Trình bày tình hình nước Đức trong những năm 1929-1939

Trình bày tình hình nước Đức trong những năm 1929-1939

Bài viết Trình bày tình hình nước Đức trong những năm 1929-1939 được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền:

  1. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền:

  Khái quát nền kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyền:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã tác động mạnh mẽ cho nền kinh tế Đức. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm khủng hoảng trước đó. Các nhà máy sơn, xí nghiệp phải đóng cửa. Số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người. Những mâu thuẫn xã hội và sự đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn đến khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Giai cấp tư sản cầm quyền không đủ mạnh để duy trì nền cộng hòa tư sản và đưa đất nước vượt qua cơn khủng hoảng đó.

  Trong bối cảnh đó, các lực lượng phản động, chiến tranh, đặc biệt là Đảng Quốc xã (gọi tắt là Đảng Quốc xã), ảnh hưởng ngày càng được mở rộng trong quần chúng. Đứng đầu Đảng Quốc xã là tên rùa, kẻ ra sức tuyên truyền và kích động trả thù, chống cộng và phân biệt chủng tộc, kẻ phát xít làm chủ bộ máy nước, và thiết lập một chế độ độc tài ngày càng công khai.

  Trong khi các nước tư bản lớn ngày càng ủng hộ các thế lực phát xít thì Đảng Cộng sản Đức lại kêu gọi quần chúng đấu tranh hình thành Mặt trận thứ nhất chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ – Xã hội – đảng có ảnh hưởng lớn trong quần chúng lao động – đã được chấp nhận hợp tác với những người cộng sản. Điều đó tạo điều kiện cho phát xít lên nắm quyền ở Đức. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Tổng thống Hindenburg bổ nhiệm Hít – le làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức.

  2. Tình hình nước Đức trong những năm 1933-1939:

  Trong giai đoạn những năm 1933-1939 tình hình nước Đức có nhiều bến động rõ rệt. Cụ thể:

  Về chính trị: Từ năm 1933, chính phủ lá kín nhanh chóng thiết lập chế độ độc tài toàn trị, công khai khủng bố các phe phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.

  – Từ năm 1919 – 1923, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân Đức nổi lên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Đức => đỉnh cao là sự ra đời của nước Cộng hòa Bavaria (1919),…

  – Từ tháng 10 năm 1923, cao trào cách mạng lắng xuống, đàn áp chính quyền tư sản.

  Tháng 3 năm 1933, chính quyền phát xít cáo buộc cộng sản đốt nhà Quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật và bắt giữ 100.000 đảng viên cộng sản.

  Năm 1934, Tổng thống Hindnebua qua đời, Sayle tuyên bố bãi bỏ Hiến pháp Vaima, nghiễm nhiên trở thành Nguyên thủ quốc gia suốt đời. Cộng hòa Vaima hoàn toàn lắng xuống.

  Về kinh tế, Chính phủ tìm cách tổ chức kinh tế theo hướng tập trung, chỉ huy, phục vụ nhu cầu quân sự. Tháng 7 năm 1933, say-le thành lập Tổng Hội đồng kinh tế để quản lý hoạt động của mọi thành phần kinh tế. Các ngành công nghiệp đang phát triển được khôi phục và vận hành hết sức cấp bách, đặc biệt là công nghiệp quân sự. Các giao dịch tải thông tin khổng lồ, xây dựng các đường dẫn được trao quyền để giải quyết các vấn đề thất bại và phục vụ nhu cầu quân sự. Nền kinh tế Đức đã thoát khỏi sự khởi đầu. Năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp của Đức tăng 28%, nằm trong thời kỳ tiền khủng hoảng và vượt qua một số nước tư bản châu Âu.

  Về mặt đối ngoại, chính phủ ủy quyền đã tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. Vào tháng 10 năm 1933, Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc Liên để tự động hành động. Năm 1935, Hard-le ra lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập quân đội thường trực và bắt đầu phát triển các hoạt động quân sự ở châu Âu. Đến năm 1938, với quân đội 1.500.000 người, 30.000 xe tăng và khoảng 4.000 máy bay, Đức đã trở thành một chiến binh tiến công, chuẩn bị triển khai các kế hoạch cho một cuộc chiến tranh xâm lược.

  3. Bài tập vận dụng:

  3.1. Tình hình nước Đức trong những năm 1924 – 1929 như thế nào?

  (dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 65 để trả lời)

  Lời giải chi tiết

  Những năm 1924 – 1929, nước Đức bước vào thời kỳ kinh tế ổn định và phục hồi. Tình hình nước Đức trong giai đoạn này bước đầu có những sự thay đổi:

  Xem thêm  Lễ Trừ tịch là gì? Ý nghĩa và nguồn gốc tên gọi đêm trừ tịch?

  * Về mặt Chính trị:

  – Chế độ Cộng hòa Vaima được củng cố, quyền lực của giai cấp tư bản thống trị được củng cố.

