Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn gọn nhất

Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn gọn nhất

Bài viết Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ ngắn gọn nhất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Trước khi đọc văn bản:

  1. Trước khi đọc văn bản:

  Câu hỏi 1 (sách ngữ văn lớp 6, Tập 1, trang 95) Ôn lại và áp dụng phần Chuẩn bị Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập khi đọc và hiểu văn bản này.

  Giải pháp:

  Nhìn vào các câu hỏi trong bài về Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” và trả lời trong đoạn văn này.

  Lời giải chi tiết:

  – Ngày: 06/05/2019

  – Nội dung: Sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ xuất hiện ở phần sapo đầu tiên.

  – Những mốc thời gian được đề cập:

  Chiến dịch Biên Phủ Điện Phủ 1953-1954

  Ba cuộc tấn công vào cứ điểm Điện Biên Phủ:

  – Đợt 1 (13-17/3): Phá hủy 2 pháo đài Him lam và Độc lập, mở cửa về phía Bắc và Đông Bắc.

  – Đợt 2 (30/3 – 30/4): Chiếm các điểm cao và trung tâm, đặt địch vào thế bị động, mất tinh thần.

  – Đợt 3 (1-7/5): Tấn công tổng lực, thắng 7/5. 

  => Các sự kiện được thuật lại nhằm thể hiện rõ nội dung, diễn biến của các sự kiện dẫn đến chiến thắng lừng danh Điện Biên Phủ.

  Câu hỏi 2 (Sách giáo khoa Văn lớp 6 Tập 1 trang 95) Infographics (infographics) là loại hình đồ họa trực quan thường được sử dụng trong các văn bản thông tin và sử dụng hình ảnh để thể hiện thông tin (dữ liệu, kiến ​​thức,…) một cách chính xác và rõ ràng.

  Giải pháp:

  Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu về các tác dụng của đồ họa. 

  Lời giải chi tiết:

  Hiệu quả: Giải thích, nhấn mạnh và thu hút người đọc.

  Câu hỏi 3 (sách ngữ văn lớp 6 Tập 1 trang 95) Chứng minh rằng có nhiều cách trình bày, tổ chức thông tin khác ngoài việc sưu tầm các văn bản miêu tả các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian và trình bày các thông tin như Văn kiện Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập? 

  Giải pháp:

  Tôi sưu tầm chúng từ sách, báo, internet, v.v. 

  Lời giải chi tiết:

  – sưu tầm:

  Dinh Độc Lập – Dấu ấn lịch sử tháng Tư

  Ngoài cách hiển thị thông tin như Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập và tờ lịch ngày 2 tháng 9, còn có tùy chọn hiển thị thông tin theo mối quan hệ nhân quả.

  2. Trong khi đọc văn bản:

  Câu hỏi (trang 95 SGK Ngữ văn lớp 6 Tập 1). Dựa vào sự phát triển của tiêu đề, thông tin trong bài viết được trình bày theo thứ tự nào? 

  Giải pháp: 

  Hãy nhớ ngôn ngữ địa phương và chú ý đến các chú thích (1) và (2). 

  Lời giải chi tiết:

  Theo diễn biến trong tiêu đề, bạn có thể thấy thông tin trong bài viết được cung cấp theo trình tự thời gian từ đầu đến diễn biến đến kết thúc.

  3. Sau khi đọc văn bản:

  Câu hỏi 1 (sách ngữ văn lớp 6 Tập 1 trang 96) Thông tin quan trọng nhất mà văn bản ‘Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ’ cung cấp cho người đọc là gì? Làm thế nào để người đọc có thể dễ dàng nhận biết thông tin quan trọng này? 

  Giải pháp:

  Đọc đoạn văn và tóm tắt nội dung chính.

  Lời giải chi tiết:

  – Thông tin chính mà văn bản “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” cung cấp cho người đọc là sự kiện quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ.

  – Dựa trên dòng chữ ‘Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ’, in màu lớn ở phía trên.

  Câu hỏi 2 (sách ngữ văn lớp 6 Tập 1 trang 96) Mối quan hệ giữa nội dung của sapo và tiêu đề văn bản chính là gì? 

  Giải pháp: 

  Vui lòng đọc lại phầnsapo (in đậm). 

  Lời giải chi tiết:

  Nội dung sapo theo tiêu đề của văn bản.

  Câu hỏi số 3 (sách ngữ văn lớp 6 Tập 1 trang 96) Chính xác thì văn bản trên cung cấp những gì? Cách trình bày thông tin này tương tự như thế nào? Bạn nghĩ gì về bản trình bày này (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, biểu tượng, v.v.)?

  Giải pháp:

  Đọc lại văn bản và lưu ý các từ và thông tin có trong bài viết. 

  Lời giải chi tiết:

  Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể: Chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954.

  Câu hỏi 4 (sách văn lớp 6 Tập 1 trang 96) Tại sao một số thông tin của Giai đoạn 3  được in đậm? 

  Giải pháp: Hãy chú ý đến “Phần 3” và đọc lại các sự kiện trong văn bản. 

