Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội khuyến học mới nhất

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội khuyến học mới nhất

Bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội khuyến học mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Báo cáo thành tích cá nhân:

  1. Báo cáo thành tích cá nhân:

  Báo cáo thành tích cá nhân là một tài liệu quan trọng trong quản lý nhân sự, giúp đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp thông tin cho quản lý đưa ra các quyết định về khen thưởng, xét thăng chức và phân bổ lao động một cách hợp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về báo cáo này, hay cách tạo ra một báo cáo thành tích cá nhân như thế nào. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này trong bài viết này.

  1.1. Báo cáo thành tích cá nhân là gì?

  Báo cáo thành tích cá nhân là một loại tài liệu được tạo ra để trình bày toàn bộ kết quả làm việc của nhân viên trong một thời gian nhất định. Báo cáo này bao gồm các thông tin về các dự án đã hoàn thành, các chỉ tiêu mục tiêu đã đạt được, các kỹ năng đã được phát triển và bất kỳ thành tích nào khác liên quan đến công việc của nhân viên.

  1.2. Vai trò của báo cáo thành tích cá nhân:

  Với nhân viên, việc tạo báo cáo thành tích cá nhân giúp họ có thể chia sẻ những thành tích của mình với cấp quản lý và cung cấp thông tin để đề nghị khen thưởng. Đối với quản lý, báo cáo này giúp họ đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp thông tin để đưa ra các quyết định về khen thưởng, xét thăng chức và phân bổ lao động một cách hợp lý.

  Ngoài ra, báo cáo thành tích cá nhân còn có nhiều vai trò khác như:

  Cung cấp thông tin cho quản lý về hiệu suất làm việc của nhân viên.

  Giúp nhân viên tự đánh giá được năng lực và khả năng của mình.

  Đưa ra các gợi ý và đề xuất để cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

  2. Thành tích cá nhân mới nhất:

  Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân bao gồm:

  Tên báo cáo.

  Thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…

  Khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm việc.

  Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân trong công việc.

  Thành tích cá nhân: Nêu lên được những thành tích cá nhân đã đạt được.

  Chữ ký và xác nhận của người báo cáo hoặc thủ trưởng đơn vị hoặc cấp trên khen thưởng.

  3. Lưu ý khi viết Báo cáo thành tích:

  Báo cáo thành tích là một tài liệu quan trọng giúp đánh giá kết quả công tác, đánh giá năng lực, đưa ra những đánh giá và phê bình khách quan. Để báo cáo được rõ ràng, chi tiết và đầy đủ, cần tuân thủ các quy định sau:

  Tên báo cáo thành tích

  Phần tên báo cáo thành tích là phần đầu tiên của một báo cáo thành tích, cần ghi rõ tên báo cáo, đây là báo cáo của cá nhân hay tập thể, và nội dung báo cáo liên quan đến việc gì. Nếu tên báo cáo không rõ ràng, sẽ gây ra hiểu nhầm và ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo.

  Các thông tin cá nhân, tập thể

  Phần này cần ghi rõ các thông tin cá nhân của người báo cáo hoặc tập thể bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị và chức vụ hiện tại. Nếu báo cáo là của cá nhân, cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của người báo cáo. Nếu báo cáo là của tập thể, cần ghi rõ các thông tin về đơn vị như tên đơn vị, năm thành lập, tổ chức bộ máy, đoàn, đảng, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax và email.

  Thành tích cá nhân

  Ở phần này, cần mô tả chi tiết về thành tích cá nhân, bao gồm những gì đã làm được, những kết quả đã đạt được trong thời gian làm việc. Thành tích cá nhân bao gồm những đóng góp của cá nhân trong công việc, những kỹ năng, năng lực đã được phát huy, những thành tích nổi bật đã đạt được.

  Thành tích tập thể

  Ở phần này, cần mô tả chi tiết về thành tích của tập thể, bao gồm những gì đã làm được, những kết quả đã đạt được trong thời gian làm việc. Thành tích tập thể bao gồm những đóng góp của tập thể trong công việc, những hoạt động đã được tổ chức thành công, những giải pháp đã được đưa ra để giải quyết các vấn đề trong công việc.

  Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen

  Phần này ghi rõ chữ ký và xác nhận của người báo cáo, thủ trưởng đơn vị cũng như cấp trình khen về nội dung báo cáo. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và minh bạch của báo cáo. Nếu báo cáo có tính chất quan trọng, cần phải có sự chứng thực bằng chữ ký của các cấp trên.

  Với các lưu ý trên, chắc chắn rằng báo cáo thành tích của bạn sẽ được viết đầy đủ, rõ ràng và chi tiết hơn.

  4. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội khuyến học mới nhất:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: /BC–KH-THPT TA

  Trung An, ngày 26 tháng 1 năm 2013

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

  Kính gửi: Hội khuyến học huyện Cờ Đỏ

  Tôi xin báo cáo về công tác khuyến học trong những năm qua:

  I SƠ YẾU LÝ LỊCH.

