Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về

Bài viết Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file Word, Excel tải về được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Định nghĩa bảng báo giá văn phòng phẩm là gì?

  1. Định nghĩa bảng báo giá văn phòng phẩm là gì?

  Bảng báo giá văn phòng phẩm là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc báo giá các sản phẩm văn phòng. Mẫu nêu rõ thông tin sản phẩm, quy cách, đơn vị tính và đơn giá…

  2. Bảng báo giá văn phòng phẩm chuẩn nhất:

  2.1. Nhóm hàng giấy: 

  Tên sản phẩm

  Mã sản phẩm

  GIÁ

  Giấy cuộn A0 100gsm (tờ)

  GI1-A0CUON100

  4000

  Giấy in Excel A3 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A3EXCEL70

  99000

  Giấy in Excel A3 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A3EXCEL80

  115000

  Giấy in Excel A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4EXCEL70

  56400

  Giấy in Excel A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4EXCEL80

  64800

  Giấy in Excel A5 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A5EXCEL70

  25000

  Giấy in Excel A5 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A5EXCEL80

  28500

  Giấy in Double A A3 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A3DOUBA70

  118000

  Giấy in Double A A3 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A3DOUBA80

  150000

  Giấy in Double A A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4DOUBA70

  64800

  Giấy in Double A A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4DOUBA80

  87600

  Giấy in Paper One A3 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A3PAPER70

  124000

  Giấy in Paper One A3 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A3PAPER80

  147000

  Giấy in Paper One A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4PAPER70

  64800

  Giấy in Paper One A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4PAPER80

  80400

  Giấy in IK Plus A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4IKPLU70

  63600

  Giấy in IK Plus A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4IKPLU80

  74400

  Giấy in Idea A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4IDEA70G

  64800

  Giấy in Idea A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4IDEA80G

  78000

  Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A4)

  GI2-LIENSA41L

  176000

  Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm (A4)

  GI2-2LIENT297

  276000

  Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A4)

  GI2-3LIEN210M

  276000

  Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A5)

  GI2-LIENSA54L

  276000

  Giấy in liên tục 3 liên 240x279mm (A4)

  GI2-3LIEN240M

  338000

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 99 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY099

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 100 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY100

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 101 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY101

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 102 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY102

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 103 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY103

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 104 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY104

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 105 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY105

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 106 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY106

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 107 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY107

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 108 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY108

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 109 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY109

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 110 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY110

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 111 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY111

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 112 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY112

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 113 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY113

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 114 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY114

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 115 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY115

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 116 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY116

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 117 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY117

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 118 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY118

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 119 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY119

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 120 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY120

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 121 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY121

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 122 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY122

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 123 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY123

  7600

  Giấy nhãn Tomy A5 – số 124 (10 tờ)

  GI4-A5TOMY124

  7600

  Giấy note Pronoti 1.5 x 2

  GI3-PRONO3851

  3200

  Giấy note Unicorn 76 x 76mm (100 tờ) (3X3)

  GI3-NOTUNC3X3

  4200

  Giấy note Unicorn 76 x 101mm (100 tờ) (3X4)

  GI3-NOTUNC3X4

  5500

  Giấy note Unicorn 76 x 126mm (100 tờ) (3X5)

  GI3-NOTUNC3X5

  6700

  Giấy note Post-It New Express 71 x 76mm (100 tờ)

  GI3-NOTE3M3X3

  9500

  Giấy note Post-It New Express 76 x 101mm (100 tờ)

  GI3-NOTE3M3X4

  12000

  Giấy note Post-It New Express 5 màu 20 x 76mm

  GI3-PRONO5MAU

  19000

  Giấy note Post-It phân trang nhựa mũi tên 5 màu 11 x 43mm

  GI3-3MNHUA5MA

  17000

  Giấy than xanh Horse A4 (100 tờ)

