Thủ tục cấp, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự

Bài viết Thủ tục cấp, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Thủ tục cấp, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự:

  1.1. Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự: 

  Có thể nói, thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự chính là một loại giấy tờ công vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là bộ công an ban hành để cấp cho các giám định viên kỹ thuật hình sự trong phạm vi toàn quốc và cả nước. Nhìn chung thì theo quy định tại thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự, thì giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm những vấn đề cơ bản sau đây:

  – Giám định viên dấu vết đường vân;

  – Giám định viên dấu vết cơ học;;

  – Giám định viên súng, đạn;

  – Giám định viên tài liệu;

  – Giám định viên cháy, nổ;

  – Giám định viên kỹ thuật;

  – Giám định viên âm thanh;

  – Giám định viên sinh học;

  – Giám định viên hóa học;

  – Giám định viên kỹ thuật số và điện tử.

  1.2. Thủ tục cấp, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự: 

  Căn cứ theo thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự, có quy định về thủ tục cấp và thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự, cụ thể như sau:

  – Pháp luật hiện nay đã quy định về thẩm quyền trong việc cấp và thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự sẽ thuộc về các cơ quan nhà nước, đó là Viện Khoa học hình sự sẽ có thẩm quyền cấp và thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự đối với các trường hợp giám định viên kỹ thuật hình sự làm việc và trực thuộc Viện Khoa học hình sự và Phòng Giám định kĩ thuật hình sự của Cục Điều tra hình sự thuộc bộ quốc phòng. Ngoài ra thì giám đốc Công an cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp cũng như thu hồi lại thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định đối với các trường hợp giám định viên kỹ thuật hình sự làm việc trực thuộc phòng kĩ thuật hình sự của bộ Công an cấp tỉnh và do Bộ Công an cấp tỉnh quản lý. Ngoài ra thì cơ quan có thẩm quyền đó là phòng kĩ thuật hình sự và phòng tổ chức cán bộ sẽ có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ và giúp sức cho giám đốc công an cấp tỉnh trong việc cấp cũng như thu hồi lại thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật; 

  – Thời gian luật định đó là 12 ngày, được tính kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm giám định kĩ thuật viên hình sự, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đó là Viện trưởng Viện khoa học hình sự cũng như Giám đốc Công an cấp tỉnh theo đúng chức năng và trách nhiệm nêu trên của mình thì sẽ phải có trách nhiệm cấp thẻ cho người được bổ nhiệm giám định kĩ thuật biến hình sự theo đúng quy định. Thẻ giám định viên thuật hình sự sẽ phải được sử dụng trong những trường hợp cần thiết cũng như trong hoạt động giám định kĩ thuật hình sự và không được phép sử dụng thẻ kĩ thuật viên hình sự vào mục đích khác, pháp luật hiện nay cũng nghiêm cấm việc sửa chữa hoặc cho một người khác mượn thẻ kĩ thuật viên hình sự để sử dụng vào những mục đích không chính đáng trái quy định của pháp luật, khi các chủ thể làm mất thẻ kĩ thuật viên hình sự thì sẽ phải báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền đó là thủ trưởng đơn vị, đối với các trường hợp vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ và hậu quả khác nhau sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

  – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Viện trưởng Viện Khoa học hình sự cũng như Giám đốc Công an cấp tỉnh theo như chức năng nhiệm vụ phân tích ở trên tiến hành cấp lại thẻ giám định viên hình sự trong thời hạn luật định đó là mười lăm ngày đối với trường hợp thẻ giám định viên thuật hình sự bị lỗi hoặc bị mất, thậm chí là thẻ kĩ thuật viên giám định hình sự bị hỏng (do nhiều nguyên nhân khác nhau có thể là bị rách hoặc bị mờ …) đến mức thay đổi hình dạng ban đầu và không thể sử dụng được, hoặc thẻ giám định kĩ thuật viết hình sự có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận ban đầu. Khi đó thì các chủ thể sẽ cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ để yêu cầu cấp lại thẻ giám định kĩ thuật viên hình sự, các giấy tờ cơ bản bao gồm: 

  + Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của giám định viên kỹ thuật hình sự, thẻ đã được cấp theo đúng quy định pháp luật;

  Xem thêm  Khoảng lùi xây dựng là gì? Cách tính và các quy định chi tiết?

