Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất

Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất

Bài viết Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh là gì? 

  1. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh là gì? 

  Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh là một loại biểu mẫu được dùng để đề nghị công ty điện lực cấp điện cho các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện cho các mục đích sinh hoạt và kinh doanh. 

  Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh được lập theo mẫu của công ty điện lực tại khu vực cung cấp điện và được gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở, đất đai của người đề nghị . Sau khi nhận được giấy đề nghị, công ty điện lực sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận thông tin, sau đó lập hợp đồng cung cấp điện và thực hiện việc lắp đặt công tơ và đấu nối điện cho người đề nghị.

  Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh cần được ký tên và đóng dấu của người đại diện và đơn vị kinh doanh (nếu có), và gửi đến nhà cung cấp điện trong thời hạn quy định.

  2. Mục đích lập giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh:

  Mục đích của giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh là để xác nhận nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, hiệu quả và bền vững. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh là một trong những giấy tờ cần thiết khi khách hàng muốn ký hợp đồng mua bán điện với nhà cung cấp điện. Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh phải được khách hàng điền đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số công tơ điện, công suất sử dụng điện và mục đích sử dụng điện. Giấy đề nghị cũng phải được khách hàng ký tên và ghi rõ ngày tháng năm. Mẫu giấy này là một tài liệu quan trọng để nhà cung cấp điện có thể xem xét và phê duyệt yêu cầu của khách hàng và lập hợp đồng mua bán điện phù hợp với nhu cầu và điều kiện của khách hàng.

  3. Những nội dung cần có trong giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh:

  Mẫu giấy này thường bao gồm các nội dung sau:

  – Thông tin về người đề nghị: Họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng điện, số điện thoại liên hệ.

  – Thông tin về mục đích sử dụng điện: Sinh hoạt hay kinh doanh, loại hình kinh doanh (nếu có), công suất sử dụng điện (kW), số giờ sử dụng điện trung bình mỗi ngày.

  – Thông tin về hình thức thanh toán tiền điện: Tiền mặt hay chuyển khoản, tần suất thanh toán (tháng hay quý), số tài khoản ngân hàng (nếu có).

  – Cam kết về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty điện lực về việc sử dụng và thanh toán tiền điện.

  4. Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất:

  4.1. Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất – Mẫu 1:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

  SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

   

  Kính gửi: ………..

  – Họ và tên……(1)

  – Số CMNd/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước…: Cơ quan cấp……..Ngày……tháng…..năm……

  – Địa điểm đăng ký sử dụng điện:………

  – Số điện thoại liên lạc và nhận tin nhắn (SMS):……..

  – Fax:……

  – Email:……..(2)

  – Công suất đăng ký sử dụng……kW.

  – Số hộ dùng chung:…….

  – Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện; Đang dùng công tơ chung:

  – Tên chủ hộ dùng chung//số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………(3).

  …….,Ngày….tháng….năm….

  Bên mua điện

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Xem thêm  Hướng dẫn cách tắt/mở nút theo dõi trên Facebook nhanh nhất

   HƯỚNG DẪN:

  (1) Ghi tên khách hàng là cá nhân hoặc tên đại diện của hộ dùng chung.

  (2) Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.

  (3) Trường hợp đang dùng chung có thêm 1 trong những thông tin liên quan đến chủ hộ dùng chung.

  4.2. Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh mới nhất – Mẫu 2:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

  Kính gửi:………..

  Phần bên mua điện ghi: 

  Tên cơ quan/cá nhân đăng ký mua điện:……

  Đại diện là ông (bà)…..và hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.

  Số CMND/CCCD……do Công an…..cấp ngày….tháng….năm.

  Theo giấy ủy quyền……ngày…..tháng….năm….của……

  Địa chỉ: Số nhà, ngõ hẻm:…….. Đường phố/ thôn/ ấp:……..

  Xã/phường/thị trấn:………

  Huyện/thị xã/TP/Quận……..

  Số điện thoại:……

  Số fax:……

  Email:……..

  Tài khoản số:…….

  Ngân hàng:………

  Mục đích sử dụng điện: ……Sinh hoạt ……Kinh doanh dịch vụ ……Sản xuất ……Cơ quan

  (Có thể chọn nhiều ô nếu có nhiều mục đích sử dụng điện)

  Công suất đăng ký sử dụng….kW; Đề nghị mua điện 1 pha ……; 3 pha ……;

  Địa chỉ nơi sử dụng điện:…….

