Mẫu đơn đề nghị hủy số định danh cá nhân mới và chuẩn nhất

Bài viết Mẫu đơn đề nghị hủy số định danh cá nhân mới và chuẩn nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Các trường hợp nào hủy số định danh cá nhân:

1.1. Số định danh cá nhân là gì?

Mã định danh cá nhân chính là số Căn cước công dân của người công dân đó. Mã định danh  Bộ Công an cung cấp sẽ gắn liền với cá nhân từ khi cá nhân được sinh ra cho đến khi mất đi, không thay đổi và trùng với bất kỳ người nào khác. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP, mã số định danh duy nhất là một dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số và có cấu trúc gồm 06 chữ số: mã thế kỷ sinh, mã giới tính và mã năm sinh…, mã quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 chữ số là dãy số ngẫu nhiên. Mỗi công dân được cấp một căn cước duy nhất từ ​​khi sinh ra cho đến khi chết đi và không thể trùng lặp với người khác. Mã số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư và tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trong mã số định danh sẽ tích hợp các thông tin:

– Họ tên khai sinh;

– Ngày tháng năm sinh;

– Giới tính.

– Nơi đăng ký khai sinh;

– Quê quán;

– Dân tộc;

– Quốc tịch;

1.2. Các trường hợp hủy số định danh cá nhân:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân về việc cấp số định danh cá nhân của công dân, trường hợp hủy số định danh cá nhân khi có sai sót thông tin về công dân như sau:

Đối với công dân được cấp số định danh cá nhân trong trường hợp đăng ký khai sinh:

Sai sót về các thông tin: Họ, chữ đệm và thông tin khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Tuổi; Nơi đăng ký khai sinh; Địa chỉ; Nghề nghiệp; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; kể cả trường hợp không xác minh được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

Đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú

Sai sót thông tin về: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; trừ trường hợp chưa xác định được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; Nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ.

2. Có thể dùng mẫu đơn xin hủy số định danh cá nhân nào?

Theo quy định của pháp luật, người dân sau khi nhận kết quả số định danh cá nhân mà kiểm tra, phát hiện số định danh cá nhân bị sai thì công dân cần chủ động đến Cơ quan công an nơi cư trú để yêu cầu hủy số định danh cũ, đồng thời làm thủ tục để xin cấp lại số định danh mới và chính xác.

Căn cứ theo quy định tại điều 16 Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định rằng khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân thì thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân. Như vậy khi số định danh bị sai sót thông tin, người dân có nhu cầu cần đến cơ quan công an có thẩm quyền làm thủ tục hủy mã số định danh và cấp lại số mới.

Đồng thời khi đó tổ chức thực hiện việc điều chỉnh số định danh cá nhân và thông tin về công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân cùng các hồ sơ, tàng thư liên quan.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm:

– Thông báo cho công dân và cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch về việc hủy, cấp lại số định danh cá nhân của công dân để công dân làm thủ tục điều chỉnh giấy tờ, dữ liệu hộ tịch có liên quan đến mã số định danh đó.

– Cấp giấy xác nhận về việc hủy mã số định danh và cấp lại số định danh cá nhân theo yêu cầu của công dân, cơ quan, tổ chức.

Xem thêm  Mẫu giấy nghỉ ốm, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

3. Mẫu đơn đề nghị hủy số định danh cá nhân mới và chuẩn nhất:

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021

Tỉnh/thành phố………..

Quận/huyện/thị xã……..

Xã/phường thị trấn………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

CÔNG AN ….

Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

1. Họ, chữ đệm và tên: …..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ….

3. Nhóm máu:  ☐ O  ☐ A  ☐ B  ☐ AB

4. Số định danh cá nhân:….

5. Giới tính:  ☐ Nam  ☐ Nữ.

6. Tình trạng hôn nhân:  ☐ Chưa kết hôn  ☐ Đã kết hôn  ☐ Ly hôn

7. Nơi đăng ký khai sinh: …

8. Quê quán:…

9. Dân tộc:…

10. Tôn giáo: …

11. Quốc tịch:  ☐  Việt Nam; Quốc tịch khác: …

12. Nơi thường trú: …

13. Nơi ở hiện tại: …

14. Họ, chữ đệm và tên cha: ….

Họ, chữ đệm và tên mẹ: ….

Họ, chữ đệm và tên vợ/chồng: ….

Họ, chữ đệm và tên người đại diện hợp pháp (nếu có): ……

TRƯỞNG CÔNG AN (*)…

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

– Mục (*): Công an cấp xã (hoặc Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) nơi công dân đăng ký thường trú.

– Thông bảo đúng theo thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Trường hợp thông tin của công dân chưa đầy đủ thì yêu cầu công dân bổ sung để cập nhật, chỉnh sửa.

Hiện nay chưa có mẫu đơn xin hủy số định danh cá nhân, vì vậy nếu công dân thuộc một trong các trường hợp phải hủy số định danh, công dân cần liên hệ Cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn và thực hiện theo trình tự đúng với quy định của pháp luật. Về trình tự thủ tục hủy số định danh cá nhân và cấp lại được trình bày cụ thể và chi tiết như dưới đây:

4. Trình tự, thủ tục hủy số định danh cá nhân:

Người dân có nhu cầu hủy số định danh cá nhân đến trình báo tại cơ quan công an nơi họ thường trú hoặc tạm trú.

Công an cấp xã/ phường/ thị trấn xác minh lại và gửi đề nghị đến Bộ Công an.

Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú kiểm tra, xác minh tính chính xác của những thông tin đã thay đổi và gửi yêu cầu huỷ, xác lập lại số định danh cá nhân đến trung tâm quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

Bộ Công an xem xét thu hồi số định danh cá nhân cấp sai. Sau đó Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xem xét, quyết định việc xoá hoặc xác lập lại số định danh cho cá nhân.

Khi phát hiện số định danh cá nhân đã cấp có sai sót do nhập sai thông tin về công dân, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đó và cấp lại số định danh cá nhân khác cho công dân; tổ chức thực hiện việc điều chỉnh số định danh cá nhân và thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các hồ sơ, tàng thư liên quan.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm thông báo cho công dân và cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch về việc hủy, cấp lại số định danh cá nhân của công dân để có thể tiến hành làm thủ tục điều chỉnh giấy tờ, dữ liệu hộ tịch có liên quan; cấp giấy xác nhận về việc hủy và cấp lại số định danh cá nhân theo yêu cầu.

Tóm lại. khi phát hiện thông tin trong số định danh của công dân có sai sót, người dân cần đến cơ quan công an tại nơi cư trú để khai báo và được hướng dẫn thủ tục cấp lại mã số định danh chính xác.

Trên đây là trình tự thủ tục hủy số định danh cá nhân mới và chuẩn nhất. Số định danh cá nhân là mã số cố định duy nhất và mang tính riêng biệt của mỗi công dân Việt Nam. Chính vì vây khi phát hiện có sai sót trong mã định danh, công dân cần liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền nơi gần nhất để làm thủ tục hủy mã định danh sai thông tin đó và được cấp lại số định danh mới chính xác hơn. Việc xin đính chính lại thông tin trên mã định danh và cấp lại mã số định là thủ tục hành chính không thu phí, người dân không phải nộp bất cứ lệ phí nào khi làm thủ tục xin hủy số định danh và cấp số định danh.

Các văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

– Luật Căn cước công dân 2014;

– Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

– Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-don-de-nghi-huy-so-dinh-danh-ca-nhan-moi-va-chuan-nhat/

097.110.6895
097.110.6895