Thời gian đi tập huấn có tính vào thời gian tập sự không?

Bài viết Thời gian đi tập huấn có tính vào thời gian tập sự không? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Thời gian đi tập huấn có tính vào thời gian tập sự không?

1.1. Những trường hợp được thực hiện chế độ tập sự: 

Chế độ tập sự là khái niệm đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện nay một cách cụ thể. Chế độ tập sự là các quy định có liên quan đến quá trình mà người được tuyển dụng trong lĩnh vực viên chức làm quen với môi trường mới, làm quen với các đối tác và đồng nghiệp, thực hiện các hoạt động học hỏi và tập làm những công việc xoay quanh vị trí việc làm gắn liền với chức danh nghề nghiệp mà họ sẽ được bổ nhiệm, chức danh nghề nghiệp này được quy định rõ ràng trong hợp đồng làm việc. Căn cứ theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sẽ không thực hiện chế độ tập sự đối với những chủ thể thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Các chủ thể đã có thời gian công tác và thực hiện hoạt động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

– Các chủ thể đó được bố trí làm việc theo đúng ngành nghề đào tạo và được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã từng đảm nhiệm mà thời gian công tác có thực hiện hoạt động đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật (nếu quãng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bị ngắt quãng thì sẽ được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng theo quy định của pháp luật;

– Đối với trường hợp không thực hiện chế độ tập sự thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ cần phải cử viên chức đó tham gia khóa đào tạo và khóa bồi dưỡng để nhằm mục đích hoàn chỉnh tiêu chuẩn và hoàn chỉnh các điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi tiến hành hoạt động bổ nhiệm. Như vậy thì, ngoài những chủ thể nêu trên, các chủ thể còn lại đều cần phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn có thể thấy, nội dung cơ bản của vấn đề tập sự sẽ xoay quanh một số yếu tố sau:

– Tập sự nhầm đích nắm vững quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ mà mình phải làm và không được làm, nắm vững các cơ cấu tổ chức và chức năng, quyền lợi, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập nơi mà họ công tác, hiểu hơn về nội qui và quy chế làm việc của các đơn vị, chức trách và nhiệm vụ cùng với yêu cầu của vị trí việc làm mà mình sắp phải đảm nhận;

– Trao dồi nhiều hơn kiến thức và rèn luyện khả năng tư duy, nâng cao năng lực và nâng cao đạo đức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mà mình sẽ được tuyển dụng trong tương lai;

– Tập giải quyết và thực hành các công việc trên thực tế, thực hiện các công việc của vị trí việc làm mà mình sẽ được tuyển dụng.

1.2. Thời gian đi tập huấn có tính vào thời gian tập sự không?

Hiện nay nhiều người đặt ra câu hỏi: Thời gian đi tập huấn có được tính vào thời gian tập sự hay không? Để trả lời được câu hỏi này thì cần phải căn cứ tại Điều 24 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định cụ thể về chế độ tập sự và thời gian tập, cụ thể như sau:

– Người tuyển dụng vào các vị trí viên chức sẽ cần phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen dần với môi trường công tác mới và tập thực hiện các công việc xoay quanh vị trí làm việc mà mình sẽ được tuyển dụng trong tương lai;

– Thời gian tập sự sẽ được xác định là 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đại học, riêng đối với các chức danh nghề nghiệp bác sĩ thì thời gian tập sự sẽ được xác định là 09 tháng theo quy định của pháp luật;

– Thời gian tập sự được xác định là 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào các chức danh nghề nghiệp có yêu cầu những tiêu chuẩn đào tạo nhất định về trình độ cao đẳng;

– Thời gian tập sự sẽ được xác định là 06 tháng đối với các trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu nhất định về các tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp;

– Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội hoặc thời gian nghỉ ốm đau với thời hạn từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật, thời gian mà các chủ thể nghỉ để tiến hành hoạt động tạm giữ tạm giam theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật sẽ không được tính vào thời gian tập sự;

– Đối với trường hợp người tập sự bị ốm đau hoặc có lý do chính đáng đã thông báo trước với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với thời gian dưới 14 ngày mà được các chủ thể đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập nơi được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này sẽ được tính vào thời gian tập sự.

