Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng

Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng

Bài viết Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Phụ lục Hợp đồng là gì?

1. Phụ lục Hợp đồng là gì?

– Phụ lục Hợp đồng là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong quá trình thực hiện các hợp đồng. Nó được sử dụng để quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng, nhằm đảm bảo tính pháp lý và tránh những hiểu lầm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Theo quy định của Điều 403 Bộ Luật Dân sự 2015, một hợp đồng có thể được kèm theo phụ lục. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như một phần của hợp đồng và được coi là một phần không thể thiếu của hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của phụ lục này, nội dung của nó không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có điều khoản nào trong phụ lục mà trái với hợp đồng ban đầu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ khi các bên chấp nhận phụ lục này và công nhận rằng điều khoản đó đã được sửa đổi trong hợp đồng ban đầu.

– Một trong những lợi ích của việc sử dụng phụ lục Hợp đồng là giúp các bên thỏa thuận và quy định chi tiết hơn về các điều khoản trong hợp đồng. Việc quy định chi tiết này giúp tránh những hiểu lầm và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, phụ lục Hợp đồng cũng giúp các bên thỏa thuận và điều chỉnh các điều khoản một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, tránh phải thực hiện các thủ tục phức tạp để thay đổi hợp đồng ban đầu.

– Tuy nhiên, để sử dụng phụ lục Hợp đồng một cách hiệu quả, các bên cần chú ý đến nội dung và các quy định liên quan đến phụ lục trong hợp đồng ban đầu. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính pháp lý và tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Tóm lại, phụ lục Hợp đồng là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các hợp đồng. Việc sử dụng phụ lục này giúp các bên thỏa thuận và quy định chi tiết hơn về các điều khoản trong hợp đồng, đảm bảo tính pháp lý và tránh những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, để sử dụng phụ lục Hợp đồng một cách hiệu quả, các bên cần chú ý đến nội dung và các quy định liên quan đến phụ lục trong hợp đồng ban đầu.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê xe vận chuyển, chở hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————

……………, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE VẬN CHUYỂN, CHỞ HÀNG

Số……………..

– Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY…………………………………………..

Đại diện      :………………………………………..

Chức vụ      : ………………………………………..

Địa chỉ        : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..    Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…………………………………………………..

Đại diện      :………………………………………..

Chức vụ      : ………………………………………..

Địa chỉ        : ………………………………………..

Điện thoại  : +84…………..    Fax: +84…………

Mã số thuế :………………………………………..

Số tài khoản   :………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của Hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

– Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện Hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI  DIỆN BÊN B

3. Các trường hợp phải ký phụ lục hợp đồng?

– Theo Điều 403 Bộ luật Dân sự, phụ lục sẽ được ban hành kèm Hợp đồng nếu hợp đồng có một số điều khoản cần được quy định chi tiết hơn. Tuy nhiên, nội dung của phụ lục hợp đồng phải không trái với nội dung của hợp đồng. Nếu các bên chấp nhận điều khoản trái này thì coi như điều khoản trong hợp đồng đã được sửa đổi.

– Điều 24 Bộ luật Lao động cũng đưa ra quy định về phụ lục hợp đồng. Nếu như trong hợp đồng lao động, các bên đã thỏa thuận một số điều kiện về thời hạn làm việc, nơi làm việc, chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, thì đây sẽ là những điều kiện cơ bản mà không thể sửa đổi. Tuy nhiên, nếu hai bên cùng nhất trí thì có thể có thêm điều kiện khác nhưng không được trái với quy định pháp luật.

Xem thêm  Hướng dẫn đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ (Gói 38.000 tỉ)

– Về việc có bắt buộc hay không phải có phụ lục hợp đồng, chúng ta có thể thấy rằng, chỉ có hai trường hợp sau đây mà phải có phụ lục:

+ Khi quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng và nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng;

+ Khi sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng. Loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm thay đổi, sửa đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng.

– Vì vậy, phụ lục hợp đồng không phải là yếu tố bắt buộc trong mọi trường hợp, tùy thuộc vào mỗi trường hợp cụ thể, các bên sẽ cùng nhau thống nhất có nên lập phụ lục hay không.

4. Những lưu ý khi lập phụ lục Hợp đồng:

Khi lập phụ lục Hợp đồng, cần tuân theo những quy định về hình thức và nội dung. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, phụ lục Hợp đồng cần phải được lập theo đúng quy trình và tiêu chuẩn.

– Về hình thức, theo quy định, phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký, thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế. Việc tuân thủ quy định này giúp đảm bảo tính hợp pháp và tránh những tranh chấp không đáng có.

– Để đảm bảo nội dung của phụ lục Hợp đồng, cần căn cứ vào nội dung của Hợp đồng ban đầu. Nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của Hợp đồng và không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của nội dung phụ lục giúp tránh những tranh chấp phát sinh sau này.

– Ngoài ra, cần xem xét đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và tránh những tranh chấp không đáng có. Đối tượng này phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi. Việc xác định đối tượng này đảm bảo tính chính xác và tránh những tranh chấp phát sinh sau này.

Vì vậy, khi lập phụ lục Hợp đồng, cần tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, và xem xét đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng. Chỉ khi đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hợp pháp của phụ lục Hợp đồng, chúng ta mới có thể tránh được những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

5. Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng:

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng cụ thể và thêm một vài ví dụ nếu cần thiết để đảm bảo tính rõ ràng của phụ lục.

Ngoài ra, cần ghi rõ số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng để tránh nhầm lẫn.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết. Việc này có thể được thực hiện bằng cách cung cấp thêm thông tin về mục đích của Hợp đồng.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì cần ghi rõ các thông tin sau: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, và thêm thông tin về công việc hoặc nghề nghiệp của cá nhân đó nếu cần thiết.

Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện và mức độ liên quan của tổ chức đó đến Hợp đồng.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này cần được mở rộng và bổ sung thêm để tăng tính chi tiết và rõ ràng của phụ lục. Cụ thể:

Nếu sửa đổi, bổ sung thì cần ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì. Ngoài ra, cần cung cấp thêm thông tin về tại sao phải sửa đổi và những hệ quả của việc sửa đổi.

Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản đó của Hợp đồng và cung cấp thông tin về tại sao phải hủy bỏ và những hệ quả của việc hủy bỏ đó.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-phu-luc-hop-dong-cho-thue-xe-van-chuyen-cho-hang/

097.110.6895
097.110.6895