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch hiện nay: 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …, ngày … tháng … năm …

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THUYẾT MINH VIÊN DU LỊCH

  Kính gửi: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh …

  Họ và tên (viết in hoa): …

  Ngày sinh: … / … / … Giới tính: …

  Dân tộc: … Tôn giáo: …

  Số căn cước công dân: … Cấp tại: … Cấp ngày: … / … / …

  Địa chỉ thường trú: …

  Chỗ ở hiện nay: …

  Điện thoại: … Email: ….

  Trình độ văn hoá (ghi trình độ học vấn cao nhất): …

  Trình độ chuyên môn: …

  Trình độ ngoại ngữ: …

  Đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh tại: …

  Cơ quan hiện đang công tác: …

  Địa chỉ: …

  Điện thoại: … Fax: …

  Tình trạng sức khoẻ: …

  Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh … thẩm định và cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên cho tôi theo quy định.

  Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên./.

  , ngày tháng … năm

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  3. Quy định về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên: 

  Theo quy định của pháp luật hiện nay thì có thể thấy, lệ phí chính là một khoản tiền được ấn định bởi pháp luật mà các chủ thể cần phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp một dịch vụ công. Lệ phí được xác định là một giá trị cố định mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người dân phải thực hiện, và lệ phí cũng sẽ được coi là một trong những khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Vì thế, khi tiến hành hoạt động xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch thì các chủ thể cũng cần phải thực hiện hoạt động nộp lệ phí theo đúng quy định của pháp luật. Về mức thu lệ phí khi cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch được ghi nhận cụ thể tại Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (sau được sửa đổi tại Thông tư 74/2022/TT-BTC hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí của Bộ Tài chính), theo đó thì có thể thấy: 

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên (bao gồm các trường hợp như cấp mới, cấp đổi, cấp lại): 200.000 đồng/giấy. Mức lệ phí này được đánh giá là phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu về quản lý của nhà nước và vừa đảm bảo quyền lợi cho người xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch. 

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Luật Du lịch năm 2017;

  – Thông tư 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;

  – Thông tư 74/2022/TT-BTC hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí của Bộ Tài chính. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/ho-so-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-thuyet-minh-vien-du-lich/

   097.110.6895
   097.110.6895