Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng công chức cấp huyện

Bài viết Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng công chức cấp huyện được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Điều kiện dự tuyển công chức cấp huyện:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện như sau:

Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo thì người có đủ các điều kiện sau đây  được đăng ký dự tuyển công chức:

– Công dân phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

–  Đủ 18 tuổi trở lên theo quy định;

– Phải có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Công dân có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức tốt;

– Đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Công dân đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Không chỉ dừng lại những điều kiện trên thì theo khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức 2008 (được sửa đổi bởi điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019) quy định đối với những công dân sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp huyện:

– Công dân có quốc tịch Việt Nam tuy nhiên không cư trú tại Việt Nam;

– Công dân hiện đang mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

–  Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án tuy nhiên vẫn chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Đối tượng nào được xem xét ưu tiên tuyển chọn công chức cấp huyện?

Nguyên tắc tuyển dụng công chức phải đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật. Việc tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Ưu tiên tuyển chọn người có năng lực, tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số theo quy định hiện nay

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì khi tuyển dụng công chức cấp huyện sẽ ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với đất nước, người dân tộc thiểu số. Cũng tại quy định ở Điều 5 Nghị Định 138/2020/NĐ-CP quy định rõ hơn về việc ưu tiên tuyển dụng công chức hiện nay.

2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

– Đối tượng được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 gồm: Anh hùng lao động, Lực lượng vũ trang, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B:

– Đối tượng được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 gồm: người dân tộc thiểu số, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội,  quân nhân chuyên nghiệp phục viên, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con bệnh binh,con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

– Người được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

2.2. Ưu tiên tuyển chọn công chức cấp huyện hiện nay: 

Nếu người dự xét tuyển hoặc dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. Như vậy, những đối tượng sau đây được cơ quan quản lý công chức xem xét ưu tiên tuyển chọn công chức cấp huyện, gồm:

– Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, thương binh;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp phục viên,  học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con thương binh, con liệt sĩ, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

Xem thêm  Quy định văn hóa công sở, quy chế văn hóa công sở mới nhất

– Đối tượng là đội viên thanh niên xung phong, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

3. Tuyển dụng công chức cấp huyện theo quy định hiện nay:

3.1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm:

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

– Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý là văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước ;

– Bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức do Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

– Việc tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý là ban nhân dân cấp tỉnh ;

– Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tổ chức chính trị – xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

3.1. Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung: 

– Hình thức dự thi: Thi trắc nghiệm ở máy vi tính. Nếu chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì có thể thực hiện thi trắc nghiệm trên giấy. Trường hợp thực hiện thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

– Thời gian thi, nội dung thi gồm 3 phần như sau:

Phần I: 60 câu hỏi về kiến thức chung xác định hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực của mội thí sinh. Thời gian ở phần 1 thi 60 phút;

Phần II: 30 câu hỏi ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc,Anh, hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi phần ngoại ngữ là 30 phút;

Phần III:  30 câu hỏi tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian phần thi tin học là 30 phút.

– Một số trường hợp được miễn thi ngoại ngữ như:

+ Người nào có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì người đó phải là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

– Đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin thì được miễn phần thi tin học ;

– Kết quả thi ở vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ căn cứ vào đặc điểm, tính chất và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để quyết định một trong ba hình thức thi công chức:: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

– Nội dung thi công chức: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, lĩnh vực tuyển dụng; chính sách, pháp luật về ngành, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để xác định nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải . Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

– Luật Cán bộ, công chức 2006;

– Nghị Định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0971106895

Nguồn: https://luatduonggia.vn/tieu-chuan-va-dieu-kien-tuyen-dung-cong-chuc-cap-huyen/

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...
097.110.6895
097.110.6895