  GI6-A4HORSEXA

  94000

  Giấy than xanh G-Star A4 (100 tờ)

  GI6-A4GSTARXA

  50000

  Giấy than đen G-Star A4 (100 tờ)

  GI6-A4GSTARDE

  50000

  Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ – Hồng

  GI5-A4FORD70H

  60000

  Giấy màu Ford A4 định lượng 70gsm 500 tờ -Vàng

  GI5-A4FORD70V

  60000

  Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

  GI5-A3BIAMYXL

  158000

  Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – hồng

  GI5-A3BIAMYHO

  158000

  Giấy bìa Mỹ A3 220gsm (100 tờ/xấp) – vàng

  GI5-A3BIAMYVA

  158000

  Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh biển

  GI5-THOM160XB

  62000

  Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

  GI5-THOM160XL

  62000

  Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

  GI5-THOM160HO

  62000

  Giấy bìa thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

  GI5-THOM160VA

  62000

  Giấy in Bãi Bằng ngà A4 định lượng 60gsm 500 tờ

  GI1-A4BBAN60V

  44000

  Giấy in Bãi Bằng trắng A4 định lượng 60gsm 500 tờ

  GI1-A4BBANG60

  37000

  Giấy in IK Plus A3 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A3IKPLU70

  118000

  Giấy in Accura A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4ACCUR70

  58800

  Giấy in Supreme A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4SUPRE70

  63600

  Giấy in Supreme A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4SUPRE80

  74400

  Giấy in Quality A4 định lượng 70gsm 500 tờ

  GI1-A4QUALI70

  58800

  Giấy in Quality A4 định lượng 80gsm 500 tờ

  GI1-A4QUALI80

  68400

  Giấy note Pronoti phân trang nhựa mũi tên 5 màu 12 x 50mm

  GI3-PRONHUA5M

  12000

  Giấy note Post-It Sign Here 25 x 43mm

  GI3-NOT3MSIGN

  28000

  Giấy decal A4 210 x 297cm đế vàng trơn (100 tờ)

  GI4-A4DECALVA

  66000

  Giấy decal A4 210 x 297cm đế xanh nhám (100 tờ)

  GI4-A4DECALXA

  64000

  Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh biển

  GI5-BIAMA3TLX

  60000

  Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Xanh lá

  GI5-A3TL170XL

  60000

  Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Hồng

  GI5-A3TL170HO

  60000

  Giấy bìa màu Thái Lan A3 – Vàng

  GI5-A3TL170VA

  60000

  Giấy bìa màu thơm A4 160gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

  GI5-THOM160TR

  62000

  Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Xanh lá

  GI5-A3SF180XL

  85000

  Giấy bìa A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Hồng

  GI5-A3SF180HO

  85000

  Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Vàng

  GI5-A3SF180VA

  85000

  Giấy bìa màu A3 Sunflower 180gsm (100 tờ/xấp) – Trắng

  GI5-A3SF180TR

  85000

  Giấy in ảnh Epson A4 1 mặt (100 tờ/xấp)

  GI6-EP1MA4100

  47000

  Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 180gsm (50 tờ)

  GI6-DL1MA4180

  39000

  Giấy in ảnh TNE A4 1 mặt 230gsm

  GI6-TNE1DL230

  44000

  Giấy niêm phong A4

  GI6-NIEMPHONG

  15000

  Giấy than 2 mặt A4 210 x 297cm (100 tờ)

  GI6-A4THAN2M1

  28000

  Giấy note Unicorn 2×3 inch

  GI3-NOTUNC2X3

  2800

  Giấy in Double A A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4DOU705R

  275000

  Giấy in Double A A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4DOU805R

  370000

  Giấy in IK Plus A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4IKP705R

  270000

  Giấy in IK Plus A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4IKP805R

  315000

  Giấy in Quality A4 80gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

  GI1-A4QUA805R

  290000

  Giấy in Quality A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

  GI1-A4QUA705R

  250000

  Giấy note UNC 4 màu giấy thường

  GI3-NOTUNC4MA

  6000

  Giấy in nhiệt trực tiếp 80mm x 25m

  GI6-INTT80X25

  8000

  Giấy in nhiệt trực tiếp 57mm x 25m

  GI6-INTT57X25

  7000

  Giấy in HP A0 C6567B

  GI1-HPC6567BA

  Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm (A4)

