Nội dung, kết quả, ý nghĩa Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô

Nội dung, kết quả, ý nghĩa Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô

Bài viết Nội dung, kết quả, ý nghĩa Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Hoàn cảnh ra đời của Chính sách Kinh tế mới:

  1. Hoàn cảnh ra đời của Chính sách Kinh tế mới:

  Tháng 3 năm 1921, V.I. Lênin đã vạch ra Chính sách kinh tế mới (NEP) thay cho Chính sách Cộng sản thời chiến, lần đầu tiên được trình bày trong tác phẩm “Thuế lương thực”. Lênin đã đưa ra nhận định từ đặc điểm kinh tế – xã hội cơ bản của nước Nga lúc bấy giờ:

  – Thứ nhất, sự tồn tại của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, như: kinh tế – kinh tế phụ hệ, nông dân tự nhiên, tự cung, tự cấp; sản xuất hàng hóa nhỏ; chủ nghĩa tư bản tư nhân; chủ nghĩa tư bản nhà nước; Nhà xã hội học. Mọi thành phần kinh tế tồn tại luân phiên và hoạt động với nhau trong thời kỳ có ý nghĩa xã hội vượt mức. Trong đó, kinh tế nông nghiệp quy mô nhỏ tận dụng lợi thế sản xuất hàng hóa nhỏ là đặc điểm quan trọng nhất.

  – Thứ hai, đại công nghiệp cơ khí, cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội còn vô cùng non nớt; quan hệ hàng hóa – tiền tệ chưa phát triển. Thứ ba, sự khởi đầu của những vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội nghiêm trọng sau khi nội chiến kết thúc.

  – Thứ tư, nước Nga, nước cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, phải tìm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn, bị bao vây bởi chủ nghĩa tư bản quốc tế chống kẻ thù.

  Từ phân tích này, việc giải quyết sức nóng chủ quan muốn đi thẳng tới chủ nghĩa xã hội và cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội trong nước, V.I. Lenin đề xuất NEP trong thời kỳ nước Nga chuyển từ thời chiến sang thời bình.

  Việc ổn định và phát triển quan hệ tiền tệ – tiền tệ, sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước và các thành phần kinh tế khác được coi là biện pháp chuyển tiếp, mắt xích trung gian để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội với tư cách là phương pháp phát triển mạnh mẽ năng lực sản xuất, là những hình thức, phương pháp mới nhằm xây dựng ý nghĩa xã hội thay cho Chính sách cộng đồng thời chiến bị bóc lột, không phù hợp với điều kiện thay đổi.

  Có thể khẳng định NEP là sự chuyển biến mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội với sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần, sự phát triển của quan hệ hàng hóa – tiền tệ, kinh tế thị trường và thực hiện trao đổi giữa các thành viên. thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp, thay thế chính sách thu lương thực bằng chính sách thuế lương thực, chú trọng đến lợi ích vật chất và coi đó là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, thể hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước.

  2. Nội dung Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô:

  Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 3 năm 1921. Đảng Bolshevik tiến hành Đại hội lần thứ 10. Chương trình nghị sự của Đại hội bao gồm báo cáo của Trung ương, các vấn đề về đoàn kết Đảng, công đoàn, vấn đề dân tộc, vấn đề thay đổi chế độ. Thu lương thực dư thừa bằng thuế lương thực, v.v. Căn cứ báo cáo của Lênin, Quốc hội đã thông qua đề xuất quyết định quan trọng về việc chuyển từ Chính sách Cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (NEP).

  Những nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới là:

  – Thay việc thực hiện chế độ thu tiền lương bằng việc thực hiện chính sách thuế tiền lương. Thu phí bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ số thuế theo quy định trước mùa gieo trồng, nông dân được toàn quyền sử dụng số nông sản còn lại và tự bán ra thị trường.

  – Về công nghiệp, Nhà nước Xô Viết tập trung sức lực và phương tiện khôi phục công nghiệp nặng, cho phép khu vực tư nhân thuê hoặc xây dựng các doanh nghiệp nhỏ (dưới 20 công nhân) dưới sự quản lý của Nhà nước; cho phép tư vấn nước ngoài thuê một số doanh nghiệp theo hình thức nhượng quyền.

  – Tổ chức đổi mới lãnh đạo, quản lý sản xuất công nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp đều chuyển sang chế độ kinh tế lượng; cải thiện chế độ tiền lương, cấm thực hiện chế độ tiền thưởng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

  – Trong lĩnh vực thương mại và tiền tệ, khu vực tư nhân được tự do buôn bán, tự trao đổi, mở cửa lại thị trường, khôi phục và thúc đẩy liên kết thành thị – nông thôn.

  Xem thêm  Đoạn văn cảm nhận văn bản Thương nhớ bầy ong hay nhất

  – Tiến hành cải cách tiền tệ, phát hành đồng Rúp mới thay thế các đồng tiền cũ đã phát hành trước đó (1924).

