Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Căn cứ Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Vậy nên, công tyLuật Gia Bùi mời bạn đọc tham khảo về mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 097.110.6895

1. Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thể hiện mong muốn của cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để dề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

2. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày … tháng …năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Kính gửi : Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Họ và tên (chữ in hoa): … Nam/Nữ: …

2. Sinh ngày: … tháng … năm …

3. Nơi sinh: …

4. Quốc tịch: …

5. Số CMND/ Hộ chiếu: … cấp ngày …tháng…năm…

Nơi cấp: …

6. Địa chỉ thường trú: …

7. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (ghi rõ số chứng chỉ, ngày cấp, lĩnh vực được phép hành nghề): …

8. Kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lần đầu (kèm theo bảng kê khai lập theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này):

– Tổng số gói thầu đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu: … ghi tổng số gói thầu đã tham gia).

– Tổng số khóa đào tạo đấu thầu cơ bản đã trực tiếp giảng dạy (trường hợp là giảng viên đấu thầu):…

Đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với lý do (nêu rõ lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ): …

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai nêu trên là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai trong đơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất:

– Ghi rõ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn;

– Phần kính gửi ghi rõ tên cơ quan nộp đơn: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, nghề nghiệp, số CMND/ hộ chiếu, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp địa chỉ.

– Ghi rõ tên các chứng chỉ kèm theo;

– Ghi rõ kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lần đầu

– Ghi ngày tháng năm làm đơn, ký và ghi rõ họ tên.

4. Thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

1. Điều kiện

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Chứng chỉ đã được cấp còn hạn sử dụng nhưng bị rách, nát, bị mất hoặc ghi sai thông tin;

+ Chứng chỉ đã được cấp hết hạn sử dụng và cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đáp ứng một trong các Điều kiện sau đây:

+ Trong thời gian hành nghề hoạt động đấu thầu theo chứng chỉ đã được cấp trước đó, cá nhân đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;

+ Trong thời gian hành nghề hoạt động đấu thầu theo chứng chỉ đã được cấp trước đó, cá nhân đã trực tiếp tham gia giảng dạy tối thiểu 10 khóa đào tạo đấu thầu cơ bản hoặc tham gia giảng dạy trong khóa bồi dưỡng giảng viên đấu thầu hoặc tham gia Ban biên tập, Tổ soạn thảo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu.

Xem thêm  Điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

+ Chứng chỉ hết thời hạn thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm:

– Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

– Bảng kê khai các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; giảng dạy về đấu thầu trong thời hạn sử dụng của chứng chỉ đã cấp.

3. Quy trình cấp lại:

– Cá nhân có nhu cầu xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ tại Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho cá nhân đề nghị. Trường hợp không cấp thì phải nêu rõ lý do.

4. Thẩm quyền cấp lại: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu).

5. Lệ phí cấp lại: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.  Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện, trường hợp thí sinh đến nhận thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân và ký nhận vào danh sách.

– Trực tuyến: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện, trường hợp thí sinh đến nhận thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân và ký nhận vào danh sách.

– Dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ được gửi qua đường bưu điện, trường hợp thí sinh đến nhận thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân và ký nhận vào danh sách.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT:

– Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;

– Tốt nghiệp đại học trở lên;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch), bao gồm:

i) Tham gia giảng dạy về đấu thầu;

ii) Tham gia xây dựng văn bản pháp luật về đấu thầu;

iii) Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, quản lý thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu như: tham gia vào công tác lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, tham gia thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; tham gia các công tác quản lý dự án, quản lý hợp đồng (nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh hợp đồng…);

+ Đã tham gia vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a Khoản này trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục;

+ Đã tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ”.

– Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất, hồ sơ, trình tự thủ tục để cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và một số điều kiện để được cấp chứng chỉ. mời bạn đọc tham khảo.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895