Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Theo khoản 7, điều 35, thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT kể từ ngày 1/1/2018 cá nhân tham gia hoạt động Đấu Thầu bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu. Trong trương hợp muốn có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thì cần soạn đơn đề nghị cấp chứng chỉ gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây,Luật Gia Bùi sẽ thông tin đến bạn đọc mẫu đơn và cách thức soạn đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 097.110.6895

1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là văn bản được cá nhân lập ra  gửi tới cơ quan có thẩm quyền để được xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị,…

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được gửi cùng với hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

2. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 ….., ngày … tháng …năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU1

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): …Nam/Nữ:…

2. Sinh ngày: … tháng … năm …

3. Nơi sinh: …

4. Quốc tịch: …

5. Số CMND/ Hộ chiếu: …, cấp ngày …tháng…năm…

Nơi cấp: …..

6 Địa chỉ thường trú: …..

Tôi hiện là giảng viên đấu thầu, được đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn, xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.

Tôi xin cam kết:

– Thường xuyên cập nhật, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu;

– Chỉ hành nghề trong lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tham gia giảng dạy về đấu thầu theo đúng quy định;

– Luôn trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình hành nghề hoạt động đấu thầu.

Nếu vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

– Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Tên đơn ( ghi bằng chữ in hoa);

– Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Thông tin cá nhận

+ Họ và tên:

+ Ngày, tháng, năm sinh: ghi đúng theo CMND

+ Nơi sinh:..

+ Quốc tịch:…

+ Chứng minh nhân dân số: … do: … cấp ngày … tháng … năm …

+ Địa chỉ thường trú: …

4. Trình tự thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

Trình tự các bước trong xin chứng chỉ hành nghề đấu thầu bao gồm:

– Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đăng ký và dự kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thi sát hạch, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc không đáp ứng yêu cầu thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản để cá nhân bổ sung, làm rõ hồ sơ;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho những người vượt qua kỳ thi sát hạch.

Theo Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT NGÀY 25/01/2019

Điều 11. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

d) Cá nhân khác có nhu cầu.

2. Cá nhân quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều này, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
Xem thêm  Nên làm gì khi bị hải quan giữ hàng? Hàng bị giữ bao nhiêu lâu?

Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu:

Điều 12. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

2. Tốt nghiệp đại học trở lên;

3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm:

– Tham gia giảng dạy về đấu thầu;

– Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu;

– Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu như: tham gia vào công tác lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; tham gia các công tác quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng…);

b) Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản này trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục; c) Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ”. 5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Điều 13. Đăng ký thi sát hạch

1. Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Việc đăng ký thi, hồ sơ đăng ký thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cá nhân chỉ được tham dự kỳ thi sát hạch sau khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định.

3. Trường hợp trong một kỳ thi sát hạch, nếu thí sinh chỉ đạt yêu cầu một trong hai môn thi thì điểm của môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả thi sát hạch. Trong thời hạn bảo lưu, thí sinh có thể đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu. Hết thời hạn bảo lưu, điểm thi của thí sinh không còn giá trị để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thí sinh không đạt một trong hai môn thi khi dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn hoặc hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có thể đăng ký thi lại môn đó trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn. Trường hợp kết quả thi lại đạt yêu cầu, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

Điều 16. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 13 Thông tư này được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu:

Hồ sơ sau để đăng ký thi Chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu: (Biểu mẫu tải về cuối bài viết)

– Đơn đăng ký theo Mẫu số 1;

– 02 ảnh màu cỡ 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất;

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi;

– Bản chụp CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

– Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học trở lên được chứng thực;

– Bản chụp chứng chỉ đấu thầu cơ bản được chứng thực;

– Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 2 hoặc tài liệu chứng minh trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn;

– Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 3.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895