  GI2-LIENSA44L

  276000

  Giấy in PaperMax A4 định lượng 70gsm (500 tờ)

  GI1-A4PPMAX70

  50000

  Giấy in PaperMax A4 định lượng 80gsm (500 tờ)

  GI1-A4PPMAX80

  58000

  Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – hồng

  GI5-A4BITENHO

  28000

  Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm (A5)

  GI2-LIENSA51L

  176000

  Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm (A5)

  GI2-3LIENINA5

  276000

  Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm x 50m

  GI6-INTT80X50

  18200

  Giấy in Paperline A4 70 gsm (500 tờ)

  GI1-PLINEA470

  95000

  Giấy cuộn A1 100gsm 6kg

  GI1-CUONA16KG

  Giấy cuộn A1 80gsm 6kg

  GI1-C80GA16KG

  160000

  Giấy cuộn A0 10kg 80gsm

  GI1-C80A010KG

  292000

  Giấy in Idea A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4IDE805R

  330000

  Giấy in Idea A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4IDE705R

  275000

  Giấy in Accura A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4ACC705R

  250000

  Giấy in Supreme A4 70gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4SUP705R

  270000

  Giấy in Supreme A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4SUP805R

  315000

  Giấy in Excel A4 70gsm Thùng 5 Ram (2500 Tờ)

  GI1-A4EXC705R

  240000

  Giấy in Excel A4 80gsm thùng 5 ram (2500 tờ)

  GI1-A4EXC805R

  275000

  Giấy cuộn A0 80gsm 8kg

  GI1-A0DL808KG

  212000

  Giấy cuộn A0 100gsm 8kg

  GI1-A0DL1008K

  215000

  Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – vàng

  GI5-A4BITENVA

  28000

  Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh biển

  GI5-A4BITENXD

  28000

  Giấy bìa A4 TenPlus 160gsm (100 tờ/xấp) – xanh lá

  GI5-A4BITENXL

  28000

  Giấy note Double A 76x76mm (100 tờ) (3×3)

