Thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản bị sai sót

Bài viết Thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản bị sai sót được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

  1. Thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản bị sai sót:

  Nhìn chung thì vấn đề đăng ký thế chấp tài sản hiện nay diễn ra vô cùng phổ biến. Tuy nhiên trong quá trình đăng ký thế chấp tài sản thì vẫn còn nhiều hiện tượng và tình trạng bị sai sót thông tin. Khi tiến hành thủ tục đăng ký, thì người đăng ký thế chấp tài sản sẽ cần phải thông báo và kê khai vào tờ đơn đăng ký với những nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, họ phải tiến hành kê khai một cách đầy đủ những thông tin cơ bản khi tiến hành thủ tục đăng ký thế chấp tài sản. Mặc dù vậy nhưng cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà trong nhiều trường hợp, thông tin trong quá trình đăng ký thế chấp tài sản bị thiếu sót và sai lầm so với thông tin trên thực tế, chủ thể đăng ký có thể ghi sai hoặc ghi thiếu thông tin và người đăng ký phát hiện ra nội dung của giấy chứng nhận đăng ký không chính xác và không đầy đủ, thì khi đó các chủ thể sẽ tiến hành điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 của Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có ghi nhận về vấn đề điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản bị sai sót, về cơ bản sẽ trải qua những bước như sau:

  Bước 1: Các chủ thể có nhu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung thì bộ hồ sơ đó sẽ bao gồm những giấy tờ cơ bản như sau:

  – 01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng của các loại giấy tờ sau: Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp hoặc phụ lục hợp đồng về việc thay đổi; Hợp đồng mua bán nợ hoặc văn bản khác chứng minh mua bán nợ; Hợp đồng hoặc văn bản khác về chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

  – 01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng của các loại giấy tờ sau: Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền hoặc văn bản chứng minh tư cách đại diện trong trường hợp người ký Phiếu yêu cầu là người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp; Văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi nội dung thế chấp theo quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

  – 01 bản sao có công chứng của: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; Giấy chứng nhận có chứng nhận nội dung thay đổi trong trường hợp nội dung thay đổi đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận; Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký.

  Bước 2: Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ tiến hành nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này đó là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi thực hiện việc đăng ký để tiến hành thủ tục sửa chữa sai sót. Có nhiều hình thức để các chủ thể nộp hồ sơ. Có thể nộp hồ sơ qua các phương thức sau đây: qua hệ thống đăng ký trực tuyến, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nộp thông qua đường bưu điện.

  Bước 3: Các chủ thể có thẩm quyền sau khi nhận hồ sơ sẽ tiến hành xem xét theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Trong thời hạn luật định đó là 1 ngày làm việc được tính kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, các chủ thể có thẩm quyền sẽ phải xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản mà hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ phải được tiếp nhận. Còn nếu như trong trường hợp người tiếp nhận cảm thấy hồ sơ không hợp lệ thì sẽ từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nếu như theo yêu cầu mà vẫn không sửa đổi hồ sơ thì các chủ thể có thẩm quyền sẽ trả lại hồ sơ.

  Bước 4: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Tiến hành hoạt động trả kết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận theo cơ chế một cửa, hoặc trả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trong trường hợp người nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  2. Hồ sơ lưu về sửa chữa sai sót thông tin đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm những gì?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có quy định cụ thể về hồ sơ lưu về sửa chữa sai sót thông tin đăng ký thế chấp tài sản, bao gồm:

  Xem thêm  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai mới nhất

  – 01 bản chính hoặc 01 bản sao có công chứng hoặc 01 bản sao của văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền hoặc văn bản chứng minh tư cách đại diện trong trường hợp người ký phiếu yêu cầu là người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp;

  – 01 bản sao các loại giấy tờ sau:

  + Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai; giấy chứng nhận có nội dung sai sót;

  + Phiếu yêu cầu đã chứng nhận có sai sót;

  + Văn bản thông báo thực hiện hoạt động chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện có sai sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sai sót.

  3. Chủ thể có trách nhiệm cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót: 

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có quy định như sau: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký thế chấp liên quan đến việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật.

  Như vậy có thể thấy, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót.

  4. Hướng dẫn kê khai phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản bị sai sót: 

  Nhìn chung thì có thể thấy, khi tiến hành hoạt động kê khai phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký thế chấp tài sản thì cần phải đảm bảo:

  – Nội dung kê khai phải rõ ràng và không được tẩy xóa, ok tay phải đúng quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội;

  – Đối với phần kê khai mặt quá nhiều lựa chọn khác nhau thì sẽ phải đánh dấu sự lựa chọn vào ô vuông tương ứng với những nội dung lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân.

  Và những yêu cầu chung thì còn phải đáp ứng các yêu cầu tại những mục cụ thể như sau:

  Thứ nhất, kê khai về người yêu cầu đăng ký: Nếu người yêu cầu đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc chứng minh quân đội nhân dân, chứng minh được cấp theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý khác theo quy định của pháp luật; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận  đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Thứ hai, về mô tả về tài sản thế chấp đã đăng ký: Phải kê khai đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp đúng với thông tin đã đăng ký. 

  Thứ ba, về chủ thể: Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân thì ký, ghi rõ họ tên của người đại diện. Trường hợp người đại diện của bên thế chấp, bên nhận thế chấp là pháp nhân thì sẽ phải tiến hành hoạt động ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân là đại diện. Trường hợp người yêu cầu đăng ký là quản tài viên thì Quản tài viên theo quy định của pháp luật thì phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu tại phần chữ ký, con dấu bên nhận thế chấp, đồng thời bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào phiếu yêu cầu.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Bộ luật Dân sự năm 2015;

  – Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-dieu-chinh-thong-tin-dang-ky-the-chap-tai-san-bi-sai-sot/

   097.110.6895
   097.110.6895