Hướng dẫn đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ (Gói 38.000 tỉ)

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ (Gói 38.000 tỉ)
Free photos of Justice

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng từ 1/1/2020-30/9/2021, có thời gian đóng được bảo lưu theo quy định của pháp luật, có thể đăng ký trực tuyến để nhận tiền.

Mức hỗ trợ người lao động từ 1,8-3,3 triệu đồng/người, tùy theo thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn việc đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, việc sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến để đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cơ quan BHXH chỉ áp dụng với nhóm người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

Đối với nhóm lao động đang tham gia BHTN, đơn vị sử dụng người lao động sẽ chịu trách nhiệm nộp danh sách người lao động nhận hỗ trợ của đơn vị cho cơ quan BHXH.

Dưới đây là 3 cách đăng ký trực tuyến thông qua: Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN.

1. NỘP HỒ SƠ QUA ỨNG DỤNG VssID – BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Chọn menu Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn dịch vụ công Hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19).

Bước 4: Kiểm tra lại thời gian tham gia BHTN chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng).

1633417512571 " rel="nofollow">1633417512571 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417512571 " rel="nofollow">1633417512571 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634519" data-width="520" data-height="1031" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 5: Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ:

– Nhận bằng tiền mặt.

– Nhận qua tài khoản, bạn chọn/điền các thông tin sau:

+ Số tài khoản của người đề nghị nhận hỗ trợ.

+ Chọn ngân hàng (chi nhánh ngân hàng).

1633417512686 " rel="nofollow">1633417512686 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 3" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417512686 " rel="nofollow">1633417512686 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634520" data-width="520" data-height="1031" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 6: Chọn Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bấm nút Gửi.
1633417512927 " rel="nofollow">1633417512927 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 4" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417512927 " rel="nofollow">1633417512927 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634522" data-width="520" data-height="1031" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 7: Nhập mã OTP, bấm Xác nhận để gửi hồ sơ.

2. NỘP HỒ SƠ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BHXH VIỆT NAM

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Xem thêm  Công văn xin lùi thời hạn quyết toán thuế

Bước 2: Chọn mục “Kê khai hồ sơ”, màn hình hiển thị danh sách các dịch vụ công để kê khai như sau:

1633417513042 " rel="nofollow">1633417513042 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 5" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513042 " rel="nofollow">1633417513042 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634523" data-width="1917" data-height="941" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 3: Tại màn hình: “Danh sách thủ tục”, chọn mã thủ tục “653 – Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” và chọn Kê khai.
1633417513192 " rel="nofollow">1633417513192 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 6" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513192 " rel="nofollow">1633417513192 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634524" data-width="1911" data-height="602" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 4: Kê khai hồ sơ.

Thực hiện chọn “Kê khai” hệ thống sẽ kiểm tra thông tin quá trình tham gia của NLĐ theo mã số BHXH để hiển thị các thông tin như sau:

1633417513283 " rel="nofollow">1633417513283 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 7" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513283 " rel="nofollow">1633417513283 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634525" data-width="1919" data-height="948" />

Nhấn để phóng to ảnh

Chọn các giấy tờ đính kèm:
1633417513405 " rel="nofollow">1633417513405 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 8" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513405 " rel="nofollow">1633417513405 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634526" data-width="1698" data-height="667" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 5: Nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận như hình sau:
1633417513467 " rel="nofollow">1633417513467 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 9" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513467 " rel="nofollow">1633417513467 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634527" data-width="1674" data-height="520" />

Nhấn để phóng to ảnh

Nhập OTP để xác thực:
1633417513519 " rel="nofollow">1633417513519 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 10" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513519 " rel="nofollow">1633417513519 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634528" data-width="1664" data-height="657" />

Nhấn để phóng to ảnh

Sau khi thực hiện xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo nộp hồ sơ thành công. Như vậy là hồ sơ của NLĐ đã được gửi đến cơ quan BHXH thành công.
1633417513597 " rel="nofollow">1633417513597 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 11" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513597 " rel="nofollow">1633417513597 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634529" data-width="1919" data-height="780" />

Nhấn để phóng to ảnh

Thứ hai, đối với đơn vị SDLĐ.

