Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (01.KT)

Bài viết Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (01.KT) được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là gì?

  Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là mẫu phiếu do chủ tàu cá lập ra khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá nêu rõ thông tin về tàu cá( tên tàu, số hiệu, số đăng ký, hô hiệu, nơi đăng ký…), thông tin về chủ tài và thuyền trưởng( họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại…), thiết bị giám sát và và thông tin liên lạc của tàu cá, … Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá được dùng để khai báo thông tin về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, quản lý về hành trình của tàu cá theo quy định của pháp luật.

  2. Mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————

  Hà Nội, ngày…tháng…năm…

  PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ

  Kính gửi:…(1)

  I. THÔNG TIN TÀU CÁ (2)

  1 Tên tàu
  2 Số đăng ký
  3 Số IMO
  4 Hô hiệu
  5 Nơi đăng ký
  6 Cảng đăng ký
  7 Cảng cá phụ
  8 Nghề chính
  9 Vận tốc đánh bắt
  10 Vận tốc hành trình
  11 Vận tốc tối đa
  12 Tổng trọng tải
  13 Chiều dài lớn nhất
  14 Chiều rộng lớn nhất
  15 Mớn nước
  16 Công suất máy chính
  17 Số lượng thuyền viên

  II. THÔNG TIN VỀ CHỦ TÀU VÀ THUYỀN TRƯỞNG (3)

  1. Chủ tàu

  1 Họ và tên
  2 Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân/mã số định danh cá nhân
  3 Địa chỉ
  4 Số điện thoại cố định/di động
  5 Số Fax
  6 Địa chỉ email

  2. Thuyền trưởng

  1 Họ và tên
  2 Địa chỉ
  3 Số điện thoại cố định/ di động
  4 Số Fax

  III. THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA TÀU CÁ (4)

  Loại thiết bị Tần số/số liên lạc
  1 Thiết bị giám sát tàu cá
  2 Thiết bị thu phát thoại vô tuyến sóng cực ngắn (VHF)/VHF
  3 Thiết bị thu phát thoại đơn biên sóng ngắn (HF)/HF
  4 Điện thoại di động
  5 Điện thoại vệ tinh
  6 Số nhận dạng (ID) thiết bị giám sát lắp trên tàu
  7 Hệ thống vệ tinh

  Những thông tin trên hoàn toàn sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã khai báo.

  ……… ngày…….tháng……..năm…

  NGƯỜI KHAI

  (Ký, ghi rõ họ tên

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá .

  (1): Điền tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn

  (2): Điền thông tin của tàu cá

  (3): Điền thông tin về chủ tàu và thuyền trưởng

  (4): Điền thiết bị giám sát và thông tin liên lạc tàu cá

  4. Quy định của pháp luật về quản lý hệ thống giám sát tàu cá

  Tại Điều 44 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá, theo đó:

  – Thứ nhất, về yêu cầu của thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: các thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải bảo đảm những yêu cầu như sau: (1) Phải được kết nối, đồng bộ với phần mềm hệ thống giám sát tàu cá lắp đặt tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển, (2) Sai số tọa độ vị trí tàu cá nhận từ hệ thống định vị toàn cầu GPS hiển thị trên thiết bị giám sát hành trình tàu cá không quá 500 mét, độ tin cậy 99%, (3) Tự động truyền qua hệ thống thông tin vệ tinh tối thiểu 12 vị trí/ngày với tần suất 02 giờ/lần các thông tin: vị trí tàu (kinh độ, vĩ độ), thời gian (phút/giờ/ngày/tháng/năm) đối với thiết bị lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nht từ 24 mét tr lên; cảnh báo cho thuyn trưng khi tàu vượt qua ranh giới cho phép trên biển, (4) Mỗi thiết bị phải có một mã nhận dạng độc lập, (5) Phải đảm bảo hoạt động bình thường trong môi trường hoạt động trên biển theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

  – Pháp luật cũng quy định về việc quản lý, sử dụng thông tin, dữ liệu giám sát tàu cá, theo đó: Tổng cục Thủy sản thống nhất quản lý hệ thống giám sát tàu cá và dữ liệu giám sát tàu cá toàn quốc, quản trị hệ thống và phân cấp cho địa phương khai thác dữ liệu giám sát tàu cá, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, dữ liệu giám sát hành trình tàu cá được sử dụng làm căn cứ pháp lý để quản lý hoạt động của tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý các tranh chấp nghề cá trên biển, xác nhận, chứng nhận thủy sản từ khai thác, tổ chức quản lý tàu cá tại các cảng cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định và công bố được phép khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá từ hệ thống giám sát tàu cá theo phân quyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá của tỉnh, xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét,

  Xem thêm  Thủ tục tách thửa đất: Điều kiện, trình tự tiến hành năm 2023

  Chủ tàu khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định và gửi đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá để cập nhật vào cơ sở dữ liệu và trả chi phí mua, lắp đặt, bảo dưỡng và dịch vụ khác cho đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá; được cung cấp thông tin giám sát hành trình của tàu cá mình từ Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi có yêu cầu, lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên phải lắp trước ngày 01 tháng 7 năm 2019, đối với tàu làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lp trước ngày 01 tháng 01 năm 2020, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp trước ngày 01 tháng 4 năm 2020, thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24 giờ/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá b hỏng, thuyn trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo v trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 06 gi/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, tàu cá nước ngoài hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải lắp thiết bị giám sát hành trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quản lý, sử dụng hệ thống và dữ liệu giám sát hành trình tàu cá theo quy định của pháp luật. 

  – Pháp luật cũng quy định về tính năng phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá, theo đó,  bản đồ điện tử được sử dụng phải thể hiện rõ được vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các vùng cm đánh bắt, các cảng cá do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cung cấp, phần mềm tại trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá phải tương thích với các hệ điều hành Microsoft Windows, Android, IOS; có giao diện tiếng Việt trực quan.  

  Việc qun lý toàn bộ thông tin tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương đkiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá, quản lý được nhật ký khai thác, chống khai thác bất hợp pháp, kết nối, truyền dẫn thông tin với trung tâm dữ liệu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá; phân cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá, có chức năng truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, báo cáo, thống kê các dữ liệu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát tàu cá, tạo khu vực để quản lý tàu và gửi cảnh báo tự động khi tàu ra/vào khu vực, giao diện phần mềm hiển thị vị trí tàu, thời gian, vận tốc, hướng di chuyển, tín hiệu báo động, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất, thông tin thời tiết, trạng thái hoạt động ca thiết bị giám sát tàu cá, gửi thông tin đến thiết bị giám sát tàu cá.  

  Việc giám sát hành trình tàu cá là cần thiết và quan trọng, đó là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền quản lý, kiểm tra, giám sát về hành trình của tàu cá. Hiện nay, việc khai báo thông tin lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá phải được khai báo một cách nhanh chóng, đầy đủ những thông tin cần thiết về tàu cá, chủ tàu cá, thuyền trưởng, thông tin liên lạc của tàu cá… với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  – Cơ sở pháp lý: Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-phieu-khai-bao-thong-tin-lap-dat-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-01-kt/

   No votes yet.
   Please wait...
   097.110.6895
   097.110.6895