Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời, vai trò thế nào?

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời, vai trò thế nào?

Bài viết Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời, vai trò thế nào? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời thế nào?

  1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời thế nào?

  Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua một sự chuyển biến từ tình yêu nước đến sự tán thành với chủ nghĩa Mác – Lênin. Người đã khám phá ra hướng dẫn giải phóng dân tộc, hành trình này đưa Người theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga và lối đi của cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc tìm ra lý thuyết cách mạng cho công cuộc giải phóng dân tộc, nhưng Người đã thấu hiểu rằng để cách mạng thành công, sự tổ chức lãnh đạo là không thể thiếu.

  Kể từ năm 1920, từ lúc bắt đầu nghiên cứu bản Sơ thảo lần đầu tiên về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin, cho đến năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có một quá trình dài dằng dặc để chuẩn bị các cơ sở chính trị, tư tưởng và cơ cấu cho việc hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Từ các tổ chức tiền thân đầu tiên cho đến các tổ chức mật danh và hoạt động tập trung, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình cách mạng.

  Ngay khi còn hoạt động tại Pháp – đất nước của kẻ áp bức dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực thiết lập và phát triển các tổ chức cách mạng. Người đã định hình lại vai trò và phương thức hoạt động của Hội người Việt yêu nước tại Pháp, tham gia vào việc sáng lập và tham gia Đảng Cộng sản Pháp. Đồng thời, Người đã thành lập và tham gia điều hành Hội Liên hiệp thuộc địa. Nhờ qua những tổ chức đầu tiên này, Nguyễn Ái Quốc đã thu thập được những kinh nghiệm quan trọng về cách tổ chức các cuộc vận động, đồng thời cảm nhận được những yêu cầu và khát vọng của các dân tộc bị áp bức, và sức mạnh khi họ đoàn kết lại.

  Vào giai đoạn những năm 1920, khi thế kỷ XX mới bắt đầu, Nguyễn Ái Quốc không thể thực hiện việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam ngay, do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân quan trọng là dân chúng ở Việt Nam còn thiếu hiểu biết và ý thức về chủ nghĩa cộng sản. Điều này định hình rằng việc tạo ra một đảng xã hội dân tộc, với các lãnh đạo dẫn dắt nhằm dần dần đưa hội viên của nó hướng tới chủ nghĩa Mác, là mục tiêu cấp bách. Điều quan trọng đầu tiên là xây dựng một tổ chức cách mạng có xu hướng Mác – xít, sau đó lan truyền các quan điểm và lý thuyết của Mác – Lênin vào Việt Nam, giúp quần chúng, đặc biệt là giai cấp công nhân, thấu hiểu vị trí lịch sử và trách nhiệm của họ trong cuộc hành trình giải phóng dân tộc.

  Với mục tiêu tập hợp những thanh niên Việt Nam xuất sắc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng tìm đường cứu nước chính xác, Người đã quyết định tại Quảng Châu thành lập một nhóm bí mật. Đây là một bước quan trọng để hình thành một tập thể nhân sự sẽ trở thành hạt nhân cho sự phát triển lớn hơn trong tương lai. Thông qua một khoá học kéo dài 3 tháng về cách tổ chức, vào tháng 2 năm 1925, Người thành lập Cộng sản Đoàn, gồm những nhân vật tiêu biểu như Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu…

  Vào tháng 6 năm 1925, dựa trên nền tảng của Cộng sản Đoàn, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hội được tổ chức theo cấp bậc, bao gồm Tổng bộ, kỳ bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Mục tiêu của Hội là “Hi sinh cuộc sống, quyền lợi, tư tưởng để thực hiện cuộc cách mạng dân tộc (đánh bại thực thể thực dân Pháp và giành lại độc lập cho quê hương) và tiến tới cuộc cách mạng toàn cầu (lật đổ chế độ đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản)”.

  2. Tôn chỉ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

  Tôn chỉ của Hội Thanh Niên Cách Mạng Việt Nam được thể hiện trong Điều lệ như sau: “Hội Thanh Niên Cách Mạng Việt Nam mục tiêu đặt ra là tập hợp được một phần lớn trong số thợ thuyền, người nông dân và binh lính, dẫn đường cho những người đang chịu đựng cuộc sống khổ cực kia, thống nhất với giai cấp vô sản toàn cầu, với hai mục tiêu chính: một là lật đổ chế độ thực dân Pháp và triệt hạ chế độ phong kiến, hai là tham gia vào cuộc cách mạng toàn cầu, cùng với các tầng lớp vô sản trên khắp thế giới, để thực hiện chủ nghĩa cộng sản.”

  Trong tác phẩm “Đường kách mệnh,” Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Tóm lại, tất cả đều phải theo theo chủ nghĩa Mác – Lênin.”

  3. Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

  Vào ngày 21 tháng 6 năm 1925, để lan tỏa tầm ảnh hưởng đến rộng rãi trong dân chúng, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập và chỉ đạo hoạt động của Báo Thanh niên – cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Báo này chủ yếu do Nguyễn Ái Quốc viết và quản lý, với những bài viết đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, thường tập trung vào các chủ đề quan trọng như chống thực dân Pháp, thực hiện cách mạng, cải cách, và lý luận Mác – Lênin.

