Quy luật cung cầu là gì? Cách vận dụng quy luật cung cầu?

Bài viết Quy luật cung cầu là gì? Cách vận dụng quy luật cung cầu? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Quy luật cung cầu là gì?

  1. Quy luật cung cầu là gì?

  Quy luật cung cầu là lý thuyết giải thích sự tương tác giữa người bán tài nguyên và người mua tài nguyên đó. Lý thuyết xác định mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa hoặc sản phẩm nhất định và sự sẵn lòng mua hoặc bán của mọi người. Nói chung, khi giá cả tăng lên, mọi người sẵn sàng cung nhiều hơn và cầu ít hơn và ngược lại khi giá giảm.  Lý thuyết dựa trên hai “luật” riêng biệt, luật cầu và luật cung. Hai quy luật tương tác để xác định giá thị trường thực tế và khối lượng hàng hóa trên thị trường.

  Quy luật cầu cho rằng ở mức giá cao hơn, người mua sẽ ít đòi hỏi hàng hóa kinh tế hơn. Quy luật cung cho rằng ở mức giá cao hơn, người bán sẽ cung cấp nhiều hàng hóa kinh tế hơn. Hai luật này tương tác với nhau để xác định giá thị trường thực tế và khối lượng hàng hóa được mua bán trên thị trường. Một số yếu tố độc lập có thể ảnh hưởng đến hình dạng của cung và cầu thị trường, ảnh hưởng đến cả giá cả và số lượng mà chúng ta quan sát được trên thị trường.

  2. Xây dựng và vận dụng quy luật cung cầu:

  Quy luật cung và cầu, một trong những quy luật kinh tế cơ bản nhất, liên quan đến hầu hết các nguyên tắc kinh tế bằng cách nào đó. Trong thực tế, sự sẵn lòng cung và cầu của mọi người đối với một hàng hóa xác định giá cân bằng thị trường hoặc mức giá mà số lượng hàng hóa mà mọi người sẵn sàng cung cấp bằng với số lượng mà mọi người cầu.

  Tuy nhiên, nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cả cung và cầu, khiến chúng tăng hoặc giảm theo nhiều cách khác nhau.

  Thứ nhất, yêu cầu

  Quy luật cầu cho rằng nếu tất cả các yếu tố khác vẫn bằng nhau, giá của một hàng hóa càng cao thì càng ít người yêu cầu hàng hóa đó. Nói cách khác, giá càng cao thì lượng cầu càng giảm. Số lượng hàng hóa mà người mua mua ở mức giá cao hơn sẽ ít hơn vì khi giá hàng hóa tăng lên, chi phí cơ hội của việc mua hàng hóa đó cũng tăng theo. Kết quả là, mọi người sẽ tự nhiên tránh mua một sản phẩm khiến họ từ bỏ việc tiêu dùng thứ khác mà họ đánh giá cao hơn. Biểu đồ dưới đây cho thấy rằng đường cong là một đường dốc đi xuống

  Thứ hai, cung cấp

  Giống như quy luật cầu, quy luật cung ứng thể hiện số lượng bán ra ở một mức giá cụ thể. Nhưng khác với quy luật cầu, quan hệ cung ứng cho thấy một đường dốc đi lên. Điều này có nghĩa là giá càng cao thì số lượng cung cấp càng nhiều. Từ quan điểm của người bán, chi phí cơ hội của mỗi đơn vị bổ sung có xu hướng ngày càng cao hơn. Người sản xuất cung cấp nhiều hơn với giá cao hơn vì giá bán cao hơn chứng minh chi phí cơ hội cao hơn của mỗi đơn vị bán thêm.

  Điều quan trọng là cả cung và cầu phải hiểu rằng thời gian luôn là một thứ nguyên trên các biểu đồ này. Lượng cầu hoặc lượng cung, được tìm thấy dọc theo trục hoành, luôn được đo bằng đơn vị của hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn có thể ảnh hưởng đến hình dạng của cả đường cung và đường cầu.

  Thứ ba, đường cung và đường cầu

  Tại bất kỳ thời điểm nào, nguồn cung cấp hàng hóa đưa ra thị trường là cố định. Nói cách khác, đường cung, trong trường hợp này, là một đường thẳng đứng, trong khi đường cầu luôn dốc xuống do quy luật thỏa dụng biên giảm dần. Người bán có thể tính phí không cao hơn mức thị trường sẽ chịu dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng tại thời điểm đó.

  Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài hơn, các nhà cung cấp có thể tăng hoặc giảm số lượng mà họ cung cấp cho thị trường dựa trên mức giá mà họ dự kiến ​​tính phí. Vì vậy, theo thời gian, đường cung dốc lên trên; các nhà cung cấp mong đợi tính phí càng nhiều, họ càng sẵn sàng sản xuất và đưa ra thị trường. Trong tất cả các thời kỳ, đường cầu dốc xuống do quy luật thỏa dụng biên giảm dần. Đơn vị đầu tiên của hàng hóa mà bất kỳ người mua nào cũng yêu cầu sẽ luôn được đặt cho mục đích sử dụng có giá trị cao nhất của người mua đó. Đối với mỗi đơn vị bổ sung, người mua sẽ sử dụng nó (hoặc dự định sử dụng nó) cho mục đích sử dụng có giá trị thấp hơn liên tiếp.