  GI3-NOTDOU3X3

  4500

  Giấy note Pronoti 5 màu dạ quang

  GI3-PRO5MAUDQ

  9900

  2.2. Nhóm hàng bút viết:

  Tên sản phẩm

  Mã sản phẩm

  GIÁ

  Bút bi Thiên Long TL25 – Xanh

  BV1-BITL25XAN

  3300

  Bút bi Thiên Long TL25 – Đỏ

  BV1-BITL025DO

  3300

  Bút bi Thiên Long TL25 – Đen

  BV1-BITL25DEN

  3300

  Bút bi Thiên Long TL27 – Xanh

  BV1-BITL27XAN

  2600

  Bút bi Thiên Long TL27 – Đỏ

  BV1-BITL027DO

  2600

  Bút bi Thiên Long TL27 – Đen

  BV1-BITL27DEN

  2600

  Bút bi Thiên Long TL31 – Xanh

  BV1-BITL31XAN

  6300

  Bút bi Thiên Long TL31 – Đỏ

  BV1-BITL031DO

  6300

  Bút bi Thiên Long TL31 – Đen

  BV1-BITL31DEN

  6300

  Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Xanh

  BV1-BITL34XAN

  2000

  Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Đỏ

  BV1-BITL34JDO

  2000

  Bút bi Thiên Long TL34 Jollee – Đen

  BV1-BITL34DEN

  2000

  Bút bi Thiên Long TL36 – Xanh

  BV1-BITL36XAN

  7200

  Bút bi Thiên Long TL36 – Đỏ

  BV1-BITL036DO

  7200

  Bút bi Thiên Long TL36 – Đen

  BV1-BITL36DEN

  7200

  Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Xanh

  VPH-TLBUT4801

  13400

  Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Đỏ

  VPH-TLBUT4802

  13400

  Bút bi Thiên Long TL048 Renown – Đen

  VPH-TLBUT4803

  13400

  Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Xanh

  BV1-BITL79XAN

  2700

  Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Đỏ

  BV1-BITL079DO

  2700

  Bút bi Thiên Long TL079 Trendee – Đen

  BV1-BITL79DEN

  2700

  Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Xanh

  BV2-GETL04XAN

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Tím

  BV2-GETL04TIM

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Đỏ

  BV2-GETL004DO

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-04 Dream Me – Đen

  BV2-GETL04DEN

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Xanh

  BV2-GETL08XAN

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Tím

  BV2-GETL08TIM

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Đỏ

  BV2-GETL008DO

  4500

  Bút Gel Thiên Long Gel-08 Sunbeam – Đen

  BV2-GETL08DEN

  4500

  Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Xanh (Ngưng SX)

  BV2-GETL09XAN

  6500

  Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Đỏ (Ngưng SX)

  BV2-GETL009DO

  6500

  Bút Gel bấm Thiên Long TL-09 Master Ship – Đen (Ngưng SX)