  1. Họ và tên: Lê Mộng Thu

  2. Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1972

  3. Quê quán: Xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ – Thành phố Cần Thơ.

  4. Nơi thường trú: Ấp Thạnh Lộc 2 – Xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ – Thành phố Cần Thơ.

  5. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học.

  6. Đơn vị công tác: Trường THPT Trung An.

  7. Nghề nghiệp: Giáo viên.

  8. Chức vụ trong Hội khuyến học: BTV Hội khuyến học của trường.

  9. Quá trình công tác:

  Từ tháng 1 năm 2011 đến nay, tôi đã công tác tại Trường THPT Trung An với vai trò giáo viên kiêm GVPT công tác khuyến học trường.

  10. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.

  10.1 Thuận lợi:

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Hội khuyến học Huyện Cờ Đỏ cùng với sự hỗ trợ trực tiếp từ Chi bộ Trường THPT Trung An.

  10.2 Khó khăn:

  Tuy nhiên, tôi chưa được đào tạo về nghiệp vụ công tác khuyến học, điều này đã gây khó khăn cho tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  II THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

  1. Nâng cao nhận thức cho các hội viên chi hội:

  Để nâng cao nhận thức cho các hội viên chi hội và cải thiện công tác khuyến học, khuyến tài, tôi đề xuất các hoạt động như thường xuyên học tập từ tài liệu, các nguồn thông tin về công tác khuyến học để nắm rõ hơn về các quy định, chính sách của địa phương và đơn vị về công tác khuyến học. Tôi cũng đề nghị tham gia trao đổi kinh nghiệm với các hội viên khác trong và ngoài chi hội để học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào công tác khuyến học tại trường.

  Bên cạnh đó, để tăng cường kỹ năng tư vấn, hướng dẫn cho học sinh, tôi đề nghị tổ chức các cuộc họp, buổi tập huấn cho các hội viên chi hội. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị tăng cường hỗ trợ cho các hội viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công tác khuyến học, như kỹ năng tư vấn, hướng dẫn học sinh.

  Để thúc đẩy việc tham gia các hoạt động, tôi đề xuất tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ để các thành viên của chi hội có cơ hội trao đổi, tìm hiểu về các điển hình trong công tác khuyến học của chi hội. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hiểu sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng về công tác khuyến học của địa phương và đơn vị.

  2. Công tác tuyên truyền vận động:

  Để đóng góp cho quỹ khuyến học của hội, tôi đề xuất đóng góp 500.000đ một cách thường xuyên, và cũng vận động các giáo viên khác cùng đóng góp cho quỹ khuyến học của chi hội. Tôi không chỉ vận động trong nhà trường, hội khuyến học và hội CMHS, mà còn vận động những người có tấm lòng nhân ái đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật cho quỹ khuyến học.

  Để tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động, tôi đề nghị sử dụng các kênh truyền thông hiện đại như mạng xã hội, email, tin nhắn SMS để thông tin đến các đối tượng đóng góp. Đồng thời, tôi cũng đề nghị tổ chức các hoạt động gây quỹ, bán hàng từ thiện để thu hút sự quan tâm và đóng góp của nhiều người hơn.

  Xem thêm  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ Những cánh buồm

  Đặc biệt là với cương vị giáo viên phụ trách công tác khuyến học trường, tôi thực hiện điều tra về các em học sinh có hoàn cảnh nghèo, đặc biệt là khó khăn để hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập và tránh việc bỏ học giữa chừng. Tôi đã giúp được 106 học sinh và kết hợp với hội khuyến học, hội CMHS vận động 8 học sinh bỏ học trở lại lớp.

  Tôi cũng thường xuyên tham gia vận động các em học sinh khác đến lớp học, thăm hỏi các em có hoàn cảnh khó khăn. Để tăng cường sự quan tâm và đóng góp của cộng đồng, tôi đề nghị tổ chức các hoạt động từ thiện như thi đấu bóng đá, giao lưu văn hóa, triển lãm ảnh, văn nghệ… để quyên góp tiền, hiện vật cho quỹ khuyến học.

  Tôi hy vọng rằng những đóng góp của bản thân sẽ giúp cho công tác khuyến học của chi hội ngày càng được cải thiện và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác học tập của học sinh.

  Duyệt BGH

  Người viết báo cáo

  (Ký ghi rõ họ tên)

   

  5. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân hội khuyến học đầy đủ:

  HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN DI LINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CH KH TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Đinh Trang Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2014

  BÁO CÁO THÀNH TÍCH CHI HỘI KHUYẾN HỌC

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TRANG HÒA II

  Kính gửi:  Hội khuyến học huyện Di Linh

  Hội khuyến học xã Đinh Trang Hòa

  Căn cứ hướng dẫn về việc báo cáo thi đua, khen thưởng của Hội Khuyến học Huyện Di Linh.

