Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925

Bài viết Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1917-1923:

  1. Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1917-1923:

  1.1. Hoạt động:

  – Trong giai đoạn từ 1917 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua một hành trình đầy biến đổi và tiến xa trong hoạt động của mình tại Pháp. Những sự kiện quan trọng trong khoảng thời gian này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

  – Bắt đầu từ năm 1911, với lòng yêu nước và tình cảm thương dân, Nguyễn Tất Thành, khi ấy là một người thanh niên, đã rời cảng Nhà Rồng để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cách cứu nước cho Việt Nam. Từ năm 1911 đến 1918, ông đã hành trình qua nhiều châu lục như Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, thâm nhập vào các phong trào quần chúng và hoạt động cách mạng.

  – Năm 1919, tại Hội nghị Véc-xai, ông đã gửi bản yêu sách của nhân dân Việt Nam đòi quyền lợi cho dân tộc, tuy nhiên không nhận được sự chấp thuận. Tháng 7 năm 1920, sau khi đọc sơ thảo lần đầu tiên về Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã hoàn toàn tin tưởng vào tư tưởng Mác – Lênin và quyết định theo đuổi con đường cách mạng vô sản.

  – Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18 tại thành phố Tours, Nguyễn Ái Quốc tham gia và tuyên bố gia nhập vào phong trào Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Ông đã phát biểu ủng hộ Luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, đồng thời chứng kiến sự hình thành của Đảng Cộng sản Pháp.

  – Năm 1921, cùng với các tình yêu nước từ các thuộc địa Pháp khác, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia vào việc sáng lập Hội Liên Hiệp Thuộc Địa tại Paris, một tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết và cộng tác giữa các quốc gia thuộc địa.

  – Năm 1922, ông đã viết bài cho báo “Người cùng khổ”, đồng thời đóng góp bài viết cho các tờ báo như “Nhân Đạo” và “Đời Sống Công Nhân”. Ông cũng xuất bản cuốn sách “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, tiết lộ bản chất áp bức và bất công của chế độ thực dân đối với dân tộc.

  Tất cả những hoạt động này của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong giai đoạn từ 1917 đến 1923 đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong quan điểm và lựa chọn của ông. Từ một người yêu nước, ông đã tiến xa hơn để trở thành một người Cộng sản, ủng hộ tư tưởng Mác – Lênin và hướng dẫn bởi chủ nghĩa Mác – Lênin, ông đã chọn con đường cách mạng vô sản nhằm đấu tranh cho sự công bằng, tự do và độc lập cho Việt Nam và nhân loại.

  1.2. Ý nghĩa hoạt động của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn này:

  Giai đoạn hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến 1923 mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng và có sự ảnh hưởng sâu rộng đối với cách mạng và cuộc chiến đấu giành độc lập của Việt Nam. Dưới tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc, các hoạt động trong giai đoạn này đã đánh dấu những điểm mấu chốt sau:

  – Tạo ra sự thức tỉnh yêu nước và tự hào dân tộc: Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện tình yêu nước mãnh liệt và lòng thương dân trong những hành trình tìm đường cứu nước qua nhiều nơi trên thế giới. Hành trình này thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, khao khát giải phóng cho dân tộc. Điều này thúc đẩy tinh thần tự hào và nhận thức về quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

  – Chuyển đổi tư tưởng chủ nghĩa yêu nước thành chủ nghĩa Mác-Lênin: Gặp gỡ và tiếp xúc với các phong trào cách mạng toàn cầu, đặc biệt là chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã hiểu rõ hơn về con đường giải phóng dân tộc thông qua cách mạng vô sản. Sự thấu hiểu sâu sắc về lý thuyết Mác-Lênin đã làm cho ông thấy rằng mình cần phải tiếp tục học tập và theo đuổi con đường này để đạt được sự giải phóng cho dân tộc.

  – Xây dựng đoàn kết và quốc tế hóa cuộc chiến đấu: Giai đoạn này chứng kiến sự hình thành và tham gia vào các tổ chức quốc tế như Hội Liên Hiệp Thuộc Địa và Đảng Cộng sản Pháp. Điều này tạo ra một sự kết nối mạnh mẽ giữa cuộc chiến đấu của người Việt Nam và các phong trào cách mạng toàn cầu. Đồng thời, việc lập nên các tổ chức này cũng giúp xây dựng đoàn kết trong cộng đồng người Việt và các dân tộc khác, chung tay đấu tranh chống lại sự áp bức và thực dân.

  – Tầm nhìn xa hơn về chiến lược cách mạng: Sự hiểu biết sâu sắc về lý thuyết Mác-Lênin và những tương tác với các lãnh đạo cách mạng thế giới đã giúp Nguyễn Ái Quốc xây dựng được tầm nhìn chiến lược rõ ràng hơn. Ông nhận thấy rằng việc kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lênin có thể đem lại sự thắng lợi trong cuộc chiến giành độc lập.