  BV2-GETL09DEN

  6500

  Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Xanh

  BV2-TLB01XANH

  4500

  Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Đỏ

  BV2-GETLB01DO

  4500

  Bút Gel Thiên Long B-01 B.Master – Đen

  BV2-GETLB01DE

  4500

  Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Xanh

  BV2-TLB03XANH

  6500

  Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Đỏ

  BV2-GETLB03DO

  6500

  Bút Gel Thiên Long B-03 Hi Master – Đen

  BV2-GETLB03DE

  6500

  Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Xanh biển

  BV3-TLHL02XAB

  6200

  Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Xanh lá

  BV3-TLHL02XAL

  6200

  Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Vàng

  BV3-TLHL02VAN

  6200

  Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Cam

  BV3-TLHL02CAM

  6200

  Bút dạ quang Thiên Long FO HL-02 – Hồng

  BV3-TLHL02HON

  6200

  Bút dạ quang Toyo – Xanh biển

  BV3-TOYOXBIEN

  5500

  Bút dạ quang Toyo – Xanh lá

  BV3-DQTOYOXLA

  5500

  Bút dạ quang Toyo – Vàng

  BV3-DQTOYOVAN

  5500

  Bút dạ quang Toyo – Cam

  BV3-DQTOYOCAM

  5500

  Bút dạ quang Toyo – Hồng

  BV3-DQTOYOHON

  5500

  Bút lông bảng Thiên Long WB-02 – Xanh

  BV4-LBTLWB2XA

  5000

  Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Xanh

  BV4-LBTLWB3XA

  5900

  Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Đỏ

  BV4-LBTLWB3DO

  5900

  Bút lông bảng Thiên Long WB-03 – Đen

  BV4-LBTLWB3DE

  5900

  Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Xanh

  BV4-LDTLPM4XA

  7300

  Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Đỏ

  BV4-LDTLPM4DO

  7300

  Bút lông dầu Thiên Long PM-04 – Đen

  BV4-LDTLPM4DE

  7300

  Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Xanh

  BV4-LDTLPM9XA

  7500

  Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đỏ

  BV4-LDTLPM9DO

  7500

  Bút lông dầu Thiên Long PM-09 – Đen

  BV4-LDTLPM9DE

  7500

  Bút lông dầu Pilot – Xanh

  BV4-PILOTXANH

  3000

  Bút lông dầu Pilot – Đỏ

  BV4-LDPILOTDO

  3000

  Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Xanh

  BV4-TLPMI01XA

  7000

  Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Đỏ

  BV4-TLPMI01DO

  7000

  Mực bút lông dầu Thiên Long PMI-01 – Đen

  BV4-TLPMI01DE

  7000

  Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Xanh

  BV4-TLWBI01XA

  15700

  Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Đỏ

  BV4-TLWBI01DO

  15700

  Mực bút lông bảng Thiên Long FO WBI-01 – Đen

  BV4-TLWBI01DE

  15700

  Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-01

  BV5-TL2BGP001

  2800

  Bút chì gỗ 2B Thiên Long GP-03

  BV5-TLHBGP003

  3900

  Bút chì gỗ HB Thiên Long GP-04

  BV5-TLHBGP004

  3900

  Bút chì gỗ 2B G-Star

  BV5-GOGSTAR2B

  1500

  Bút chì bấm Pentel A125T

  BV5-PENTA125T

  7200

  Bút chì bấm Pentel AX105

  BV5-PENTAX105

  5700

  Ruột chì Yoyo 0.5mm

  BV6-RYOYO05MM

  2500

  Ruột chì Monami 2B 0.5mm

  BV6-RMONAMI05

  7300

  Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-03N

  BV5-PENTGOM03

  2500

  Gôm (tẩy chì) Pentel ZEH-05N

  BV5-PENTGOM05

  4000

  Gôm (tẩy chì) Thiên Long E-06

  BV5-TLGOME006

  3000

  Bút xóa nước Thiên Long CP 02

  BV7-TLXOACP02

  16800

  Xóa kéo Plus Whiper V

  BV7-PLUSWHIPE

  17000

  Xóa kéo mini Plus WH 505

  BV7-PLUS505WH

  12000

  Bút bi Thiên Long TL61 – Xanh

  BV1-BITL61XAN

  2400

  Bút bi Thiên Long TL61 – Đỏ

  BV1-BITL061DO

  2400

  Bút bi Thiên Long TL61 – Đen

  BV1-BITL61DEN

  2400

  Bút đế cắm Thiên Long PH-02 – Xanh

  BV1-TLPH02XAN

  12000

  Bút đế cắm Thiên Long PH-02 – Đen

  BV1-TLPH02DEN

  12000

  Bút đế cắm Thiên Long FO-PH01 – Đen

  BV1-TLFOPH01D

  12000

  Bút chì gỗ 5B Thiên Long GP-09

  VPH-CHIGOTL5B

  4500

  Bút chì bấm Pentel A255T

  BV5-PENTA255T

  7900

  Chuốt bút chì Thiên Long S-01

  BV5-TLCHUOT01

  2500

  Chuốt bút chì Thiên Long S-04

  BV5-TLCHUOT04

  5000

  Ruột chì G-Star 2B 0.5mm

  BV6-GSTAR05MM

  15500

  Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Xanh dương chính hãng

  BV8-UNIEY15XD

  29900

  Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Đen chính hãng

  BV8-UNIEY15DE

  29900

  Bút bi nước Uniball 150 Eye Micro – Đỏ chính hãng

  BV8-UNIEY15DO

  29900

  Bút chì gỗ 2B Staedtler 134

  BV5-STAEDT134

  4000

  Bút bi nước Uniball 150 – Xanh dương

  BV8-UNITQXANH

  8800

  Bút bi nước Uniball 150 – Đen

  BV8-UNITQ15DE

  8800

  Bút bi nước Uniball 150 – Đỏ

  BV8-UNITQ15DO

  8800

  Ruột chì Steadler 0.5mm

  BV6-STEADLER5

  16500

  Bút bi Thiên Long FO-03 (Xanh)

  BV1-BITLFO3XA

  2200

  Bút bi Thiên Long FO-03 (Đỏ)

  BV1-BITLFO3DO

  2200

  Bút bi Thiên Long FO-03 (Đen)

  BV1-BITLFO3DE

  2200

  Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Xanh)

  BV2-GETL029XA

  6600

  Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đỏ)

  BV2-GETL029DO

  6600

  Bút Gel bấm Thiên Long Gel-029 (Đen)

