Người dự tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức khi nào?

Bài viết Người dự tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức khi nào? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Người dự tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức khi nào?

  1.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức: 

  Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2019, có quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể như sau:

  – Các chủ thể có đầy đủ điều kiện sau đây, không phân biệt vùng miền, không phân biệt dân tộc, không phân biệt giới tính, hay các thành phần xã hội, không phân biệt về tín ngưỡng và tôn giáo sẽ được đăng ký dự tuyển viên, cụ thể như sau:

  – Chủ thể đăng ký dự tuyển viên chức phải là công dân mang quốc tịch Việt Nam và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

  – Chủ thể đăng ký dự tuyển viên chức phải từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định của pháp luật, riêng đối với một số lĩnh vực hoạt động đặc biệt như văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thì độ tuổi dự tuyển viên chức có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật, đồng thời chủ thể tiến hành hoạt động dự tuyển viên chức phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

  – Phải có đơn đăng ký dự tuyển theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp về mặt hình thức, không trái đạo đức xã hội, các đối tượng dự tuyển viên chức còn phải có lý lịch rõ ràng;

  – Ngoài ra họ còn phải có các loại văn bằng và chứng chỉ đào tạo, cũng như chứng chỉ hành nghề hoặc có kĩ năng, năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm mà họ dự tuyển;

  – Các đối tượng phải có đầy đủ sức khỏe để thực hiện công việc và các nhiệm vụ được giao;

  – Ngoài ra thì đối tượng dự tuyển viên chức còn phải đắp ứng được các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định, tuy nhiên không được trái với quy định của pháp luật.

  Như vậy thì có thể thấy, những đối tượng sau đây sẽ không được đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể như sau:

  – Những đối tượng đang mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  – Những đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, hoặc đang bị chấp hành bản án, chấp hành các quyết định về hình sự của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là toà án, hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, hoặc đưa vào các cơ sở giáo dục vào trường giáo dưỡng.

  1.2. Người dự tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức khi nào?

  Căn cứ Điều 17 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức, cụ thể như sau:

  Trong thời hạn luật định, đó là 30 ngày được tính kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển theo đúng quy định của pháp luật, những người trúng tuyển viên chức phải đến các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Nhìn chung thì một bộ hồ sơ tuyển dụng viên chức sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản như sau:

  – Bản sao văn bằng hoặc bản sao chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm mà họ dự tuyển, các loại giấy chứng nhận đối với các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật;

  – Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về mặt ngoại ngữ hoặc đạt chuẩn đầu ra trong lĩnh vực tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm giữ tiền thì khi đó họ sẽ được sử dụng thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học;

  – Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật.

  Đối với trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo như quy định đã phân tích ở trên hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, hoặc thậm chí là những đối tượng đã bị các chủ thể có thẩm quyền phát hiện việc sử dụng văn bằng và chứng chỉ giả, sử dụng những loại giấy tờ và chứng nhận không đúng quy định của pháp luật để tham gia dự tuyển viên chức, thì khi đó các chủ thể là người đứng đầu cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển được cấp theo đúng quy định của pháp luật.

  Đối với trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc sử dụng các loại văn bằng và chứng chỉ, sử dụng các loại giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật để tham gia vào hoạt động dự tuyển viên chức thì khi đó các chủ thể là cơ quan và đơn vị có thẩm quyền trong lĩnh vực tuyển dụng viên chức xét tiến hành thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, hoặc thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan và đơn vị đó, các đơn vị này cũng sẽ không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của các đối tượng trên trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

  Xem thêm  Mẫu đơn xin dồn điền đổi thửa và thủ tục dồn điền đổi thửa đất

  Như vậy thì đối với câu hỏi: Người dự tuyển bị hủy kết quả trúng tuyển viên chức khi nào? Theo như điều luật đã phân tích ở trên, thì kết quả trúng tuyển viên chức trong tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy bỏ khi rơi vào một trong các trường hợp sau đây:

  Theo đó kết quả trúng tuyển viên chức trong tuyển dụng viên chức bị hủy bỏ khi:

  – Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định;

  – Người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển;

  – Người trúng tuyển bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển.

  2. Đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: 

  Căn cứ Điều 6 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định về ưu tiên trong tuyển dụng viên chức như sau:

  – Các đối tượng được xác định là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bệnh binh, anh hùng lao động, và những đối tượng là người được hưởng chính sách như thương binh hoặc thương binh loại B: khi đó sẽ được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  – Những đối tượng được xác định là người dân tộc thiểu số, sỹ quan công an và sĩ quan quân đội theo đúng quy định của pháp luật, quân nhân chuyên nghiệp nay đã phục viên, người làm công tác cơ yếu nay đã chuyển ngành hoặc học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị hoặc tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã tiến hành hoạt động đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con của các liệt sĩ và con của các đối tượng là thương binh, con của bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh, con của các đối tượng được xác định là thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm cả các đối tượng là con của anh hùng lực lượng vũ trang và con của anh hùng lao động theo đúng quy định của pháp luật: thì sẽ được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  – Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, những đối tượng là đội viên thanh niên xung phong theo đúng quy định của pháp luật: thì sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Riêng đối với những trường hợp người dự tuyển hoặc dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên như đã phân tích ở trên thì sẽ chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

  Theo đó thì có thể thấy, các đối tượng ưu tiên theo như đã phân tích ở trên sẽ được ưu tiên cộng điểm trong quá trình tuyển dụng viên chức phù hợp với quy định của pháp luật, và tùy theo từng đối tượng khác nhau sẽ có những mức cộng điểm khác nhau như đã phân tích ở trên.

  3. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức được xác định như thế nào?

  Căn cứ Điều 10 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức như sau:

  – Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức sẽ phải là người có kết quả điểm thi tại phòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên theo đúng quy định của pháp luật;

  – Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải là người có số điểm vòng 2 cộng với điểm yêu tiên theo quy định như đã phân tích ở trên (nếu có cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được phép tuyển dụng ở từng vị trí việc làm khác nhau;

  – Ngoài ra thì đối với trường hợp có từ hai người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm tương đương thì khi đó, người có kết quả điểm thi vòng 02 cao hơn sẽ là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được do 02 người có kết quả điểm thi vòng 02 bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ quyết định người trúng tuyển sao cho phù hợp nhất;

  – Bên cạnh đó thì người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật nêu trên sẽ không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển viên chức lần sau.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  – Luật Viên chức năm 2019.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/nguoi-du-tuyen-bi-huy-ket-qua-trung-tuyen-vien-chuc-khi-nao/

   097.110.6895
   097.110.6895