  Số nhà, ngõ hẻm:……… Đường phố/ thôn/ ấp:…..

  Xã/phường/thị trấn:……… Huyện/thị xã/TP/Quận:…….

  Tình trạng sử dụng điện hiện tại:……: Chưa có điện:……Đang dùng công tơ chung…….

  ….,ngày….tháng….năm……

  Đại diện Bên mua điện 

  (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Phần bên bán điện ghi: Bên bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong hồ sơ:

  …..Giấy đề nghị mua điện 

  …..Hợp đồng mua bán nhà

  …..Hộ khẩu thường trú…..Giấy chứng nhận sở hữu đất

  …..Sổ tạm trú…..Chứng nhận quyền sử dụng đất 

  …..Giấy chứng nhận sở hữu nhà

  …..Hợp đồng thuê nhà

  …..Quyết định mua bán nhà

  …..Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD

  …..Chứng nhận quyền sử dụng nhà; ……Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện chung.

  ………, ngày……….tháng…….năm………..

  Đại diện Bên bán điện…………. (7)

  (ghi rõ họ và tên)

  Phụ lục: Mẫu giấy đề nghị mua điện (mặt sau)

  – Thông tin ban đầu:

  Số biên nhận…..

  Ngày hẹn khảo sát……

  – Phần khảo sát

  + Tên trạm biến áp:……….., Danh số:……..

  Công suất trạm……kVA

  Dòng điện định mức……A

  + Tải max:……A

  + Công tơ liền kề 2 bên : Mã sổ/STT trái:……. Mã sổ/STT phải:…….. trong cùng sổ.

  + Khoảng cách từ công tơ lắp đặt đến trạm biến áp: ……..m, đến trục lưới hạ thế ………m.

  + Công suất đặt thiết bị thực tế  ……….kW, tương ứng với: ………..A.

  + Mục đích sử dụng điện: …… SX …… KDDV …… CQ …… ASSH.

  + Tình trạng nơi đề nghị mua điện:

  Không có công tơ

  Có công tơ: Dùng chung…….Riêng…….; Mã khách hàng……..Mã sổ/số TT:……

  + Kết quả khảo sát:

  Không trở ngại – Công suất đề nghị:………..A……….V…….pha.

  Trở ngại. Lý do:……

  – Phương án cấp điện:

  + Công suất Công tơ:

  …….A……..V; CB:…….A.

  Danh số trạm:…….; Mã sổ, STT đề nghị:…..

  + Diễn giải phương hướng cấp điện, cụ thể:…..

  + Hẹn ngày thi công: ……./……/…..

  Ngày ………/……../……….

  Nhân viên khảo sát

  (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

  Duyệt

  Giám đốc

  (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

  Ý kiến khác (nếu có)…… 

  5. Hướng dẫn viết giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh:

  Để viết được một giấy đề nghị hiệu quả và chính xác, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

  – Sử dụng giấy A4, gõ chữ có font Times New Roman, cỡ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên và dưới 2.5 cm.

  – Đặt tiêu đề “Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, kinh doanh” ở giữa trang, in đậm và gạch chân.

  – Ghi rõ ngày tháng năm viết giấy đề nghị ở góc phải trên cùng của trang.

  – Ghi rõ tên và địa chỉ của cơ quan quản lý điện lực nhận giấy đề nghị ở góc trái dưới ngày tháng năm.

  – Ghi rõ tên, chức vụ, địa chỉ và số điện thoại của người viết giấy đề nghị ở góc phải dưới tên và địa chỉ của cơ quan quản lý điện lực.

  – Bắt đầu nội dung giấy đề nghị bằng lời chào “Kính gửi”, sau đó xuống dòng và thụt lề 1 cm.

  – Trình bày nội dung giấy đề nghị theo thứ tự: mục đích yêu cầu mua điện, diện tích sử dụng điện, công suất điện cần dùng, thời gian sử dụng điện và hình thức thanh toán. Nội dung giấy đề nghị phải rõ ràng, ngắn gọn và trung thực.

  – Kết thúc nội dung giấy đề nghị bằng lời cảm ơn và mong muốn được hưởng dịch vụ tốt nhất từ cơ quan quản lý điện lực. Sau đó xuống dòng và ghi “Trân trọng”.

  – Ký tên và ghi rõ họ tên của người viết giấy đề nghị ở góc phải cuối trang.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-giay-de-nghi-mua-dien-sinh-hoat-kinh-doanh-moi-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895