  3.  Những vai trò, thành tựu chủ yếu Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô:

  Đến năm 1925, chỉ trong vòng 4 năm, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ phục hồi kinh tế.

  Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu. Diện tích gieo trồng trong mùa mưa và năng suất lúa mì năm 1926 đã vượt xa thời kỳ trước chiến tranh. Tổng sản phẩm nông nghiệp đạt 1187 so với năm 1913. Tình yêu đó, ngay từ năm 1925, khối lượng bò, lợn, vất vả và dễ dàng vượt qua thời kỳ trước chiến tranh. Nhưng có những mối nguy hiểm mới trong nông nghiệp. Mặc dù tổng lượng sản phẩm tăng lên nhưng tốc độ sản xuất nông nghiệp lại giảm dần, tình trạng phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp ở nông thôn ngày càng đồng nhất, một mặt được thúc đẩy bởi giai cấp nông dân già, nông dân nghèo và trung nông một bên là nông dân giàu có bóc lột.

  Sản phẩm công nghiệp phục hồi chậm hơn. So với thời kỳ trước chiến tranh, năm 1925 sản lượng công nghiệp đạt 73% và riêng công ty đạt 80%. Kế hoạch điện khí hóa đất nước, đưa Lênin ra đời năm 1920 đã phát huy hiệu quả, có khoảng 10 nhà máy điện đã và đang xây dựng. Mãi đến những năm 1926-1927, sản lượng công nghiệp nhìn chung mới bằng năm 1913. Các ngành máy móc, luyện kim, công nghiệp nhẹ, thực phẩm đã vượt qua thời kỳ trước chiến tranh, ngoại trừ ngành dầu mỏ. và khai thác than mới vào năm 1913, sản lượng chỉ đạt 52,5%. Sản lượng điện tăng khoảng 2 lần so với năm 1913.

  Đến thời kỳ cuối cùng của khối kinh tế, thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa sử dụng 76,1% tổng sản lượng công nghiệp, phần còn lại là thành phần tư bản tư nhân -23,9%. Thông tin hóa giữa thành thị và nông thôn đã tăng lên đáng kể. Đến những năm 1924-1925, doanh thu nội dung đạt 70% so với thời kỳ trước chiến tranh; Thành phần kinh tế nhà nước và hợp tác xã sử dụng 87,9% thương mại bán buôn.

  Với lợi ích của công tác khối kinh tế, đời sống vật chất, văn hóa của quần chúng và nông dân được cải thiện. Lương của công nhân tăng lên, một số ngành (như thực phẩm, hóa chất, dệt may) cao hơn năm 1913. Điều kiện làm việc và sinh hoạt của công nhân, công chức ngày càng được cải thiện. Kỷ luật lao động, làm việc 8 giờ/ngày được thực thi nghiêm minh. Tăng cường các tài khoản chi phí về an sinh xã hội, bảo vệ y tế và xây dựng nhà ở.

  Những thành tựu to lớn của quá trình xây dựng trang phục, để kinh tế nhân dân cả nước đã khẳng định tính đúng đắn của cả con đường, chính sách kinh tế mới của Lênin và là biểu hiện rực rỡ của tính sáng tạo và lao động của nước Anh. Sự dũng cảm phi thường của giai cấp công nhân và nông dân nước Nga Xô Viết.

  4. Ý nghĩa Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô:

  – Bản chất: là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế nhà nước về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn có sự quản lý của nhà nước.

  – Ý nghĩa:

  + Với việc thực hiện chính sách kinh tế mới, nhân dân Liên Xô đã vượt qua khủng hoảng: kinh tế được phục hồi, chính trị – xã hội tiến bộ ổn định.

  + Để lại những bài học kinh nghiệm về xây dựng ý nghĩa xã hội ở một số nước.

  5. Câu hỏi liên quan:

  1. Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

  TL: Bản chất của chính sách kinh tế mới đã chuyển từ độc quyền nhà nước về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

  2. Vai trò của nhà nước trong Chính sách kinh tế mới được đưa ra như thế nào?

  TL: Vai trò của nhà nước trong chính sách kinh tế mới được ban hành là Nhà nước kiểm soát, điều tiết các ngành kinh tế mũi nhọn.

  3. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

  TL: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước

  4. Những biện pháp của “Chính sách kinh tế mới” nhằm thực hiện điều quan trọng nhất đối với nước Nga lúc này là gì?

  Xuất phát từ tình hình kinh tế nước Nga Xô Viết bị tàn phá nặng nề trong 7 năm chiến tranh (1914-1921): sản lượng nông nghiệp năm 1920 chỉ bằng một nửa trước chiến tranh, sản lượng công nghiệp giảm chỉ bằng một nửa trước đó. chiến tranh. Ngày 1/7, nhiều vùng rơi vào dịch bệnh và nạn đói trầm trọng.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/noi-dung-ket-qua-y-nghia-chinh-sach-kinh-te-moi-o-lien-xo/

   097.110.6895
   097.110.6895