Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bài viết Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Một số quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Chúng ta đều biết rằng, đất đai là loại tài sản có giá trị lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhiều hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được lập ra nhằm để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu đất đai và là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp, mẫu thuẫn xảy ra trong thực tiễn. Bởi vì vai trò to lớn mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang lại nên khi có những sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các chủ thể cần xin đính chính lại thông tin. Bài viết dưới đâyLuật Gia Bùi sẽ giúp người đọc tìm hiểu quy định về thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 097.110.6895

  1. Một số quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  1.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

  Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 đã đưa ra khái niệm về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nội dung cụ thể như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được pháp luật Việt Nam quy định là một loại chứng thư pháp lý được lập ra để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

  Như vậy, theo quy định của pháp luật, ta nhận thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng thư pháp lý quan trọng, là căn cứ để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

  Giấy chứng nhận hiện quyền sử dụng đất hiện đang được cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất được pháp luật quy định và được áp dụng trong phạm vi cả đất nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  1.2. Vai trò của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Tầm quan trọng của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện qua một số vai trò cụ thể như sau:

  – Thứ nhất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ xác nhận ai là chủ đất, chủ sở hữu nhà ở.

  Giấy chứng nhận là căn cứ để Nhà nước xác định ai là người có quyền sử dụng đất, ai là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thông tin tại trang bìa hoặc trang ghi thông tin biến động.

  – Thứ hai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

  1.3. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Theo khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp cụ thể sau đây:

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với các tranh chấp về đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ thể trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ thể sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hay khu kinh tế.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ thể là người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

  Xem thêm  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 34

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ thể được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

  – Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ thể sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có.

  – Ngoài ra, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

  2. Một số quy định của pháp luật về việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  2.1. Các trường hợp cần đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp:

  Theo Khoản 1 điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có nội dung sau đây:

  – Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót về thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

  – Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót về thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

  Như vậy, theo quy định cụ thể nêu trên, thì khi có sự sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất so với giấy tờ pháp nhân, nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

  2.2. Thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

  Theo Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2014 quy định về thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có nội dung như sau:

  Thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp thuộc về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  2.3. Thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  Điều  này  gây  ảnh  hưởng  không  nhỏ  tới  quyền lợi của người sử dụng đất khi làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc các giao dịch khác liên quan tới đất đai. Bài viết sau đây cung cấp một số thông tin liên quan tới thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Thông tin chung.

  Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp (khoản 1 Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện trong thời gian 07 ngày, công dân phải trả phí khi thực hiện thủ tục này, mức phí phụ thuộc quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với mỗi địa phương và kết quả nhận được là  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính.

  Thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  – Hồ sơ cần thiết:

  Cá nhân muốn đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần có những giấy tờ sau:

  + Đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tự viết hoặc theo mẫu do mỗi địa phương quy định).

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  – Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

  Các bước thực hiện.

  – Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

  Cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ trên.

  – Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

  Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố. Nộp hồ sơ trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu:

  + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.

  + Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.    

  – Bước 3: Xử lý hồ sơ.

  + Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra hồ sơ đề nghị được đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu:

  Đủ điều kiện: chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường.

  Không đủ điều kiện: trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố để trả cho người nộp hồ sơ.

  + Phòng Tài nguyên và Môi trường đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trình UBND huyện, thị xã, thành phố cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

  – Bước 4: Trả kết quả.

  Đến ngày trả kết quả theo phiếu hẹn, người nộp hồ sơ nộp lại Phiếu hẹn, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố vào sổ theo dõi; trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đính chính cho người nộp hồ sơ.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/thu-tuc-xin-dinh-chinh-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat/

   097.110.6895
   097.110.6895