  + Xác nhận của chủ thể có thẩm quyền đó là Thủ trưởng đơn vị quản lý giám định viên kỹ thuật hình sự về tình trạng thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của người đề nghị cấp lại Thẻ;

  + Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự;

  + 02 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm: ảnh trung thực, rõ nét, phông ảnh màu xanh nước biển, không đeo kính, mặc trang phục thu đông, đeo số hiệu, đội mũ đúng điều lệnh cơ quan có thẩm quyền đó là Công an nhân dân hoặc Quân đội nhân dân.

  – Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Viện khoa học hình sự và Công an cấp tỉnh sẽ tiến hành thu hồi thẻ giám định viên thuật hình sự theo đúng quy định của pháp luật, việc thu hồi này sẽ được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày được tính kể từ ngày quyết định miễn nhiệm giám định kĩ thuật viên hình sự của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. Sau đó thì chủ thể là Ciện khoa học hình sự, cũng như cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, hoặc Phòng Kĩ thuật hình sự sẽ phải có trách nhiệm đó là lưu giữ hồ sơ cán bộ có đề nghị cấp hoặc thu hồi thẻ giám định viên tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Thẩm quyền cấp, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự: 

  Căn cứ theo thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự, thì vấn đề thẩm quyền cấp và thu hồi thẻ giám định viên kĩ thuật hình sự được ghi nhận cụ thể như sau: Pháp luật hiện nay đã quy định về thẩm quyền trong việc cấp và thu hồi thẻ giám định viên thuật hình sự sẽ thuộc về các cơ quan nhà nước, đó là:

  – Viện Khoa học hình sự sẽ có thẩm quyền cấp và thu hồi thẻ giám định viên thuật hình sự đối với các trường hợp giám định viên thuật hình sự làm việc và trực thuộc Viện Khoa học hình sự và Phòng Giám định kĩ thuật hình sự của Cục Điều tra hình sự thuộc bộ quốc phòng;

  – Giám đốc Công an cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền cấp cũng như thu hồi lại thẻ giám định viên thuật hình sự theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định đối với các trường hợp giám định viên thuật hình sự làm việc trực thuộc phòng kĩ thuật hình sự của bộ Công an cấp tỉnh và do Bộ Công an cấp tỉnh quản lý;

  – Cơ quan có thẩm quyền đó là phòng kĩ thuật hình sự và phòng tổ chức cán bộ sẽ có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ và giúp sức cho giám đốc công an cấp tỉnh trong việc cấp cũng như thu hồi lại thẻ giám định viên thuật hình sự theo quy định của pháp luật

  3. Quy định về các yêu cầu của thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự: 

  Căn cứ theo thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự, thì thẻ giám định viên thuật hình sự sẽ cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau đây:

  Thứ nhất, thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự phải có hình dạng chữ nhật với chiều dài là 9cm, thẻ có chiều rộng là 6.5cm, thẻ giám định viên thuật hình sự phải được ép bằng màn dán plastic để đảm bảo độ bền theo thời gian cũng như ở góc chéo phía bên trái của phía trong màng dán plastic phải được in dòng chữ bảo vệ đó là “KTHS” cỡ chữ 6. 

  Thứ hai, mặt trước của thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự phải được in hoa văn hình rẻ quạt, và màu vàng nhạt, bên trái của thẻ phải có dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập – tự do – hạnh phúc” và dòng chữ này phải viết với cỡ chữ 6. Ngoài ra thì thẻ kĩ thuật viên hình sự cũng phải dán ảnh màu với kích thước 2cm x 3cm, phải có đóng dấu giáp lai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở 1/4 góc dưới của ảnh. Đối với phần tên “thẻ giám định viên thuật hình sự” phải được in đậm với màu đỏ và cỡ chữ 8. Điền đầy đủ các thông tin cơ bản của chủ thể trong thẻ bao gồm ngày sinh, ngày bổ nhiệm, nơi công tác và chuyên ngành giám định, nơi cấp, ngày tháng năm cấp, cũng như chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ, sau đó phải có chữ ký và đóng dấu của chủ thể có thẩm quyền.

  Thứ ba, mặt sau của thẻ giám định viên thuật hình sự phải có nền đỏ, và phải có nẹp giấy màu vàng, với kích thước 0.3cm viền 4 phía, Ở giữa phải là quốc huy in nổi với đường kính đảm bảo quy định pháp luật là 2.5cm. Phía trên quốc huy thì phải có hàng chữ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, và phía dưới quốc huy thì phải có hàng chữ “thẻ giám định viên thuật hình sự”, những hàng chữ này phải là chữ màu vàng và cỡ chữ 10.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-ky-thuat-hinh-su/

   097.110.6895
   097.110.6895