Xem thêm  Lập vi bằng giá bao nhiêu? Lập vi bằng tại nhà có được không?

Như vậy theo phân tích ở trên, thì có thể thấy, thời gian đi tập huấn sẽ không được tính vào thời gian tập sự theo quy định của pháp luật hiện nay.

2. Quy định pháp luật về những chế độ và chính sách đối với người tập sự: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định cụ thể về những chế độ và chính sách đối với người tập sự, cụ thể như sau:

Trong thời gian tập sự, thì người tập sự sẽ được hưởng những chính sách và đãi ngộ phù hợp với quy định của pháp luật. Người tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc một của các chức danh nghề nghiệp mà họ được tuyển dụng trên thực tế. Trường hợp người tập sự có trình độ học vấn cao hơn, cụ thể là có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng thì khi đó người tập sự sẽ được hưởng 85 % mức lương bậc hai phù hợp với chức danh nghề nghiệp mà họ được tuyển dụng trên thực tế. Còn riêng đối với trường hợp người tập sự có trình độ học vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mà họ được tuyển dụng thì ngồi tập sự đó sẽ được hưởng 85 % mức lương bậc ba của chức danh nghề nghiệp mà họ được tuyển dụng trên thực tế. Ngoài ra thì người tập sự trong quá trình tập sự còn được hưởng các khoản trợ cấp và phụ cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các chủ thể trong quá trình thực hiện hoạt động tập sự còn được tưởng 100 % mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí trình độ đào tạo theo như phân tích ở trên trong một số trường hợp sau đây:

– Làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

– Người tập sự làm việc trong các ngành nghề độc hại và gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe;

– Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, tham gia sĩ quan quân đội, sỹ quan công an, tham gia quân nhân chuyên nghiệp nay đã phục viên, người làm công tác cơ yếu, trong các ban ngành lãnh đạo, học viên tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phường, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia các hoạt động phát triển nông thôn và miền núi từ đủ 24 tháng trở lên.

Bên cạnh đó thì thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương theo quy định của pháp luật. Đối với người hướng dẫn tập sự cũng rất được hưởng một số quyền lợi nhất định, đó là họ sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự. Đồng thời thì trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người được tập sự còn có thể được hưởng các chế độ về tiền thưởng, và phúc lợi theo quy định của nhà nước hoặc theo quy chế riêng của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quy định về bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp đối với người tập sự sau khi hết thời gian tập sự: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có quy định cụ thể như sau:

– Khi hết thời gian tập sự thì người tập sự sẽ cần phải tiến hành hoạt động báo cáo bằng văn bản kết quả tập sự gửi đến chủ thể có thẩm quyền, người hướng dẫn tập sự sẽ có trách nhiệm nhận xét và đánh giá kết quả tập sự trong thời gian mà pháp luật quy định, sau đó thì văn bản này sẽ phải được gửi đến người đứng đầu của các đơn vị sự nghiệp công lập để họ xem xét và đánh giá, đưa ra kết luận cuối cùng;

– Chậm nhất theo quy định của pháp luật là 05 ngày làm việc, được tính kể từ ngày nhận được thông báo và báo cáo của người tập sự, nhận được đánh giá của người hướng dẫn tập, thì người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ cần phải tiến hành hoạt động đánh giá phẩm chất đạo đức và phẩm chất chính trị, tiến hành hoạt động nhận xét kết quả công việc của người tập sự. Đối với trường hợp người tập sự đã đạt yêu cầu thì người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải đưa ra quyết định hoặc đưa ra văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp bậc lương cho viên chức được tuyển dụng. Còn đối với trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu thì có thể tiến hành hoạt động chấm hợp đồng làm việc đối với người tập sự.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

– Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Quyết định 1066/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/thoi-gian-di-tap-huan-co-tinh-vao-thoi-gian-tap-su-khong/

097.110.6895
097.110.6895