  Lời giải chi tiết: 

  Tấn công pháo đài Điện Biên Phủ:

  – Giai đoạn 1 (13-17/3): Phá hủy 2 pháo đài Him lam và Độc lập và mở cửa phía Bắc và Đông Bắc.

  Xem thêm  Văn khấn lễ dâng sao giải hạn đầu năm chính xác nhất

  – Giai đoạn 2 (30/3 – 30/4): Đánh chiếm các điểm cao và trung tâm, khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần

  – Giai đoạn 3 (1 – 7/5): Tổng tấn công, thắng 7/5 

  => Những thông tin cụ thể về Giai đoạn 3  được in đậm nhằm nhấn mạnh những thắng lợi của quân ta trong chiến dịch. 

  Câu hỏi 5 (sách ngữ văn lớp 6 Tập 1 trang 96) Cách trình bày thông tin trong tài liệu “Chiến dịch Điện Biên Phủ” khác với tài liệu Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” như thế nào? 

  Giải pháp: So sánh các cách diễn đạt trong hai văn bản.

  Lời giải chi tiết:

  Điểm khác biệt là “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” được viết theo thứ tự từ đầu đến cuối, còn Văn kiện Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” được viết theo thứ tự thời gian.

  4. Tóm tắt văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ:

  Mẫu 1

  Thứ nhất, chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Toàn bộ chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm với ba đợt tấn công. Đợt 1 (13-17/3) tiêu diệt hai căn cứ  phòng thủ tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở cửa phía Bắc và Đông Bắc cho lực lượng ta tiến vào lưu vực và  trung tâm. Giai đoạn 2 (30/3 – 30/4), tấn công căng thẳng trong khi ta giữ cao điểm, trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm tay ta và địch thất thủ. Cuối cùng, trong đợt 3 (1-7/5), quân ta phát động tổng tấn công tiêu diệt toàn bộ cụm viện trợ Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch thắng lợi hoàn toàn. 

  Mẫu 2:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm gồm 3 đợt tấn công. (13-17 Tháng 3 năm 1954), hai căn cứ được bảo vệ tốt nhất là Him Lam và Độc Lập bị phá hủy, mở cửa cho lực lượng ta ở phía bắc và đông bắc đánh chiếm lưu vực và miền Trung. Từ ngày 30/3 đến

  Ngày 30/4/1954 ta kiểm soát được các điểm trọng điểm, khu vực trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm bắn của ta. Kẻ địch bị đẩy vào thế bị động. Cuối cùng là 1ngày 1-7 Tháng 5 năm 1954, quân ta tấn công cụm viện trợ Điện Biên Phủ. Đến ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ  thắng lợi.  

  Mẫu 3:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân của quân và dân tộc ta 1953-1954. Có ba cuộc tấn công trong 56 ngày đêm. Trong đợt 1 (13-17/3), ta tiêu diệt hai căn cứ phòng thủ được tổ chức tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở các cửa phía Bắc và Đông Bắc để lực lượng ta tiến vào lưu vực và  trung tâm. Giai đoạn 2 (30/3 – 30/4), đây là đợt tấn công dai dẳng nhất, lâu nhất, bạo lực và khốc liệt nhất. Chúng ta quản lý những điểm nổi bật, khu vực trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong khu vực sống của chúng ta. Quân địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần cao độ. Giai đoạn 3 (1-7/5), quân ta mở cuộc tấn công tổng lực tiêu diệt toàn bộ cụm pháo đài Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi.

  Mẫu 4:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân của quân và dân tộc ta 1953-1954. Sau năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn bộ pháo đài Điện Biên Phủ. Có ba cuộc đột kích trong chiến dịch. Đợt 1 (13-17/3) tiêu diệt hai căn cứ  phòng thủ tốt nhất của địch là Him Lam và Độc Lập, mở cửa phía Bắc và Đông Bắc cho lực lượng ta tiến vào lưu vực và  trung tâm. Giai đoạn 2 (30/3 – 30/4), tấn công căng thẳng trong khi ta giữ cao điểm, trung tâm Điện Biên Phủ nằm trong tầm tay ta và địch thất thủ. Giai đoạn 3 (1-7/5), quân ta mở cuộc tấn công tổng lực tiêu diệt toàn bộ cụm pháo đài Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi.

  5. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ:

  5.1. Giá trị nội dung: 

  Nội dung văn bản giải thích sự kiện “Chiến dịch Điện Biên Phủ” năm 1953-1954 với ba cuộc tấn công vào cụm pháo đài Điện Biên Phủ. Đó là trận đánh chiến lược mang tính quyết định, trận đánh nổi tiếng năm châu, “làm rung chuyển đất nước, tạo nền tảng, điều kiện để dân tộc ta tiếp tục giành những thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”. 

  5.2. Giá trị nghệ thuật: 

   – Văn bản thuyết minh cung cấp cho người đọc những thông tin chính xác, chính xác về “Chiến dịch Điện Biên Phủ”  1953-1954 và ba cuộc tấn công vào cụm pháo đài Điện Biên Phủ.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/soan-bai-dien-bien-chien-dich-dien-bien-phu-ngan-gon-nhat/

   097.110.6895
   097.110.6895