  BV2-GETL029DE

  6600

  Bút chì bấm Staedler 0.5 777

  BV5-STEA05777

  21500

  Bút chì bấm AMPH4301

  BV5-BAMPH4301

  15500

  Ruột xóa kéo Plus Whiper V

  BV9-PLUS505WR

  15000

  Chuốt bút chì Maped hình tim

  BV5-MACHUOTIM

  4000

  Xem thêm  Phân tích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

  2.3. Nhóm hàng bìa hồ sơ:

  Tên sản phẩm

  Mã sản phẩm

  GIÁ

  Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH01 0.13mm – Trắng

  BI1-TLCH01TRA

  1700

  Bìa lá Thiên Long A4 FO-CH03 0.15mm – Trắng

  BI1-TLCH03TRA

  1800

  Bìa lá Plus A4 0.2mm – Trắng

  BI1-PLUSA4TRD

  2000

  Bìa lá Thiên Long F4 FO-CH02 1.15mm – Trắng

  BI1-TLCH02TRA

  2200

  Bìa 20 lá Thiên Long A4 FO-DB01 – Xanh

  BI1-TLFODB01B

  22400

  Bìa 40 lá Thiên Long A4 FO-DB02 – Xanh

  BI1-TLFODB02B

  34700

  Bìa 60 lá Thiên Long A4 FO-DB03 – Xanh

  BI1-TLFODB03B

  44800

  Bìa 80 lá Thiên Long A4 FO-DB04 – Xanh

  BI1-TLFODB04B

  58200

  Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 1 mặt si LAF01 (ngưng sx)

  BI2-A4TL015CM

  34700

  Bìa còng Thiên Long A4 5 phân 2 mặt si LAF05 (ngưng SX)

  BI2-A4TL027CM

  35800

  Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 1 mặt si LAF03 (ngưng SX)

  BI2-F4TL035CM

  34700

  Bìa còng Thiên Long F4 5 phân 2 mặt si LAF07 (ngưng SX)

  BI2-F4TL047CM

  35800

  Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 1 mặt si LAF02

  BI2-A4TL055CM

  34700

  Bìa còng Thiên Long A4 7 phân 2 mặt si LAF06

  BI2-A4TL067CM

  35800

  Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 1 mặt si LAF04

  BI2-F4TL075CM

  34700

  Bìa còng Thiên Long F4 7 phân 2 mặt si LAF08

  BI2-F4TL087CM

  35800

  Bìa kiếng A4 dày 1.5mm

  GI5-A4KIENG15

  50900

  Bìa kiếng A4 dày 1.2 mm

  GI5-A4KIENG12

  50900

  Bìa phân trang nhựa Trà My 10 màu

  BI6-NHUA10MAU

  6500

  Bìa phân trang nhựa Trà My 12 số

  BI6-NHUA12SOM

  7500

  Bìa phân trang nhựa Trà My 31 số

  BI6-NHUA31SOT

  27800

  Bìa phân trang giấy PGrand 10 số màu

  BI6-GIAY10SOM

  7900

  Bìa phân trang nhựa Trà My 24 chữ cái

  BI6-NHUA24CHU

  25000

  Bìa acco nhựa A4 Thiên Long FO PPFFA4 – Xanh dương

  BI4-TLACCA4XD

  4500

  Bao thư trắng 12cm x 18cm

  BI8-TRA12X18K

  17200

  Bao thư trắng 12cm x 22cm

  BI8-TRA12X22K

  19500

  Bao thư trắng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

  BI8-TRANGA518

  33900

  Bao thư vàng A5 18x24cm (100 cái/xấp)

  BI8-VANGA518C

  39400

  Bao thư sọc 11cm x 17cm (100 cái/xấp)

  BI8-SOC11X17C

  4700

  Bao thư trắng A4 25cm x 35cm ĐL100 (100 cái/xấp)

  BI8-TRANGA421

  73900

  Bao thư vàng A4 25x35cm (100 cái/xấp)

