Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự (99/HS) chi tiết nhất

Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự (99/HS) chi tiết nhất

Bài viết Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự (99/HS) chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự là gì, mục đích của mẫu đơn?

  1. Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự là gì, mục đích của mẫu đơn?

  – Khái niệm điều tra vụ án hình sự là một giai đoạn mà pháp luật tố tụng hình sự quy định. Theo đó, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập và nghiên cứu các chứng cứ của vụ án nhằm giải quyết vụ án một cách khách quan, kịp thời và đúng người và đúng tội đúng với quy định của pháp luật đề ra.

  – Vai trò của điều tra vụ án hình sự:

  Thứ nhất, điều tra vụ án hình sự là một biện pháp trong hoạt động tư pháp hình sự của cơ quan (người) tiến hành đối với mỗi hành vi phạm tội. Mục đích chứng minh hành vi phạm tội và người có lỗi trong việc thực hiện tội phạm thông qua các chứng cứ đã thu thập được. Biện pháp này nhằm đảm bảo nguyên tắc không tránh khỏi trách nhiệm trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

  Thứ hai, điều tra vụ án hình sự cũng đóng góp một phần nào đó để có thể loại trừ một thái cực khác trong hoạt động hình sự. ngăn chặn kịp thời việc thông qua quyết định khởi tố bị can một cách không thận trọng, thiếu chính xác và do vậy, có thể sẽ kéo một loạt hậu quả tiêu cực tiếp theo xảy ra trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự ở các giai đoạn tố tụng (như: Truy tố của Viện kiểm sát hoặc xét xử của Tòa án không khách quan, thiếu căn cứ và trái pháp luật, làm oan những người vô tội).

  Vai trò cuối cùng đó chính là điều tra vụ án hình sự xem như một giai đoạn tố tụng hình sự cơ bản và có vai trò quan trọng để tăng cường pháp chế hay bảo vệ các quyền và tự do của công dân trong các giai đoạn trước khi khởi tố của Viện kiểm sát và xét xử của Tòa án, cùng với các giai đoạn tố tụng hình sự khác góp phần có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm trong toàn xã hội.

  – Thời hạn điều tra vụ án hình sự được hiểu đó là khoảng thời gian tối đa mà các cơ quan có thẩm quyền điều tra tiến hành các hoạt động điều tra nhằm xác định tội phạm và người phạm tội và các tình tiết khác của vụ án, hoàn thành hoạt động điều tra vụ án hình sự, quyết định có chuyển sang giai đoạn truy tố hay không.

  Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự là mẫu với các nội dung và thông tin do cơ quan có thẩm quyền lập ra với các mục đích để không gia hạn thời hạn điều tra thêm nữa khi có đầy đủ các căn cứ và chứng cứ chứng minh tội phạm trong các trường hợp cụ thể dựa theo quy định của pháp luật đề ra

  2. Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự theo mẫu 99/HS:

  Mẫu số 99/HS Theo QĐ số 15 ngày 09 tháng 01 năm 2018

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _______________

  VIỆN KIỂM SÁT[1] … [2]………

  _____________

  Số:…../QĐ-VKS…-…[3]

  QUYẾT ĐỊNH

  KHÔNG GIA HẠN THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

  VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……

  Căn cứ Điều 41, 165, 172[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

  Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….… ngày…….. tháng….. năm.…… của[5]..……[6] về tội……quy định tại khoản…… Điều…..… Bộ luật Hình sự;

  Xét đề nghị gia hạn thời hạn điều tra của[7]……………. là không có căn cứ[8] …….

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự được khởi tố theo Quyết định số…… ngày…… tháng…… năm……… của5………. về tội………… quy định tại khoản…… Điều…..… Bộ luật Hình sự.

  Điều 2. Yêu cầu[9]…………… giải quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

  Nơi nhận:

  – Cơ quan có thẩm quyền điều tra;

  – VKS cấp trên;

  – VKS đề nghị gia hạn thời hạn điều tra;

  – ……………;

  -Lưu: HSVA, HSKS, VP.

  VIỆN TRƯỞNG[10]

  (Ký tên, đóng dấu)

  3. Hướng dẫn làm mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự:

  [1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  [2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  Xem thêm  Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý mới nhất

  [3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  [4] Đối với vụ án phục hồi điều tra thì bổ sung căn cứ Điều 174 BLTTHS

  [5] Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố vụ án

  [6] Đối với vụ án phục hồi điều tra thì bổ sung căn cứ Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số….… ngày…….. tháng….. năm.…… của…..

  [7] Ghi tên Cơ quan đề nghị gia hạn thời hạn điều tra

  [8] Theo quy định tại Điều 172 hoặc Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự 2015

  [9] Ghi tên cơ quan có thẩm quyền điều tra, Viện kiểm sát (nếu có)

  [10] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

  “KT. VIỆN TRƯỞNG

  PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

  4. Một số quy định của pháp luật về quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự:

  4.1.  Căn cứ để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự:

  – Loại tội phạm theo quy định Bộ luật hình sự 2015 căn cứ theo quy định tại Điều 9 của Bộ luật hình sự 2015 thì: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm bao gồm 4 nhóm tội phạm: Tội phạm ít nghiêm trọng (phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm), tội phạm nghiêm trọng (khung hình phạt từ 03 năm tù đến 07 năm tù), tội phạm rất nghiêm trọng (Khung hình phạt từ 07 năm tù đến 15 năm tù), tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (khung hình phạt từ 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

  – Tính chất phức tạp của vụ án được hiểu là đối với các trường hợp vụ án phức tạp khi có nhiều bị can, bị cáo, tình tiết, chứng cứ không rõ ràng, mâu thuẫn, cần kết hợp nhiều hoạt động thu thập chứng cứ mới có thể xác định có dấu hiệu phạm tội hay có hành vi phạm tội trên thực tế không.

  – Tùy thuộc vào khả năng của cơ quan có thẩm quyền nếu việc xác định tội phạm và người phạm tội cần thêm thời gian để cơ quan có thẩm quyền điều tra thực hiện hoạt động điều tra một cách hiệu quả hơn, khách quan nhất để xác định hành vi phạm tội hoặc dấu hiệu phạm tội theo quy định của pháp luật.

  Theo đó việc gia hạn hay không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự còn phụ thuộc bởi nhiều yếu tố khác nhau và các căn cứ xác định do pháp luật quy định cụ thể.

  4.2. Thời hạn điều tra vụ án hình sự:

  Tại Điều 172. Thời hạn điều tra Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định: 

  – Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

  – Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

  Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

  + Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

  + Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

  + Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

  + Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

  – Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà thời hạn gia hạn điều tra đã hết nhưng do tính chất rất phức tạp của vụ án mà chưa thể kết thúc việc điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

  Đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

  Theo đó, chúng ta có thể thấy, đối với việc xác định thời hạn mà các nhà làm luật đưa ra để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động điều tra phải phù hợp với thực tiễn, phù hợp với tính chất và phù hợp với từng mức độ của loại tội phạm theo quy định của pháp luật. Vụ án có tính chất càng nghiêm trọng thì thời hạn điều tra vụ án hình sự càng dài. Quy định của pháp luật đề ra như vậy là hoàn toàn hợp lý bởi vì nó sẽ đảm bảo việc thu thập tài liệu một cách chính xác nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của xã hội và nhà nước.

  Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự (99/HS) chi tiết nhất và các thông tin pháp lý liên quan dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

  Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Tố Tụng hình sự 2015

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-quyet-dinh-khong-gia-han-thoi-han-dieu-tra-vu-an-hinh-su-99-hs-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895