Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù (số 15/TH) và hướng dẫn chi tiết nhất

Bài viết Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù (số 15/TH) và hướng dẫn chi tiết nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù là gì?

  Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù là mẫu thông báo do cơ quan có thẩm quyền ban hành khi có quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù nêu rõ thông tin về Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, thời hạn mà người chấp hành án được hoãn chấp hành án, nội dung của thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù. Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù là bản sao Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ngưng tiến hành thi hành án.

  Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù là mẫu văn bản được dùng để thông báo về việc hoãn chấp hành án phạt tù. Theo quy định của pháp luật, hoãn thi hành án phạt tù được áp dụng trong một số trường hợp mà pháp luật quy định như sau: (1) Người bị xử phạt tù bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục, (2) Người bị xử phạt tù là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, (3) Người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, (4) Người bị xử phạt tù bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

  2. Mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———–.———-.———-.

  VIỆN KIỂM SÁT……..(1)

  VIỆN KIỂM SÁT ……….(2)

  Số: ……../YC-VKS…-.(3)   ….., ngày …. tháng…năm…

  THÔNG BÁO

  Việc hoãn chấp hành án phạt tù

  Kính gửi: Viện kiểm sát………(4)

  Căn cứ Điều 13 Quy chế Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

  Ngày….tháng….năm….., Tòa án …(5) … đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số ………

  Theo Quyết định, người chấp hành án được hoãn chấp hành án phạt tù trong thời hạn……(6) ….; giao người chấp hành án cho …(7) ….. quản lý.

  Viện kiểm sát ……(2)…..thông báo cho Viện kiểm sát …(4) ….. biết để kiểm sát việc thi hành Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật.

  Đề nghị Viện kiểm sát……(4) ..thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát…(2) …..biết sau khi nhận được Thông báo này.

  (Gửi kèm theo Thông báo này là bản sao Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù)./.

  Nơi nhận:

  – VKS …(4) (để thực hiện);

  – Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

  TUQ. VIỆN TRƯỞNG

  KIỂM SÁT VIÊN

  3. Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù:

  (1): Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  (2): Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

  (3): Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành – đơn vị phụ trách (nếu có)

  (4): Ghi tên Viện kiểm sát nhận Thông báo

  (5): Ghi tên Tòa án đã ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

  (6): Ghi thời hạn hoãn

  (7): Ghi tên cơ quan hoặc đơn vị được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù

  4. Quy định của pháp luật về hoãn thi hành án phạt tù:

  Thủ tục hoãn thi hành án phạt tù được tiến hành theo những bước như sau:

  – Bước 1: Nộp đơn/văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù( Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, đối với trường hợp người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại).

  – Bước 2: Gửi đơn/ văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù:Theo đó, khi có đề nghị về việc hoãn chấp nhận án phạt tù phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

  – Bước 3: Tiếp nhận đơn và xử lý: Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định sau khi nhận được đơn/ văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù (trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù). Nếu trong trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận.

  Xem thêm  Lỗi chuyển làn không xi nhan trên cao tốc bị xử phạt thế nào?

  Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan có liên quan kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, đó là: (1) Viện kiểm sát cùng cấp, (2) Người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi, (3) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở, (4) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, làm việc, (5) Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài.

  – Sau khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án, sao gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn chấp hành án cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Việc hoãn thi hành án phạt tù được giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

  – Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án. 

  – cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. 

  * Lưu ý: trong một số trường hợp, người được hoãn chấp hành hình phạt tù sẽ bị huỷ quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật, đó là những trường hợp:

  + Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người được hoãn chấp hành án phạt tù lại thực hiện hành vi phạm tội mới, bỏ trốn hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

  +Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù mà người được hoãn chấp hành án chết. 

  Trong những trường hợp như vậy thì thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị Chánh án Tòa án có thẩm quyền xem xét ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.Trường hợp người được hoãn chấp hành án bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Đối với trường hợp người được hoãn chấp hành án phạt tù chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải báo cáo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để thông báo cho Tòa án đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù ra quyết định đình chỉ thi hành án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

  – Kể từ ngày ra quyết định hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan theo quy định của pháp luật thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. 

  – Cơ sở pháp lý:

  + Bộ luật hình sự 2015.

  + Luật thi hành án hình sự 2019.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-thong-bao-viec-hoan-chap-hanh-an-phat-tu-so-15-th-va-huong-dan-chi-tiet-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895