Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH và hướng dẫn thủ tục cấp sổ mới nhất

Bài viết Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH và hướng dẫn thủ tục cấp sổ mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Bảo hiểm xã hội là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Thông tin, cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ghi chép trong sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để được cấp bảo hiểm xã hội mới thì cá nhân cần đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 097.110.6895

1. Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH là mẫu văn bản được cá nhân lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp sổ BHXH. Đơn đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội trong bảo hiểm xã hội được dùng với tên gọi là tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tờ khai này do người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế viết và đề nghị cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội thay đổi thông tin trong bảo hiểm xã hội.

Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT và BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

2. Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH mới nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

1. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp

 Họ và tên (viết chữ in hoa): … Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: …. /…. /…… Quốc tịch: …

Dân tộc: …Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …

Điện thoại: …. Email (nếu có): …

Nơi đăng ký khai sinh: Xã: …. Huyện: ….. Tỉnh: ….

Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……

Địa chỉ nhận kết quả:  Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: …..

Xã: … Huyện: …. Tỉnh: ……

 Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

2. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số bảo hiểm xã hội đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 Mã số bảo hiểm xã hội: …  Điều chỉnh thông tin cá nhân:

Họ và tên (viết chữ in hoa): …Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: …… / … /…… Nơi đăng ký khai sinh: Xã … Huyện: … Tỉnh: …

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …

Mức tiền đóng: …   Phương thức đóng: …

Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: …

Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: …

Hồ sơ kèm theo (nếu có): …

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

 …, ngày … tháng … năm …

Người kê khai

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội; Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: … Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú): …

Mã số hộ gia đình: … Điện thoại liên hệ: …

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể: …

Thôn (bản, tổ dân phố): … Xã (phường, thị trấn): …

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): …Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): …

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số bảo hiểm xã hội Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 …                    

 ……, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH:

– Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên (bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN)

– Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân.

– Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

– Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

– Mã số BHXH: ghi mã số BHXH đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại Bưu điện văn hóa xã hoặc địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã số BHXH.

Xem thêm  Thủ tục tách thửa đất trồng cây hàng năm mới nhất 2023

– Trường hợp không xác định được mã số BHXH mà có số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT thì ghi số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT.

– Mã hộ gia đình: ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan BHXH đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số BHXH khi điều chỉnh thông tin); trường hợp không nhớ mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan BHXH hoặc Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã hộ gia đình.

– Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

– Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

– Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

– Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

– Hồ sơ kèm theo:

– Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

– Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.

4. Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp sổ BHXH mới nhất:

Theo Công văn số 3663/BHXH-THU có quy định như sau:

Trình tự giải quyết hồ sơ liên quan đến gộp sổ BHXH tại các Phòng nghiệp vụ hoặc các Bộ phận (dưới đây gọi tắt là Bộ phận) Thu, Cấp sổ thẻ, Chế độ BHXH, Kế hoạch tài chính:

Để hạn chế tối đa việc cấp số sổ trùng cho NLĐ tham gia BHXH, cán bộ xử lý nghiệp vụ phải căn cứ số chứng minh nhân dân (CMND) của NLĐ, rà soát các kho dữ liệu trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Trình tự giải quyết hồ sơ cấp số sổ BHXH mới:

Bộ phận Thu tiếp nhận hồ sơ tăng mới của đơn vị, căn cứ CMND để vào chương trình SMS thực hiện rà soát tình trạng cấp số sổ cho NLĐ.

– Chỉ cấp số sổ mới nếu không phát hiện được NLĐ có bất kỳ số sổ nào.

– Trường hợp phát hiện NLĐ đã có 1 số sổ hợp lệ (không tính các số sổ tạm, số sổ không đủ 10 ký tự theo quy định …) thì ghi nhận tăng mới BHXH theo số sổ đó. Nếu phát hiện NLĐ có nhiều số sổ, thì tạm thời lấy số sổ do BHXH Thành phố cấp sau cùng và kèm theo phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV chuyển đơn vị.

– Trường hợp không phát hiện số sổ nào, nhưng trong phần khai báo tăng mới BHXH, đơn vị có ghi số sổ cũ (kể cả số sổ do tỉnh, thành phố khác cấp), thì dùng số sổ của đơn vị khai báo nhưng phải có sổ photo kèm theo.

Theo quy định trên, bạn có thể được cấp sổ BHXH mới khi không thừa nhận thời gian tham gia BHXH từ tháng 01/2014-10/2014. Như vậy, thủ tục để được cấp sổ BHXH mới, bạn phải:

– Có đơn yêu cầu bạn sẽ được hủy sổ BHXH và được làm lại sổ BHXH mới;

– Cam kết không thừa nhận quá trình tham gia của mình do không làm việc tại đơn vị đó.

Khi hủy sổ BHXH thì quãng thời gian tham gia BHXH trước đây, bạn sẽ không còn được hưởng chế độ với quãng thời gian đóng BHXH này nữa. Do đó, bạn nên suy nghĩ về việc hủy sổ BHXH của mình và để bảo vệ quyền lợi của mình bạn có thể báo mất sổ BHXH cũ để được cấp lại sổ BHXH mới với thời gian đã đóng BHXH được bảo lưu.

5. Một số quy định về cấp sổ BHXH:

– Trình tự giải quyết hồ sơ hưu trí, tuất, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần, thai sản cá nhân và 3 chế độ ngắn hạn khi NLĐ có nhiều sổ:

Bộ phận chế độ BHXH khi giải quyết hồ sơ hưu trí, tuất, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần, thai sản cá nhân và 3 chế độ ngắn hạn, căn cứ CMND để vào chương trình SMS thực hiện rà soát tình trạng cấp số sổ cho NLĐ, nếu phát hiện NLĐ có nhiều sổ thì thực hiện:

– In phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV đối với đơn vị nộp hồ sơ hoặc P02-CN nếu NLĐ nộp hồ sơ.

– Trả lại hồ sơ chưa giải quyết chế độ và phiếu yêu cầu gộp sổ P01-ĐV cho đơn vị (hoặc P02-CN cho NLĐ).

Trường hợp phát hiện NLĐ có nhiều sổ, nhưng ngoài số sổ đang đề nghị hưởng chế độ, các số sổ còn lại khác đã hưởng hết chế độ, sổ do NLĐ cam kết không thừa nhận thì hướng dẫn NLĐ làm Đơn đề nghị theo mẫu D01-TS và giải quyết hồ sơ như sau:

– Nếu NLĐ có số sổ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH mà quá trình đó do quận, huyện khác hoặc Thành phố quản lý, thì Bộ phận chế độ BHXH lập mẫu C02-TS kèm hồ sơ, chuyển qua Bộ phận thu để nhập quá trình nơi khác về.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-cap-so-bhxh-va-huong-dan-thu-tuc-cap-so-moi-nhat/

097.110.6895
097.110.6895