  Xem thêm  Tình hình kinh tế, chính trị nước Mỹ cuối thế kỉ 19 đầu 20

  Đối với kinh tế học, các “chuyển động” và “dịch chuyển” trong mối quan hệ với các đường cung và cầu thể hiện các hiện tượng thị trường rất khác nhau. Một chuyển động đề cập đến một sự thay đổi dọc theo một đường cong. Trên đường cầu, một chuyển động biểu thị sự thay đổi cả giá và lượng cầu từ điểm này sang điểm khác trên đường. Sự chuyển động này ngụ ý rằng mối quan hệ nhu cầu vẫn nhất quán. Do đó, sự di chuyển dọc theo đường cầu sẽ xảy ra khi giá của hàng hóa thay đổi và lượng cầu thay đổi theo quan hệ cầu ban đầu. Nói cách khác, một sự dịch chuyển xảy ra khi sự thay đổi của lượng cầu chỉ do sự thay đổi của giá cả và ngược lại.

  Giống như một chuyển động dọc theo đường cầu, đường cung có nghĩa là quan hệ cung vẫn nhất quán. Do đó, sự di chuyển dọc theo đường cung sẽ xảy ra khi giá của hàng hóa thay đổi và lượng cung thay đổi theo quan hệ cung ban đầu. Nói cách khác, một sự dịch chuyển xảy ra khi sự thay đổi của lượng cung chỉ do sự thay đổi của giá cả và ngược lại.

  Thay đổi

  Trong khi đó, sự dịch chuyển của đường cầu hoặc đường cung xảy ra khi lượng cầu hoặc lượng cung của một hàng hóa thay đổi mặc dù giá vẫn giữ nguyên. Ví dụ, nếu giá một chai bia là 2 đô la và lượng cầu bia tăng từ Q1 đến Q2, thì nhu cầu về bia sẽ có sự thay đổi. Sự dịch chuyển của đường cầu ngụ ý rằng quan hệ cầu ban đầu đã thay đổi, có nghĩa là lượng cầu bị ảnh hưởng bởi một yếu tố khác ngoài giá cả.

  Ví dụ, một sự thay đổi trong quan hệ nhu cầu sẽ xảy ra nếu bia đột nhiên trở thành loại rượu duy nhất có sẵn để tiêu thụ. Ngược lại, nếu giá một chai bia là 2 đô la và lượng cung giảm từ Q1 xuống Q2, thì cung bia sẽ có sự dịch chuyển. Giống như sự dịch chuyển của đường cầu, sự dịch chuyển của đường cung ngụ ý rằng đường cung ban đầu đã thay đổi, nghĩa là lượng cung bị tác động bởi một yếu tố khác ngoài giá cả. Ví dụ, một sự thay đổi trong đường cung sẽ xảy ra nếu một thảm họa thiên nhiên gây ra sự thiếu hụt hàng loạt hoa bia; các nhà sản xuất bia sẽ buộc phải cung cấp ít bia hơn với cùng một mức giá.

  Giá cân bằng

  Còn được gọi là giá bù trừ thị trường, giá cân bằng là giá mà tại đó người sản xuất có thể bán tất cả các đơn vị mình muốn sản xuất và người mua có thể mua tất cả các đơn vị mình muốn. Với đường cung dốc lên và đường cầu dốc xuống, có thể dễ dàng hình dung rằng cả hai sẽ cắt nhau tại một thời điểm nào đó. Tại thời điểm này, giá thị trường đủ để khiến các nhà cung cấp đưa ra thị trường cùng một lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả ở mức giá đó. Cung và cầu cân bằng hoặc ở trạng thái cân bằng. Giá và số lượng chính xác khi điều này xảy ra phụ thuộc vào hình dạng và vị trí của các đường cung và cầu tương ứng, mỗi đường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố.

  3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung:

  Cung phần lớn là một hàm của chi phí sản xuất, bao gồm:

  – Lao động và nguyên vật liệu (phản ánh chi phí cơ hội của chúng khi sử dụng thay thế để cung cấp cho người tiêu dùng những hàng hoá khác)

  – Công nghệ vật lý có sẵn để kết hợp các đầu vào

  – Số lượng người bán và tổng năng lực sản xuất của họ trong khung thời gian nhất định

  – Thuế, quy định hoặc chi phí thể chế bổ sung của sản xuất

  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu:

  Sở thích của người tiêu dùng giữa các hàng hóa khác nhau là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến nhu cầu. Sự tồn tại và giá cả của các hàng hóa tiêu dùng khác là sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm bổ sung có thể làm thay đổi nhu cầu. Những thay đổi về điều kiện ảnh hưởng đến sở thích của người tiêu dùng cũng có thể đáng kể, chẳng hạn như thay đổi theo mùa hoặc ảnh hưởng của quảng cáo. Những thay đổi về thu nhập cũng có thể quan trọng trong việc tăng hoặc giảm lượng cầu ở bất kỳ mức giá nhất định nào. Những người muốn tìm hiểu thêm về quy luật cung và cầu có thể muốn xem xét đăng ký tham gia một trong những khóa học đầu tư tốt nhất hiện có.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/quy-luat-cung-cau-la-gi-xay-dung-va-van-dung-quy-luat-cung-cau/

   097.110.6895
   097.110.6895