  Chi hội khuyến học trường TH Đinh Trang Hòa II xin báo cáo những thành tích mà hội khuyến học của trường đã đạt được trong thời gian qua như sau:

  I. Những thuận lợi và khó khăn:

  1. Thuận lợi:

  Mặc dù những điều kiện khó khăn đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường học là rất nhiều, tuy nhiên, họ may mắn được nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp các ban ngành, đoàn thể trong địa phương, của hội khuyến học xã Đinh Trang Hòa trong các công tác giúp đỡ học sinh. Đây là một điều rất có giá trị đối với sự phát triển và thành công của họ.

  Ngoài ra, tập thể Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên trong nhà trường luôn quan tâm đến việc giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh để phát triển.

  2. Khó khăn:

  Tuy nhiên, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học hành của con em. Điều này khiến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc học tập và phát triển bản thân. Chính vì vậy, sự quan tâm và hỗ trợ của những người xung quanh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp học tập và phát triển của học sinh này.

  II. Số liệu:

  Tổng số BCH chi hội khuyến học: 05

  – Họ tên người đứng đầu của chi hội: Lê Thị Hải

  – Số điện thoại di động: 0976163…

  – Tổng số hội viên hội khuyến học: 35

  Tổng số gia đình hiếu học: 120

  III. Kết quả thực hiện công tác khuyến học của đơn vị trong năm qua:

  Chi hội khuyến học nhà trường đã triển khai chặt chẽ công tác “Vận động học sinh ra lớp” để huy động tối đa học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu để giảm thiểu tỉ lệ lưu ban.

  Nhà trường đã triển khai nhiều lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn đào tạo và được phụ huynh học sinh tin cậy.

  Chi hội khuyến học và chi hội hoạt động có hiệu quả, phát động phong trào giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn thể trong nhà trường cũng tích cực hưởng ứng phong trào này.

  Toàn trường đã huy động nhiều nguồn khác nhau để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng vật chất cụ thể.

  Huy động quỹ khuyến học từ các mạnh thường quân, phụ huynh và hội viên hội khuyến học của trường. Tổng quỹ là 23.616.000 đồng.

  Khen thưởng học sinh và giáo viên giỏi.

  Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và phòng chống ma túy trong học đường.

  Phối hợp với nhà trường và các đoàn thể địa phương để tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

  Thúc đẩy việc giữ gìn và sử dụng sách giáo khoa trong nhiều năm, xây dựng tủ sách tại lớp, và chuyển giao sách giáo khoa từ học sinh lớp trên cho học sinh lớp dưới vào cuối năm học.

  Tài trợ cho học sinh khuyết tật và nghèo vượt khó học tập, và động viên các giáo viên và công nhân viên nhà trường học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  Thúc đẩy giáo viên và học sinh tích cực tham gia vào công tác khuyến học.

  IV. Nguyên nhân đạt được:

  Nguyên nhân chủ quan: Sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên trong chi hội khuyến học xã, đã đem hết khả năng của mình để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện các hoạt động khuyến học, các thành viên trong chi hội đã làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tận tâm với công việc của mình. Họ đã tìm kiếm các phương pháp, giải pháp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn. Các thành viên trong chi hội đã không ngừng cố gắng và đem hết khả năng của mình để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận với giáo dục, nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

  Nguyên nhân khách quan: Được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể của các ban ngành, đoàn thể. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của các ban ngành đã quan tâm, hỗ trợ và đóng góp cho chi hội khuyến học trong quá trình thực hiện các hoạt động khuyến học. Họ cung cấp nguồn lực, tài chính và các chính sách hỗ trợ để chi hội khuyến học có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể này đã giúp cho chi hội khuyến học có thêm động lực, tài nguyên và sự nỗ lực để hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

  V. Nhận xét đánh giá chung và đề nghị khen thưởng: Quá trình tổ chức thực hiện công tác khuyến học trong thời gian qua đã đạt được kết quả rất khả quan, giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh và đặc biệt đã giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chi hội khuyến học đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tâm đến các em học sinh. Nhờ sự nỗ lực của các thành viên trong chi hội cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội tiếp cận với giáo dục, nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

  Điều này thật sự đáng khen ngợi và là một kết quả đáng tự hào cho chi hội khuyến học và trường TH Đinh Trang Hòa II nói chung. Chúng tôi tin rằng, đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để chi hội khuyến học trong nhà trường thực hiện tốt hơn công tác khuyến học trong thời gian sắp đến.

  Vì vậy, chúng tôi đề nghị Hội khuyến học Di Linh và Hội khuyến học xã Đinh Trang Hòa khen thưởng tập thể Chi hội khuyến học trường TH Đinh Trang Hòa II vì thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học và giúp đỡ các em học sinh khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng, sự động viên và khen thưởng này sẽ tiếp thêm động lực và tinh thần cho các thành viên trong chi hội khuyến học để tiếp tục vận động và phát huy tối đa tiềm năng của các em học sinh, đem lại nhiều giá trị cho xã hội và đất nước.

  Duyệt BGHTM.                                                                                                                                                                                                                                      HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-bao-cao-thanh-tich-ca-nhan-hoi-khuyen-hoc-moi-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895