Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Bài viết Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá:

1. Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá:

Tờ khai đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá, rượu sử dụng theo Mẫu số: 01/TEM ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể như sau:

 

Mẫu số 01/TEM
(Ban hành kèm theo Thông tư số  23/2021/TT-BTC ngày 30/03/202của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng tem điện tử

                                                            ○ Đăng ký mới

                                                            ○ Thay đổi thông tin

Tên người nộp thuế:……………

Mã số thuế:………………

Cơ quan thuế quản lý………………

Người liên hệ:……………

Địa chỉ liên hệ:……………

Địa chỉ thư điện tử:…………

Điện thoại liên hệ:………………

Căn cứ Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép sản xuất sản phẩm rượu số…. do…. cấp ngày…….. (đính kèm theo Tờ khai này), trong đó có quy định:

– Sản lượng thuốc lá hoặc sản lượng rượu được phép sản xuất để tiêu thụ trong nước là…….

– Thời hạn được phép sản xuất là……

Theo Thông tư số…………… ngày … tháng … năm            của Bộ Tài chính, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng tem điện tử. Chúng tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng tem điện tử như sau:

– Áp dụng tem điện tử:

□ Tem điện tử rượu.

□ Tem điện tử thuốc lá.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

….,ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

2. Tem điện tử là gì và nguyên tắc dán tem điện tử đối với rượu, thuốc lá: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC, tem điện tử được hiểu là tem được nhận diện bằng mắt thường, trong đó chứa đựng các thông tin, dữ liệu điện tử sẽ được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan nhằm mục đích để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Về việc dán tem điện tử sẽ phải đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

* Đối tượng bắt buộc phải được dán tem điện tử, trong đó có thuốc lá, rượu. Cụ thể là:

– Sản phẩm là thuốc lá: thuốc lá nhập khẩu và thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước theo quy định phải được dán tem điện tử. Điều này cũng được quy định cụ thể tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Theo đó:

Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 30).

 Sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao gói theo quy định hiện hành của Nhà nước (Khoản 1 Điều 37).

 Sản phẩm thuốc lá sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài không phải dán tem theo quy định của Việt Nam (Khoản 2 Điều 37).

 Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được dán tem nhập khẩu trên bao gói (Khoản 4 Điều 37).

Quy cách dán tem như sau: sản phẩm thuốc lá được đóng vào thành bao hoặc hộp, sau đó ở mỗi bao thuốc lá sẽ dán 01 tem điện tử. Đối với trường hợp bao thuốc lá có một lớp bóng kính bên ngoài thì khi đó, tem điện tử sẽ phải được dán vào bao thuốc lá bên trong rồi sau đó mới bọc lớp kính bên ngoài. Lưu ý khi dán phải dán tem vào vị trí để bảo đảm tem sẽ không bị rách khi mở hộp.

– Sản phẩm rượu:

+ Đối tượng dán tem gồm rượu được tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu. Nguyên tắc dán tem cho rượu được quy định cụ thể trong Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, theo đó: 

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên ngoại trừ rượu được sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Xem thêm  Dàn ý phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông hay nhất

Không áp dán tem đối với rượu bán thành phẩm nhập khẩu.

+ Quy cách dán tem đối với rượu:

Thứ nhất, rượu kể cả rượu sảm xuất tiêu thụ trong nước hay rượu nhập khẩu đều phải được đóng thành chai hoặc hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng. Sau đó mỗi chai rượu sẽ được dán một tem điện tử theo quy định.

Đối với trường hợp nào chai rượu được bọc một lớp kính bọc bên ngoài thì tem điện tử sẽ được dán vào chai rượu rồi sau đó mới thực hiện lập một lớp bóng màng kính bên ngoài.

Khi dán tem điện tử phải đảm bảo ở một vị trí dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên nắp chai nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự. Lưu ý vị trí dán tem đảm bảo tem sẽ không được rách và không thể sử dụng lại.

3. Mẫu tem điện tử rượu và thuốc lá: 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC, mẫu tem và mô tả mẫu tem điện tử của rượu và thuốc lá như sau:

Đối với tem điện tử của thuốc lá: 

– Kích thước: kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm.

– Nội dung của tem: điều kiện in trên chất liệu giấy, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2.

– Dấu hiệu phải nhận biết được bằng mắt thường.

– Trên tem đảm bảo có chứa các nội dung thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu, xác thực trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

– Nội dung tem:

+ In dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ.

+ Ký hiệu mẫu tem: TTL kèm theo số thứ tự từ số 00.000.001 đến số 40.000.000.

Ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử thuốc lá là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

+ In mã vạch Qrcode.

Đối với tem điện tử của rượu: 

Tem điện tử của rượu gồm hai loại:

– Loại 1: tem dán bằng tay hoặc dán bằng máy dùng cho chai rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20°:

+ Kích thước tem: 11cm x 1.3cm.

+ Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

+ Đối với tem sử dụng dán bằng tay, dán bằng máy: Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn.

+ Tem in dòng chữ in hoa TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN≥20°).

+ Trên tem điện tử góc bên trái thể hiện nội dung:

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng máy: in dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR01C.

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng máy (tem cắt rời): in dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR01R.

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước ≥20° dùng cho dán bằng tay: in dòng chữ thể hiện ký hiệu mẫu tem là TR01T.

Cuối cùng in mã vạch QRcode.

+ Trên tem điện tử góc bên phải thể hiện nội dung:

In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

In số thứ tự từ số 00.000.001 đến số 20.000.000 bằng mực màu đen.

– Loại 2: dán bằng tay hoặc dán bằng máy dùng cho chai rượu có độ cồn nhỏ hơn 20°:

+ Kích thước: 11cm x 1.3cm.

+ Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

+ Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay, dán bằng máy.

+ In dòng chữ in hoa trên tem TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU (SXTN.

+ Các thông tin được thể hiện ở góc bên trái tem điện tử rượu gồm:

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước in ký hiệu tem là TR02C.

ln mã vạch QRcode.

+ Các thông tin được thể hiện ở góc bên phải tem điện tử rượu gồm:

In ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử rượu là 2 chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái Tiếng Việt gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y và năm in của tem.

In số thứ tự từ số 00.000.001 đến số 20.000.000 bằng mực màu đen.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: – Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành. – Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. – Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. – Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mau-to-khai-dang-ky-su-dung-tem-dien-tu-ruou-thuoc-la/

097.110.6895
097.110.6895