Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT mới nhất

Bài viết Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT là gì?

Hiện nay, chính phủ đã xiết chặt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, theo đó việc thiết lập website thương mại điện tử mà không đăng ký theo quy định có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng. Cho nên các doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT. vậy mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT là gì? Trình tự thủ tục như thế nào?

Trong bài viết dưới đây,Luật Gia Bùi sẽ thông tin đến bạn đọc mẫu đơn và thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 097.110.6895

1. Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT là gì?

Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT là mẫu đơn giúp cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website TMĐ

Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT là mẫu văn bản được gửi cùng hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích được đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT

2. Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

  …, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM WEBSITE

THƯƠNG MẠI ĐIỆM TỬ

 

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

– Tên đăng ký: …

– Tên giao dịch: …

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng nhận:

Số: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Lĩnh vực hoạt động chính của thương nhân/tổ chức: …

4. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức: …

5. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …

6. Tên, chức danh người chịu trách nhiệm chính về hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: …

7. Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm: …

8. Đối … .

9. Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

Một lần (nêu cụ thể thời gian tiến hành: …)

Định kỳ trong một giai đoạn (nêu cụ thể: …)

Liên tục, có thời hạn (nêu cụ thể thời hạn: …)

Liên tục, không thời hạn

10 Cơ chế giám sát các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm:

Thường xuyên rà soát hoạt động của các website (tần suất rà soát: …)

Yêu cầu các website có báo cáo định kỳ (tần suất báo cáo: …)

Cơ chế khác (nêu cụ thể: …)

11. Tên miền Internet của website phục vụ hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử:

12. Địa chỉ trụ sở: …

Điện thoại: … Fax: … Email: …

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

– Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT mới nhất:

– Quốc hiệu(ghi bằng chữ in hoa), tiêu ngữ;

– Tên thương nhân tổ chức(ghi bằng chữ in hoa);

– Tên đơn (ghi bằng chữ in hoa);

– Phần kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thư

– Thông tin về doanh nghiệp:

+ Tên doanh nghiệp đăng ký, tên doanh nghiệp giao dịch: ghi đúng theo giấy đăng ký doanh nghiệp;

+ Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức)

4. Một quy định về trình tự thủ tục khi đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT mới nhất:

Đối tượng tham gia

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng;

Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ TMĐT;

Thương nhân, tổ chức đánh giá tín nhiệm website TMĐT;

Cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT tại Trungương và địa phương.

Những website thương mại điện tử thuộc diện phải thông báo, đăng ký

Theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và về việc quản lý hoạt động thương mại điện tử, các loại website thương mại điện tử sau đây cần phải tiền hành thủ tục đăng ký:

Website thương mại điện tử bán hàng.

Website cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức của sở giao dịch hàng hóa.

Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

Website đấu giá trực tuyến.

Thủ tục đăng ký website thương mại điện tử

Tùy vào hình thức hoạt động của website thương mại điện tử mà tổ chức, cá nhân thiết lập website cần thực hiện đầy đủ thủ tục thông báo/ đăng ký theo một trong các hình thức sau:

– Thông báo hoạt động website thương mại điện tử bán hàng.

– Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Xin giấy phép hoạt động sở giao dịch hàng hóa cho website thương mại điện tử.

Xem thêm  Bảo hiểm hàng không là gì? Tốt không và có những loại nào?

– Đăng ký thiết lập website khuyến mại trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 12/2013/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2013, bao gồm:

– Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

– Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

– Đề án hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử bao gồm các nội dung tối thiểu sau:

+Tên chính thức của chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

+ Mục đích hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử;

+ Giải trình kinh nghiệm, năng lực phù hợp với hoạt động đánh giá tín nhiệm;

+ Phạm vi đánh giá tín nhiệm phù hợp với phạm vi hoạt động của thương nhân, tổ chức;

+ Thời gian và tần suất tiến hành hoạt động đánh giá tín nhiệm;

+ Đối tượng hoặc loại hình website thương mại điện tử sẽ được đánh giá tín nhiệm;

+ Các tiêu chí được áp dụng để đánh giá một website thương mại điện tử, trong đó phải bao gồm tiêu chí website thương mại điện tử đã hoàn thành việc thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương;

+ Quy trình, cách thức tiến hành đánh giá một website thương mại điện tử;

+ Cách thức tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm và lựa chọn nhân sự thực hiện việc đánh giá;

+ Thiết kế biểu tượng tín nhiệm sẽ gắn lên các website thương mại điện tử được đánh giá;

+ Phương án giám sát hoạt động của các website thương mại điện tử đã được gắn biểu tượng tín nhiệm;

+ Nghĩa vụ của bên đánh giá tín nhiệm và bên có website được đánh giá tín nhiệm.

– Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

– Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT.

– Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Thực hiện đăng ký hoạt động website Thương mại điện tử trực tuyến

Bước 1: Đăng ký mở tài khoản

Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng kí tài khoản bằng cách chọn “Đăng kí” tại địa chỉ: http://www.online.gov.vn/. Sau đó, nhập thông tin theo yêu cầu và gửi đăng kí.

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Trong vòng 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân sẽ nhận được thông tin phản hồi về việc đăng kí tài khoản từ Bộ Công Thương qua email đã đăng kí với nội dung sau:

Nếu thông tin đăng kí tài khoản đầy đủ, hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập;

Nếu thông tin đăng kí tài khoản chưa đầy đủ và hợp lệ, đăng kí tài khoản sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân phải tiến hành đăng kí lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Khai báo loại hình dịch vụ thương mại điện tử

Sau khi “Đăng nhập”, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành khai báo hồ sơ bằng cách chọn một trong ba mục sau:

Thông báo website: Nếu website của thương nhân, tổ chức, cá nhân là website bán hàng theo Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

Đăng kí website: Nếu website của thương nhân, tổ chức là website cung cấp dịch vụ TMĐT quy định tại các Điều 35,39,44 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

Đăng kí đánh giá tín nhiệm: Nếu thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm theo Điều 61 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Bước 4: Khai báo thông tin chi tiết hồ sơ

Chọn mục “Thêm mới đăng ký/ Thông báo”

Tiến hành khai báo thông tin theo mẫu

Chọn mục “File đính kèm”

Upload file

Gửi hồ sơ

Bước 5: Xét duyệt hồ sơ

Hồ sơ được xử lý trong thời hạn quy định:

03 ngày đối với hồ sơ thông báo

07 ngày đối với hồ sơ đăng kí website cung cấp dịch vụ

15 ngày đối với hồ sơ đăng kí đánh giá tín nhiệm

Thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương qua email với các nội dung sau:

Xác nhận hồ sơ đăng ký/ thông báo đầy đủ, hợp lệ và đã được “duyệt điện tử”, thương nhân thực hiện tiếp Bước 6.

Thông báo hồ sơ đăng kí/ thông báo không đủ điều kiện sẽ bị từ chối.

Thông báo hồ sơ đăng ký/ thông báo chưa đầy đủ hoặc chưa đúng, quý thương nhân phải quay về Bước 4 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, tài liệu theo yêu cầu.

Nếu bổ sung thực hiện như sau:

Vào mục “Đăng kí website” => Vào “Tất cả HS đăng kí website” => Chọn “Hồ sơ” phải bổ sung => Chọn mục “Sửa” => Bổ sung thông tin, tài liệu, upload file theo yêu cầu => “Gửi Hồ sơ”.

Bước 6: Duyệt hồ sơ điện tử

Đối với hồ sơ thông báo website, sau khi được “Duyệt điện tử” không bắt buộc gửi hồ sơ giấy.

Đối với hồ sơ đăng kí, sau khi được “Duyệt điện tử”, yêu cầu thương nhân gửi bộ hồ sơ đăng kí hoàn chỉnh (bản giấy) về cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương tại địa chỉ 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội để được xác nhận đăng kí.

Bước 7: Xác nhận hồ sơ

Đối với thủ tục Đăng kí website: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh thì thương nhân, tổ chức được xác nhận đăng kí và nhận được một đoạn mã mà khi gắn lên website sẽ hiển thị bằng một biểu tượng đăng kí.

Đối với Đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh thì thương nhân, tổ chức được xác nhận đăng kí.

Trên đây là thông tin chi tết về mẫu đơn và trình tự thủ tục  đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-dang-ky-hoat-dong-danh-gia-tin-nhiem-website-tmdt-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895