  Bằng cách sử dụng Báo Thanh niên, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thống nhất phương hướng và nội dung tuyên truyền giáo dục bên trong và bên ngoài tổ chức. Điều này đã đóng góp quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị chính trị, tư tưởng, và tổ chức cho việc thành lập một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.

  Xem thêm  So sánh nhân vật Huấn Cao và Người lái đò Sông Đà hay nhất

  Vào cuối năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã diễn ra lớp huấn luyện chính trị chính thức dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Ái Quốc. Lớp học này đã đào tạo các cán bộ cách mạng, giúp họ nắm vững tình hình thế giới, hiểu về vận động cách mạng và tổ chức Đảng, cũng như các phương thức tuyên truyền và cổ động, công tác vận động và tổ chức quần chúng.

  Nguyễn Ái Quốc đã làm giảng viên chính của lớp học, cùng với sự hỗ trợ của các đồng chí Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn. Người cũng đã mời một số nhà cách mạng Trung Quốc và cố vấn chuyên gia từ Liên Xô tham gia giảng dạy.

  Một bước quan trọng khác trong công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc là việc thành lập Báo Thanh niên. Đây đã giúp hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nắm vững hơn về lý luận cách mạng, đồng thời thúc đẩy phong trào công nhân và yêu nước phát triển mạnh mẽ, tiến tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, mở đường cho việc thành lập Đảng. Cho đến giữa năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện xong sứ mệnh lịch sử của mình, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và các luận điểm cách mạng vào Việt Nam, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ cho phong trào công nhân và yêu nước, thúc đẩy hình thành phong trào cách mạng vô sản.

  4. Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã để lại một dấu ấn quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và nhận được sự đánh giá cao từ Hồ Chí Minh, người đã diễn đạt: “Nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản)”. Vai trò của tổ chức này là cực kỳ quan trọng và đa dạng:

  Thứ nhất, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đào tạo và hình thành một đội ngũ cán bộ cách mạng quan trọng. Từ những người trẻ yêu nước ban đầu, qua sự truyền bá tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hội đã giúp họ tiếp cận và tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây đã là bước nền móng quan trọng để từ chủ nghĩa yêu nước, họ trở thành những người lãnh đạo theo hướng cách mạng vô sản, đồng thời chuẩn bị cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Thứ hai, Hội đã đóng góp mạnh mẽ vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin tới Việt Nam và thúc đẩy phong trào công nhân cũng như yêu nước. Bằng cách kết hợp tư tưởng cách mạng với thực tế đất nước, Hội giúp đánh bại quan điểm “phi vô sản” và thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng vô sản. Sự gia tăng vượt bậc về số lượng hội viên cũng như sự tăng trưởng về sự hiểu biết về chủ nghĩa cách mạng trong giai đoạn từ 1928 đến 1929 (300 hội viên lên tới 1.700 hội viên) đã thể hiện rõ tầm ảnh hưởng và sức mạnh của tổ chức này.

  Hội đã xây dựng mạng lưới cơ sở tại nhiều trung tâm kinh tế, chính trị, trở thành một lực lượng chính trị yêu nước trải dài trên toàn quốc. Những hoạt động của Hội đã thúc đẩy phong trào yêu nước theo hướng cách mạng vô sản, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của một tổ chức chính trị có khuynh hướng vô sản tại Việt Nam.

  5. Sự kết thúc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

  Vào cuối tháng 3 năm 1929, một nhóm 7 người thuộc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã họp tại Hà Nội và quyết định tự lập tổ chức Cộng sản đầu tiên trong nước. Mục tiêu của họ là vận động biến Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành Đảng Cộng sản trong khuôn khổ Đại hội dự kiến tổ chức tại Hồng Kông vào tháng 5 năm 1929.

  Tại Đại hội đó, 3 đại biểu đến từ nhóm mới thành lập do Trần Văn Cung (hay còn gọi là Quốc Anh) dẫn đầu đã trình bày mục tiêu của họ, nhưng bị Tổng bộ Hội từ chối. Tất cả 3 đại biểu từ Bắc Kỳ sau đó đã quyết định rời khỏi Đại hội với quan điểm:

  “Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng không thể được coi là một đảng thực sự vì lợi ích của tầng lớp vô sản.”

  Trong phản ứng với tình hình này, Hội đã ban hành một Nghị quyết liên quan đến việc các đại biểu Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Bắc Kỳ rời khỏi Đại hội, trong đó có tuyên bố:

  “Quyết định về việc các thành viên của nhóm Quốc Anh rời khỏi Đại hội… Đại hội thống nhất rằng trong một cộng đồng cách mạng không thể chứa đựng những cá nhân như họ, vì vậy quyết định trục xuất họ vĩnh viễn.”

  Sự kiện này đánh dấu bước chia rẽ trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau Đại hội, Hội đã đề ra kế hoạch thành lập Đảng Cộng sản vào cuối năm 1930. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp, với việc Đông Dương Cộng sản Đảng đã được thành lập vào tháng 6 năm 1929 và sự bất ổn trong nước, Tổng bộ Hội đã quyết định rằng Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng không còn lý do tồn tại và đã chỉ đạo các thành viên trở về để xây dựng và kết nối các chi bộ cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau Đại hội toàn quốc đã chấm dứt hoạt động và tan rã.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-ra-doi-vai-tro-the-nao/

   097.110.6895
   097.110.6895