Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân

Bài viết Miễn thuế xây dựng khi cá nhân tự xây dựng nhà ở tư nhân được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Xây nhà cho bố mẹ vợ có được miễn nộp thuế xây dựng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin hỏi luật gia: Tôi là kỹ sư xây dựng có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát liên quan đến xây dựng. Nếu tôi tổ chức xây dựng cho nhà ở tư nhân cho bố mẹ vợ thì được miễn nộp thuế xây dựng cho địa phương theo quy định của pháp luật không? Nếu được miễn giảm thì tôi cần phải làm các thủ tục liên quan gì. Trân trọng cảm ơn luật gia!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân đã quy định:

“Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”

Theo quy định nêu trên thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động xây dựng là đối tượng phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện xây dựng công trình.

Nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.Trường hợp nếu hộ gia đình tự mua vật liệu và tự tiến hành việc xây dựng thì sẽ không phải tính thuế thu nhập. Bạn là kỹ sư xây dựng có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát liên quan đến xây dựng. Nếu bạn tổ chức xây dựng cho nhà ở tư nhân trong trường hợp bạn tự thuê nhân công để xây dựng cho bố mẹ vợ thì sẽ vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cách xác định số thuế phải nộp như sau: 

“Số Thuế GTGT phải nộp = doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ thuế GTGT”

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng: 

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; 

+ Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%;

Bạn có thể căn cứ trường hợp thực tế của gia đình để áp dụng mức thuế phù hợp.

2. Cách tính thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ của cá nhân:

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi diện tích xây dựng nhà tôi là 308m2. Vậy nhà tôi phải đóng thuế xây dựng 15 triệu là đúng hay sai? Họ tính 308 x 700 của phí xây dựng rồi nhân với 700%?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân.

Theo quy định của pháp luật thì nếu bạn có phát sinh thu nhập chịu thuế thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tùy theo cách thức xây dựng, có thể xếp vụ việc của bạn vào 1 trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Trường hợp gia đình bạn tự khởi công xây dựng không thuê nhân công thì gia đình bạn không phải nộp thuế xây dựng.

Trường hợp 2: Trường hợp gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê nhân công xây dựng lẻ thì chủ hộ gia đình phải nộp thuế thay, cụ thể bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp là:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này: Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.”

Theo cách tính thuế trên, cách tính “308 nhân 700 của phí xây dựng rồi nhân với 700%” là sai và không có căn cứ.

3. Thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm  Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Giấy phép xây dựng của Tôi năm 2007, hợp đồng thi công 2010, hóa đơn xuất 2016 khi chi qua cục thuế nộp hs thì chi cục không chịu, chuyển tôi qua đội thuế liên phường để đóng thuế xây dựng> cho tôi hỏi tính thuế xây dựng áp dụng tính làm sao?? 2 năm hay 10 năm hạn tính thuế xây dựng?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Công văn số 3700/TCT/DNK về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân.

Có thể thấy khi tiến hành hoạt động xây dựng nhà ở thì bạn phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với cơ quan thuế tại địa phương chứ không phải có hạn mức 2 hay 10 năm, việc đăng ký phải làm ngay khi bạn được cấp giấy phép xây dựng. Về cách tính thuế giá trị gia tăng thì sẽ theo công thức chung là giá tính thuế nhân với thuế suất.Thuế suất đối với việc xây dựng nhà ở là 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 và giá tính thuế được quy định cụ thể tại điểm g khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng 2008:

“g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;”

Ngoài ra, do không rõ bạn là doanh nghiệp hay là cá nhân hoặc pháp nhân không phải là doanh nghiệp, nên nếu bạn là doanh nghiệp thì còn phải chịu thêm thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp này, căn cứ quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về thu nhập chịu thuế.

Và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định theo quy định tại Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi bổ sung 2013:

“1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này. 

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”

4. Sửa nhà cấp bốn có phải nộp thuế xây dựng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Nhà tôi thuộc xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Năm 2016, tôi có sửa nhà cấp 4 (giữ lại phần móng và xây lên một tầng). Trước giờ ở thôn tôi chưa thấy ai nộp thuế xây dựng cơ bản khi xây nhà cả. Nhưng giờ tôi xây, bên Ban địa chính và kế toán xã vào kêu nộp thuế xây dựng cơ bản. vậy việc này là thế nào ạ. xin luật sư tư vấn giúp tôi. tôi xin cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK Công văn của Tổng cục thuế về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân.

Trong trường hợp của bạn, Nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì chính nhà thầu sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình.

Còn nếu bạn là chủ hộ gia đình tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì bạn là người phải nộp thuế. Nếu bạn tự mua vật tư xây dựng thì cơ quan thuế không tính thuế vật tư của bạn.

5. Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân:

Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân hoặc các tổ chức kinh doanh, tuỳ theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp… buộc phải nộp cho nhà nước theo mức quy định. Vậy khi các nhân, tổ chức xây dựng các công trình có phải nộp thuế hay không? Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Căn cứ theo quy định tại Công văn 3700/TCT/DNK, Công văn của Tổng cục thuế ngày 11/11/2004 về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân.

Như vậy, theo như quy định trên thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình cho cá nhân, tổ chức thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình. Còn nếu chủ hộ gia đình, chủ đầu tư tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì phải nộp thuế.

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách xác định số thuế phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Doanh thu tính thuế: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b) khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

Như vậy, khi tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà thầu hoặc cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/mien-thue-xay-dung-khi-ca-nhan-tu-xay-dung-nha-o-tu-nhan/

097.110.6895
097.110.6895