3. NỘP HỒ SƠ QUA PHẦN MỀM KÊ KHAI CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN 

Sử dụng phần mềm kê khai của các nhà I-VAN (Nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử) để kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công: Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l).

  1. Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Chọn “Kê khai hồ sơ“.

1633417513680 " rel="nofollow">1633417513680 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 12" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513680 " rel="nofollow">1633417513680 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634530" data-width="1915" data-height="956" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 3: Chọn dịch vụ công Hỗ trợ người tham gia BHXH bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (600l).
1633417513784 " rel="nofollow">1633417513784 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 13" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513784 " rel="nofollow">1633417513784 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634531" data-width="1919" data-height="575" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 4: Chọn “Kê khai”, sau đó chọn Xác nhận kỳ kê khai để mở màn hình kê khai hồ sơ.
1633417513867 " rel="nofollow">1633417513867 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 14" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513867 " rel="nofollow">1633417513867 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634532" data-width="1249" data-height="505" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 5: Thực hiện gửi kèm mẫu số 01 như hình sau và chọn Xác nhận.
1633417513994 " rel="nofollow">1633417513994 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 15" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417513994 " rel="nofollow">1633417513994 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634533" data-width="1919" data-height="958" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 6: Chọn Kê khai rồi chọn Xác nhận.
1633417514065 " rel="nofollow">1633417514065 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 16" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417514065 " rel="nofollow">1633417514065 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634534" data-width="1657" data-height="300" />

Nhấn để phóng to ảnh

Bước 7: Thực hiện ký và gửi hồ sơ, màn hình hiển thị yêu cầu nhập mã PIN của chứng thư số.

1633417514221 " rel="nofollow">1633417514221 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 17" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417514221 " rel="nofollow">1633417514221 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634536" data-width="627" data-height="454" />

Nhấn để phóng to ảnh

Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống xuất hiện thông báo nộp hồ sơ thành công.
1633417514310 " rel="nofollow">1633417514310 ">Sao chép.png" alt="Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ - 18" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2021/10/05/hd-dkttdocx-1633417514310 " rel="nofollow">1633417514310 ">Sao chép.png" data-photo-id="1634537" data-width="1919" data-height="794" />

Nhấn để phóng to ảnh

Có thể thấy, việc sử dụng các hình thức giao dịch trực tuyến trong việc nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN với các bước thực hiện đơn giản, tiện lợi sẽ giúp NLĐ và đơn vị SDLĐ không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho NLĐ và đơn vị SDLĐ, đồng thời góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do không phải tiếp xúc trực tiếp trong các giao dịch với cơ quan BHXH, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong qua trình kê khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ BHTN qua hình thức giao dịch trực tuyến nêu trên, có thể sẽ có tình trạng hệ thống bị quá tải do số lượng hồ sơ kê khai lớn trong cùng một thời điểm.

Tình trạng hệ thống quá tải tương tự cũng có thể xảy ra với Tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam, do có nhiều cuộc gọi đến trong cùng một thời điểm.

Nếu gặp tình trạng quá tải, NLĐ và người SDLĐ vui lòng thực hiện lại các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến hoặc cuộc gọi tới Tổng đài trong thời gian gần nhất.

Nếu khách hàng có vấn đề nào chưa rõ vui lòng liên hệ để được giải đáp./.

♥ Xem thêm :Thủ tục thành lập công ty 2021

GIA BUI LAW: Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng nhận an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác mà LUẬT GIA BÙI có thể hỗ trợ bạn.
Nếu khách hàng có vấn đề nào chưa rõ vui lòng liên hệ để được giải đáp./.

Hotline tư vấn 24h: 0985.95.2102
Email: luatgiabui2018@gmail.com
https://luatgiabui.com/

097.110.6895
097.110.6895