Thế nào là tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong tội đánh bạc?

Bài viết Thế nào là tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong tội đánh bạc? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Quy định về tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự: 

  Căn cứ Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc như sau: 

  – Khung 1: phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  + Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, tổng số tiền, hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Hoặc thực hiện tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên. 

  + Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cùng một lúc cho 10 người đánh bạc trở lên, tổng số tiền, hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. 

  Hoặc số lượng 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. 

  + Tổng số tiền, hiện vật trong cùng 01 lần đánh bạc có giá trị 20 triệu đồng. 

  + Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc. 

  + Có sự lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc. 

  + Có sự sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc. 

  + Trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi tại Điều này hoặc hành vi đánh bạc; hoặc đã  bị kết án về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc Tội đánh bạc theo Điều 321. 

  – Khung 2: phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

  + Thực hiện hành vi có tính chất chuyên nghiệp. 

  + Có thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. 

  + Thực hiện hành vi phạm tội thông qua sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử. 

  + Tái phạm nguy hiểm. 

  – Ngoài ra, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật còn bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng; hoặc sẽ bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

  2. Thế nào là tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong tội đánh bạc?

  Tổ chức đánh bạc được hiểu là hành vi rủ rê, lôi kéo của một người hoặc một nhóm người, sợ sự dày công sắp xếp cũng như chuẩn bị các công cụ, phương tiện để cho hành vi đánh bạc diễn ra một cách thuận lợi nhằm mục đích có thu lợi bất chính. 

  Hiện nay, quy định cụ thể thế nào là đánh bạc quy mô lớn không còn được quy định rõ trong văn bản hướng dẫn nào. Nhưng trước đây theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự cũ thì có quy định một trong những trường hợp sau sẽ hiểu là quy mô lớn, cụ thể: 

  – Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 

  – Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ. có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xe máy, xe đạp, điện thoại…để trợ giúp cho việc đánh bạc. 

  – Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

  3. Phân tích tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc: 

  Tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào.

  Gá bạc là chứa việc đánh bạc để thu tiền. 

  Dấu hiệu pháp lý của tội phạm như sau: 

  * Khách thể của tội phạm:

  Tội phạm xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội kéo dài và đã tồn tại rất lâu, từ việc đánh bạc có thể dẫn đến nhiều hành vi trái pháp luật khác như trộm cắp để lấy tiền chơi bạc,… vô tình chung việc này đã tạo tiền đề cho các “con bạc”, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự công cộng.

  Xem thêm  Lương theo sản phẩm là gì? Cách tính và trả lương theo sản phẩm?

  * Mặt khách quan của tội phạm: 

  – Tội phạm được thể hiện ở hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép, bao gồm các hành vi cụ thể:

  + Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, tổng số tiền, hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Hoặc thực hiện tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên. 

  + Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cùng một lúc cho 10 người đánh bạc trở lên, tổng số tiền, hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. 

  Hoặc số lượng 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. 

  + Thực hiện hành vi có tính chất chuyên nghiệp. 

  + Có thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. 

  + Thực hiện hành vi phạm tội thông qua sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử. 

  + Tái phạm nguy hiểm. 

  * Mặt chủ quan của tội phạm:

  – Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, nhằm thắn và thu bằng tiền hoặc những lợi ích vật chất khác.

  * Chủ thể của tội phạm:

  Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

  4. So sánh tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc: 

   

  Tội đánh bạc

  Tội tổ chức đánh bạc

  Căn cứ pháp lý

  Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

  Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

  Khung hình phạt

  Tối đa 07 năm tù

  Tối đa 10 năm tù

  Chủ thể

  Người từ đủ 16 tuổi trở lên có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

  Người từ đủ 16 tuổi trở lên có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

  Khách thể

  Xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước

  Xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước

  Hành vi

  Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

  (Tham khảo tinh thần tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP.  

  Tổ chức đánh bạc là hành vi rủ rê, lôi kéo, chuẩn bị công cụ phương tiện để cho hành vi đánh bạc diễn ra để thu lợi bất chính.

  Mặt chủ quan

  Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

  Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

  5. Phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc tố cáo ở đâu? 

  Hành vi tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, do đó khi phát hiện hành vi, trách nhiệm của người dân là phải tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. 

  Nhanh nhất, người dân có thể đến báo trực tiếp cho Cơ quan công an xã, phường, thị trấn. 

  Hoặc nếu thuận lợi, có cơ hội thì có thể chụp ảnh, quay video làm bằng chứng, sau đó làm đơn tố cáo đến cơ quan công an có thẩm quyền theo mẫu tố cáo sau: 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————–

  ĐƠN TỐ CÁO

  Kính gửi: ……………

  Họ và tên: …………… Sinh ngày:………………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: …………………

  Ngày cấp: …./…/……. Nơi cấp: ……………

  Hộ khẩu thường trú: ……………

  Chỗ ở hiện tại:…………………

  Số điện thoại liên hệ: ………………

  Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

  Ông/Bà/Anh/Chị: …………Sinh ngày:………………

  Hộ khẩu thường trú: ……………

  Chỗ ở hiện tại: ………………

  Vì Ông/Bà/Anh/Chị ……………….. đã có hành vi………………

  Sự việc cụ thể như sau:………………

  Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của Ông/Bà/Anh/Chị……………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

   ….., ngày … tháng… năm…

     Người tố cáo    

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT: 

  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. 

   

   

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/the-nao-la-to-chuc-danh-bac-quy-mo-lon-trong-toi-danh-bac/

   097.110.6895
   097.110.6895