  BI8-VANGA421C

  61600

  Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-035 – Xanh dương nhạt

  BI4-PLUSACCOD

  7800

  Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-036 – Xanh lá

  BI4-PLUSACCOL

  7800

  Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-037 – Vàng

  BI4-PLUSACCOV

  7800

  Bìa lá Plus F4 0.15mm – Trắng

  BI1-PLUSF4TRA

  1800

  Bìa lá Plus F4 0.2mm – Xanh dương

  BI1-PLUSF4XAD

  2300

  Bìa lá Plus F4 0.2mm – Xanh lá

  BI1-PLUSF4XAL

  2300

  Bìa lá Plus F4 0.2mm – Vàng

  BI1-PLUSF4VAN

  2300

  Bìa lá Plus F4 0.2mm – Hồng

  BI1-PLUSF4HON

  2300

  Bìa lỗ A4 400gr (100 cái/ xấp)

  BI1-BIALO400G

  30200

  Bìa lỗ A4 460gr (100 cái/ xấp)

  BI1-BIALO460G

  36300

  Bìa lỗ A4 Thiên Long FO-CS01 có viền màu

  BI1-TLBIALO01

  90000

  Bìa lỗ A4 Plus 0.07mm (10 cái/xấp)

  BI1-PLUBILO07

  11000

  Bìa còng Ageless (ABBA) A4 5 phân 2 mặt si

  BI2-A4AGE5CM2

  22500

  Bìa còng Ageless (ABBA) A4 7 phân 2 mặt si

  BI2-A4AGE7CM2

  22500

  Bìa còng Ageless (ABBA) F4 5 phân 2 mặt si

  BI2-F4AGE5CM2

  22500

  Bìa còng Ageless (ABBA) F4 7 phân 2 mặt si

  BI2-F4AGE7CM2

  22500

  Bìa còng Thiên Long A4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF09

  BI2-A4TL099CM

  55000

  Bìa còng Thiên Long F4 9 phân 1 mặt si FO-FO LAF10

  BI2-F4TL109CM

  55000

  Bìa còng KingJim A4 5 phân (Xanh dương)

  BI2-A4KING5XD

  35800

  Bìa còng KingJim A4 7 phân – Xanh dương

  BI2-A4KING7XD

  35800

  Bìa còng bật KingJim – 2697 – A4 9P (xanh dương)

  BI2-A4KING9CM

  53800

  Bìa còng ống SD Kingjim – 1470GSV – A4S – 10cm (xanh dương)

  BI2-A4KING10P

  81000

  Bìa nhẫn Thiên Long A4 25mm FO-ORB01 – Xanh nhạt (ngưng sx)

  BI3-TLORB01XB

  16300

  Bìa nhẫn Thiên Long A4 35mm FO-ORB03 – Xanh nhạt

  BI3-TLORB03XB

  17000

  Bìa hộp simili Trà My 7cm

  BI3-TRAMY07CM

  25000

  Bìa acco giấy có kẹp A4 Plus 78-039 – Xám

  BI4-PLUSACCOX

  7800

  Bìa kẹp Thiên Long A4 FO-CF01 – Xanh dương

  BI4-TLFO01XAD

  26000

  Bìa cây chốt gáy Magnolia Q324

  BI4-BIACAY324

  6000

  Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF02

  BI5-TLFOCBF02

  4300

  Bìa nút Thiên Long A4 FO-CBF05

  BI5-TLFOCBF05

  3900

  Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF03

  BI5-TLFOCBF03

  4500

  Bìa nút Thiên Long F4 FO-CBF04

  BI5-TLFOCBF04

  4200

  Bìa nút My Clear A4

  BI5-MYCLEARA4

  2500

  Bìa nút My Clear F4

  BI5-MYCLEARF4

  2800

  Bìa nút My Clear A5

  BI5-MYCLEARA5

  2000

  Bìa phân trang giấy PGrand 12 số màu

  BI6-GIAY12SOM

  11000

  Bìa trình ký mica Xukiva

  BI7-XUKIVAA04

  25000

  Bìa giấy 3 dây 7cm (Loại tốt)

