Nguyên tắc đăng ký tên miền? Thủ tục đăng ký tên miền?

Bài viết Nguyên tắc đăng ký tên miền? Thủ tục đăng ký tên miền? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Quy định về nguyên tắc đăng ký tên miền? 

  1.1. Khái quát về tên miền: 

  Mỗi trang web đều có địa chỉ IP riêng được biểu diễn bằng một chuỗi số. Việc nhớ các địa chỉ IP vốn là các dãy số dài là điều vô cùng khó khăn, đồng thời chính các địa chỉ IP cũng có sự thay đổi theo thời gian cho nên hệ thống tên miền (trong tiếng Anh còn được gọi là Domain name system) ra đời. Trong hệ thống tên miền thì các địa chỉ IP được mã hóa dưới hình thức chữ viết mà con người có thể nhớ được, đây được gọi là tên miền.

  Tên miền hiện nay đang được định nghĩa dưới nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như: tên miền là địa chỉ được sử dụng trên internet cho các website hoặc email. Đó là chuỗi ký tự thường được giải thích rõ bằng một từ hoặc tên công ty hoặc tên người. Theo WIPO, tên miền được định nghĩa như sau: Domain names are the human-friendly forms of internet addresses and are commonly used to find website, tạm dịch là, tên miền là tên thân thiện của địa chỉ internet và thường được sử dụng để tìm các website.

  Ví dụ như, tên miền “wipo.int” Được sử dụng để xác định vị trí các trang web WIPO Trọng tài và hòa giải tại trung tâm http://www.wipo.int/amc. Theo trung tâm internet Việt Nam – VNNIC, thì tên miền được nhìn nhận là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng internet thông qua tên tương ứng với địa chỉ IP của máy tính đó. Dưới phương diện pháp luật thì, Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng, tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ internet. Như vậy thì có thể thấy các định nghĩa này đều chỉ ra bản chất của tên miền là “Địa chỉ”. Như vậy thì có thể hiểu, tên miền có thể được nhìn nhận một cách đơn giản đó là một địa chỉ của website kinh doanh hoặc một trang cá nhân trên mạng internet. Thông thường, để tên miền dễ nhớ và dễ sử dụng thì chủ sở hữu trên biển thường đăng ký tên miền bằng những cái tên thân thiện thay vì những con số địa chỉ rắc rối.

  1.2. Nguyên tắc đăng ký tên miền:

  Căn cứ theo Điều 1 của Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, có quy định về đăng ký tên miền, cụ thể như sau:

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ Thông tin và truyền thông sẽ tiến hành thực hiện quá trình quản lý tên miền quốc gia Việt Nam và tên miền quốc tế mà các tổ chức quốc tế phân bổ cho các chủ thể tại Việt Nam tiến hành quản lý. Và mọi chủ thể là cá nhân và tổ chức trên lãnh thổ của Việt Nam đều có quyền đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam và tên miền quốc tế. Đồng thời thì việc đăng ký tên miền cũng cần phải thực hiện theo các nguyên tắc cơ bản sau:

  – Cần phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử; 

  – Quá trình đăng ký trước được quyền sử dụng tên miền trước, đăng ký tên miền sau thì phải sử dụng tên miền sau, chưa các tên miền được dành cho đấu giá theo đúng quy định của pháp luật; 

  – Cần phải tuân thủ các quy định về bảo tên miền quốc gia Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về công nghệ và thông tin;

  – Ngoài ra thì các chủ thể cũng cần phải tuân thủ các quy định về đấu giá tên miền cũng như sử dụng và nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của pháp luật về viễn thông;

  – Bên cạnh đó thì các tên miền sẽ do các chủ thể là tổ chức và cá nhân đăng ký cần phải đảm bảo không có cũng từ nào trong tên miền xâm hại đến lợi ích quốc gia cũng như lợi ích dân tộc, tên miền phải phù hợp với đạo đức xã hội và không trái thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, quá trình đặt tên miền phải thể hiện được tính nghiêm túc từ đó tránh trường hợp hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm đa nghĩa của tiếng Việt;

  – Đối với các tên miền là tên gọi của các tổ chức của đảng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam thì chỉ được dành cho tổ chức đảng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó, còn đối với các chủ thể là cá nhân và tổ chức khác thì sẽ không được đăng ký cũng như sử dụng các loại tên miền này;

  – Các báo điện tử và các trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan thuộc đảng hoặc các cơ quan nhà nước khác thì phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” Và tiến hành lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP trên lãnh thổ của Việt Nam. 