  Xem thêm  Lot trong giao dịch chứng khoán là gì? Hiểu về Lot trong giao dịch chứng khoán

  Tóm lại, giai đoạn hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến 1923 đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành tư tưởng cách mạng và chính thức khởi đầu con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam. Đây là giai đoạn quan trọng tạo nên cơ sở tinh thần và lý thuyết cho cuộc chiến đấu sau này, đồng thời giúp xây dựng một sự đoàn kết và kết nối quốc tế đáng kể trong cuộc chiến đấu giành độc lập và giải phóng dân tộc.

  2. Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1923 đến 1924:

  Giai đoạn Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô từ năm 1923 đến 1924 đóng vai trò quan trọng trong việc học hỏi và chuẩn bị cho việc xây dựng chính đảng vô sản tại Việt Nam. Dưới đây là các sự kiện và ý nghĩa của giai đoạn này:

  – Dự Hội nghị Quốc tế Nông dân: Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp và đến Liên Xô tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. Đây là cơ hội quý báu để ông tiếp xúc trực tiếp với môi trường cách mạng ở Liên Xô, nơi đang chứng kiến những biến đổi và cuộc cách mạng xã hội đang diễn ra. Sự tham gia này giúp ông hiểu rõ hơn về vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng và tạo ra cơ hội gặp gỡ với các lãnh đạo cách mạng quốc tế.

  – Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản tại Liên Xô. Tại đây, ông không chỉ là người đại diện cho cộng đồng Việt Nam mà còn có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo cách mạng toàn cầu và học hỏi về lý thuyết và chiến lược cách mạng. Ông đã phát biểu tham luận cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc địa, đưa ra những quan điểm quan trọng về việc giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ và thực dân.

  – Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng giải phóng thuộc địa: Những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng giải phóng thuộc địa mà Nguyễn Ái Quốc tiếp xúc và học hỏi tại Liên Xô đã trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng cho sự phát triển của ông và cuộc chiến đấu của người Việt Nam sau này. Việc truyền bá và lan truyền những ý tưởng này trong nước đã đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý thức cách mạng và chuẩn bị tinh thần cho việc thành lập chính đảng vô sản tại Việt Nam.

  Giai đoạn Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô từ năm 1923 đến 1924 đã cung cấp cho ông những kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn rộng hơn về cách mạng, từ đó tạo ra nền tảng quan trọng cho việc định hình hướng đi của cuộc chiến đấu giành độc lập và giải phóng dân tộc Việt Nam.

  3. Hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc năm 1925:

  Giai đoạn Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc từ năm 1924 đến 1925 đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng nền tảng cho sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng vô sản tại Việt Nam. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết hơn về các sự kiện và ý nghĩa của giai đoạn này:

  Sau thời gian ở Liên Xô để nghiên cứu và học hỏi, Nguyễn Ái Quốc trở về Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, vào tháng 6 năm 1925, ông thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, với Cộng sản đoàn đóng vai trò nòng cốt. Mục tiêu của hội là đào tạo cán bộ cách mạng và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo những người có tư tưởng cách mạng và lãnh đạo cho cuộc chiến đấu về sau.

  Tầm quan trọng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là không chỉ trong việc đào tạo cán bộ cách mạng mà còn trong việc tạo ra một tổ chức chính trị theo hướng vô sản tại Việt Nam. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian này đã được tập hợp và in thành cuốn sách “Đường Kách Mệnh”. Năm 1925, Hội cũng thành lập cơ quan ngôn luận của mình, báo Thanh Niên, để truyền bá ý thức cách mạng và những tư tưởng của Hội.

  Đến năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến xa hơn trong quá trình vô sản hóa. Mục tiêu là để các hội viên hòa nhập vào trong dòng chảy công nhân, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân. Điều này đã thúc đẩy quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến đấu giành độc lập và tự do cho dân tộc.

  Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này đã có công lao to lớn:

  – Ông đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho Việt Nam, chọn lựa theo gương Cách mạng tháng Mười Nga, theo con đường cách mạng vô sản.

  – Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, đặt nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của cách mạng vô sản.

  – Liên kết chặt chẽ giữa cách mạng vô sản thế giới và cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh sự hợp tác và trao đổi tư tưởng giữa các cách mạng quốc tế.

  Giai đoạn Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc từ năm 1924 đến 1925 đã đặt nền móng quan trọng cho việc hình thành Đảng CSVN và xác định hướng đi của cách mạng vô sản tại Việt Nam.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/hoat-dong-o-nuoc-ngoai-cua-nguyen-ai-quoc-tu-1919-1925/

   097.110.6895
   097.110.6895