  BI7-G3DAY07CM

  9800

  Bìa giấy 3 dây 10cm (Loại tốt)

  BI7-G3DAY10CM

  10300

  Bìa giấy cột 3 dây 15cm (Loại tốt)

  BI5-BIACOT15F

  11000

  Bìa giấy 3 dây 20cm (Loại tốt)

  BI7-G3DAY20CM

  12300

  Bìa trình ký đơn simili A4

  BI7-KYDONSIA4

  8000

  Bìa trình ký đơn simili F4

  BI7-KYDONSIF4

  9200

  Bìa trình ký đôi simili A4

  BI7-KYDOISIA4

  9600

  Bao thư trắng 12cm x 18cm có keo

  BI8-TRA12X18C

  18500

  Bao thư trắng 12cm x 22cm có keo

  BI8-TRA12X22C

  20900

  Bìa hộp simili 15F

  BI3-BIAHOPD15

  26800

  Bìa da 100 lá A4 gáy vuông

  BI1-BIADA100A

  46000

  Bìa hộp simili 10F

  BI3-BIAHOPD10

  20900

  Bìa lỗ A4 500gr (100 cái/ xấp)

  BI1-BIALO500G

  38900

  Bìa hộp Simili 20F

  BI3-BIAHOPD20

  29900

  Bìa hộp Simili 7F

  BI3-BIAHOPD07

  20500

  Bìa hộp Simili 5F

  BI3-BIAHOPD05

  19500

  3. Bảng báo giá văn phòng phẩm thông dụng nhất:

  STT

  Tên sản phẩm

  Quy cách

  Đơn vị tính

  Đơn giá (VNĐ)

  Giấy photo, giấy in liên tục

  1

  Giấy bãi bằng vàng

  1ram/xấp

  Ram

  41.000

  2

  Giấy bãi bằng trắng

  1ram/xấp

  Ram

  41.000

  3

  Giấy Excell A4 70

  1ram/xấp

  Ram

  46.000

  4

  Giấy Excell A5 70

  1ram/xấp

  Ram

  24,500

  5

  Giấy Excell A4 80

  1ram/xấp

  Ram

  53.000

  6

  Giấy Excell A5 80

  1ram/xấp

  Ram

  28.500

  7

  Giấy A+ Plus 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  53.500

  8

  Giấy IK Plus 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  56.500

  9

  Giấy Supreme 70 A3

  5ram/thùng

  Ram

  120.000

  10

  Giấy Supreme 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  57.500

  11

  Giấy Paper one 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  59.000

  12

  Giấy Paper one 80 A4

  5ram/thùng

  Ram

  68.500

  13

  Giấy Paper one 70 A3

  5ram/thùng

  Ram

  00.000

  14

  Giấy Paper one 80 A3

  5ram/thùng

  Ram

  140.000

  15

  Giấy Double A 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  54.000

  16

  Giấy Double A 80 A4

  5ram/thùng

  Ram

  72.000

  17

  Giấy Double A 80 A3

  5ram/thùng

  Ram

  148.000

  18

  Giấy fort màu 70 A4

  5ram/thùng

  Ram

  65.000

  19

  Giấy fort màu 80 A4

  5ram/thùng

  Ram

  75.000

  20

  Giấy fort ĐL 100 A4

  5ram/thùng

  Ram

  90.000

  21

  Giấy fort ĐL 120 A4

  5ram/thùng

  Ram

  104.000

  22

  Giấy in liên tục 1liên (210×279)

  Liên sơn

  Ram

  159.000

  23

  Giấy in liên tục 2-5liên (210×279)

  Liên sơn

  Ram

  297.000

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bang-bao-gia-van-phong-pham-file-word-excel-tai-ve/

   097.110.6895
   097.110.6895