  Xem thêm  Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư

  2. Quy định về thủ tục đăng ký tên miền: 

  Bước 1: Các chủ thể có nhu cầu đăng ký tên miền cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì tùy từng các loại chủ thể khác nhau mà hồ sơ đăng ký tên miền cần chuẩn bị cũng sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

  Thứ nhất, hồ sơ đăng ký tên miền đối với chủ thể là cá nhân sẽ bao gồm các giấy tờ cơ bản như: các giấy tờ cá nhân của chủ thể đăng ký như căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ chiếu còn hiệu lực …, ngoài ra thì còn cần thêm các thông tin về máy chủ chuyển giao của tên miền.

  Thứ hai, đối với hồ sơ đăng ký tên miền của các chủ thể là tổ chức và doanh nghiệp thì cần phải đảm bảo các giấy tờ cơ bản sau:

  – Bản khai đăng ký tên miền của tổ chức và doanh nghiệp theo mẫu của nhà đăng ký phù hợp với quy định của pháp luật về mặt hình thức và nội dung;

  – Thông tin cá nhân của chủ sở hữu doanh nghiệp ví dụ như tên, số điện thoại, địa chỉ và hộp thư điện tử …;

  – Thông tin về người quản lý kĩ thuật tên miền cũng như thông tin về máy chủ chuyển giao tên miền phù hợp với quy định của pháp luật. 

  Bước 2: Sau khi chuẩn bị hồ sơ thì sẽ phải nộp đến nhà đăng ký tên miền. Nhà đăng ký tên miền chính là khái niệm để chỉ doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để đăng ký tên miền Việt Nam hoặc tên miền nước ngoài cho các chủ thể có nhu cầu. Nhìn chung thì để trở thành một nhà đăng ký tên miền thì cần phải có hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức, đó là ICANN (tổ chức đăng ký tên miền quốc tế), hoặc VNNIC (trung tâm internet Việt Nam). Hiện nay thì có nhiều phương thức nộp hồ sơ đăng ký tên miền khác nhau. Các chủ thể là tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tên miền có thể nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tuyến thông qua công cụ đăng ký và quản lý hồ sơ tên miền của nhà đăng ký tên miền được hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp. Trong trường hợp mà chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp cần phải xuất trình những giấy tờ cơ bản như giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn … ngoài ra các thủ thể con có thể nộp hồ sơ đăng ký tên miền thông qua con đường bưu chính, khi nộp thông qua đường bưu chính thì các chủ thể cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ nêu trên của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền. 

  Bước 3: Khi nhận được hồ sơ thì các nhà đăng ký tên miền sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động giao lưu và chuyển hồ sơ điện tử về Trung tâm internet Việt Nam, và tiến hành triển khai các biện pháp về bảo vệ cũng như dự phòng dữ liệu và hồ sơ phục vụ cho quá trình quản lý tập trung khi cấp và đăng ký tên miền cho các chủ thể.

  3. Tầm quan trọng của việc hiểu rõ quy định về đăng ký tên miền: 

  Có thể nói, pháp luật hiện nay đã có những quy định rõ ràng về đăng ký tên miền. Đối với các chủ thể khác nhau, cụ thể là đối với nhà đăng ký tên miền hoặc chủ thể đăng ký tên miền thì quy định này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế có thể đưa ra một vài kết luận về tầm quan trọng của việc tìm hiểu quy định về đăng ký tên miền như sau:

  Đối với các chủ thể là tổ chức và cá nhân có nhu cầu và mong muốn đăng ký tên miền: 

  – Chọn được tên miền phù hợp, và tên miền không vi phạm quy định của pháp luật;

  – Thủ tục đăng ký tên miền được tiến hành nhanh chóng hơn;

  – Tránh bị phạt khi đăng ký tên miền trái phép.

  Còn đối với các chủ thể là nhà đăng ký tên miền, thì việc tìm hiểu rõ quy định về đăng ký tên miền có những tầm quan trọng sau:

  – Hiểu rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà đăng ký tên miền;

  – Tránh bị phạt lỗi khi xảy ra những sai phạm không đáng có.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/nguyen-tac-dang-ky-ten-mien-thu-tuc-dang-ky-ten-mien/

   097.110.6895
   097.110.6895