Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet chi tiết nhất

Bài viết Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet là gì?

  Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet là mẫu bản khai thông tin được lập ra khi đăng ký sử dụng tên miền Internet. Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet được cung cấp các thông tin về tên tổ chức/cá nhân tiếp nhận quyền sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng, địa chỉ, số điện thoại,…. nội dung của bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet. Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet là mẫu bản khai được dùng để khai thông tin về việc đăng ký sử dụng tên miền Internet. Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet là cơ sở để xác nhà đăng ký xác nhận về thông tin đăng ký sử dụng miền Internet.

  2. Mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  BẢN KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN INTERNET CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

  Kính gửi: ……………….. (tên Nhà đăng ký)(1) 

  Đề nghị Nhà đăng ký kiểm tra và thẩm định về bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet ………….. với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Tên tổ chức/cá nhân tiếp nhận quyền sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng: (2)

  a)Trường hợp là tổ chức:

  – Tên tổ chức: ……….

  – Tên giao dịch viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …..

  – Họ tên người đại diện theo pháp luật Chức vụ: ………

  – Thông tin của người được ủy quyền thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

  * Họ và tên: …………..

  * Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: …………….

  b) Trường hợp là cá nhân:

  – Họ và tên: …..

  – Số chứng minh nhân dân/ Số hộ chiếu: ………

  2. Địa chỉ: ……..(3)

  3. Số điện thoại: ………..; địa chỉ email: ………….(4)

  Chúng tôi (tôi) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết:

  – Thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác.

  – Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

  Trân trọng cảm ơn./.

  Xác nhận của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

  (Cá nhân ký ghi rõ họ tên; người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet: 

  (1): Điền tên nhà đăng ký

  (2): Điền tên tổ chức/cá nhân tiếp nhận quyền sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng.

  (3): Điền địa chỉ

  (4): Điền số điện thoại/email.

  4. Quy định của pháp luật về đăng ký miền Internet:

  – Khi sử dụng miền Internet thì cần phải tiến hành đăng ký tên miền Internet theo quy định của pháp luật, theo đó hồ sơ đăng ký tên miền quốc tế với nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam bao gồm: Bản khai đăng ký tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, trong bản khai đăng ký yên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu theo mẫu đã được pháp luật quy định.

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thì sẽ đăng ký tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, danh sách và địa chỉ liên hệ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được công bố tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, mục Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Chủ thể đăng ký có thể đăng ký bằng cách nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam: khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài hoặc có thể thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong trường hợp sử dụng chữ ký số, hoặc có thể gửi hồ sơ đăng ký tên miền đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam qua đường bưu chính: khi gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường bưu chính, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài.

  Xem thêm  Bảng hiệu lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè bị phạt thế nào?

  – Tại Điều 10 của Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền “.vn”, cũng tương tự thì khi đăng ký thì chủ thể đăng ký phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký, theo đó, hồ sơ đăng ký bao gồm: (1) Bản khai đăng ký tên miền, (2) Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền/ Đơn đề nghị hoàn trả tên miền. Trong mẫu Bản khai đăng ký tên miền, Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, Đơn đề nghị hoàn trả tên miền do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, tuy nhiên phải bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu đã được pháp luật quy định. Khi tiến hành đăng ký thì chủ thể đăng ký sẽ đăng ký tại địa chỉ: www.nhadangky.vn, và hồ sơ đăng ký tên miền nộp tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ này. Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền nộp tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

  – Chủ thể đăng ký có thể nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền bằng một trong những phương thức như :

  (1)  Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền có chủ thể là cá nhân gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền;

  (2)  Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

  (3) Thực hiện trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký (không áp dụng đối với các hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ hoàn trả tên miền):  Chủ thể tên miền nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký và có trách nhiệm hoàn thiện thông tin đăng ký theo quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký. Nhà đăng ký có trách nhiệm xác thực thông tin cung cấp của chủ thể. Danh sách Nhà đăng ký được công bố bởi VNNIC tại địa chỉ: www.nhadangky.vn.”

  – Thời hạn giải quyết: pháp luật quy định về thời hạn giải quyết đó là trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền hợp lệ, Nhà đăng ký tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Nếu trong trường hợp từ chối, thông báo nêu rõ lý do về việc từ chối, thông báo. 

   – Những trường hợp mà được đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền, đó là: trường hợp tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền hoặc trong trường hợp cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pháp luật cũng quy định k không được hoàn trả tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, có thể thấy khi đăng ký sử dụng tên miền Internet thì chủ thể đăng ký phải lập bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet theo mẫu đã được quy định cũng như phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ, giấy tờ tài liệu có liên quan để đăng ký tên miền sử dụng Internet theo quy định của pháp luật. 

  – Cơ sở pháp lý:

  + Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-ban-khai-thong-tin-dang-ky-su-dung-ten-mien-internet-chi-tiet-nhat/

   No votes yet.
   Please wait...
   097.110.6895
   097.110.6895