  – Chính phủ tư sản tiến hành đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân.

  – Các đảng tư sản quần chúng tuyên truyền tư tưởng trả thù nước Đức.

  * Về Kinh tế:

  – Công ty: Sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển mạnh. Đến năm 1929, vượt Anh, Pháp, đứng đầu châu Âu.

  – Các nhóm tư bản độc quyền xuất hiện, quy tụ các nền kinh tế lớn nhất nước Đức.

  * Đối ngoại: địa lý dần hồi phục, gia nhập Hội Quốc Liên, ký một số hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô.

  3.2. Tình hình nước Đức trong những năm 1918 – 1923 có những điểm nào nổi bật?

  (Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 64, 65 để trả lời)

  Lời giải chi tiết

  Giai đoạn những năm 1919 – 1923 nước Đức có những biến đổi quan trọng. Trong những năm 1918 – 1923 nước Đức có những điểm nổi bật sau:

  * Thứ nhất, những khó khăn của nước Đức sau chiến tranh:

  – Đức là nước bại trận, chịu nhiều thất bại nặng nề: kinh tế, chính trị, quân sự suy thoái hoàn toàn.

  – Mâu thuẫn xã hội có xu hướng dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng dân chủ lần thứ tư vào tháng 11 năm 1918

  – Tháng 6 năm 1919, Đức ký Hiệp ước Versailles với những điều khoản rất nặng nề. Điều này khiến nước Đức vốn đã kiệt sức lại càng bối rối hơn.

  * Thứ hai, tính chuyển động cao.

  Tháng 11 năm 1918, cuộc cách mạng dân chủ tư sản sụp đổ. Mùa hè năm 1919, nước cộng hòa Vaima ra đời.

  – Tháng 12 năm 1918, Đảng Cộng sản Đức được thành lập và trực tiếp lãnh đạo phong trào.

  – Đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi dậy của công nhân Bavaria (tháng 4 năm 1919), dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Xô viết Bavaria.

  – Tháng 10 năm 1923, công nhân Hambo vũ trang khởi nghĩa nhưng thất bại.

  3.3. Vì sao Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

  (dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 66, suy luận để trả lời)

  Lời giải chi tiết

  Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:

  – Chính phủ Đức bất lực trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế.

  – Ảnh hưởng của Đảng Quốc xã và Hít-le đối với giới đại tư bản lớn nước Đức ngày càng lớn.

  – Đảng Dân chủ Xã hội Đức từ chối lời đề nghị hợp tác với những người cộng sản để thành lập Mặt trận Thống nhất chống chủ nghĩa phát xít.

  – Đức có chuyên môn về chủ nghĩa quân phiệt, thuê chiến tranh. Trong lịch sử, nước Đức được thống nhất bằng cuộc cách mạng “sắt và máu”.

  3.4.Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:

  (dựa vào kiến thức cả bài để trả lời)

  Lời giải chi tiết

  Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới trải qua những giai đoạn phát triển:

  – Giai đoạn 1918 – 1923, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức bước vào thời kì khó khăn, kiệt quệ.

  – Giai đoạn 1924 – 1929, Đức bước vào thời kì ổn định và phát triển.

  – Giai đoạn 1929 – 1933, thời kì khùng hoảng kinh tế.

  – Giai đoạn 1933 – 1939, thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lập chế độ phát xít.

  3.5.Trong những năm 1933 – 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?

  (dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 67, 68 để trả lời)

  Lời giải chi tiết

  * Chính trị:

  – Thiết lập chế độ độc tài, công khai khủng bố các phe phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.

  – Năm 1934, Mineral-le tuyên bố thành lập Cộng hòa Vaima.

  * Kinh tế:

  – Tổ chức kinh tế theo hướng tập trung, chỉ huy, phục vụ nhu cầu quân sự.

  – Tháng 7 năm 1933, Tổng Hội đồng kinh tế được thành lập để quản lý hoạt động của các thành phần kinh tế.

  ⟹ Nền kinh tế Đức thoát khỏi giai đoạn khởi động và phát triển nhanh chóng.

  * Đối ngoại:

  – Chính phủ tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.

  – Tháng 10 năm 1933, Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc Liên để đương nhiên hành động.

  – Năm 1935, ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập quân đội thường trực và bắt đầu phát triển các hoạt động quân sự.

  ⟹ Đức trở thành một trại lính khổng lồ và ráo riết tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

  3.6. Qua bảng thống kê trang 67, hãy nhận xét về tình hình kinh tế nước Đức so với một số nước Châu Âu:

  Lời giải chi tiết

  Qua bảng thống kể trên, ta thấy:

  – Nền kinh tế Đức những năm 1933-1939 có sự phát triển nhanh chóng. Vượt qua Pháp, Ý và ngang hàng với Anh.

  – Qua bảng thống kê số lượng sản phẩm công nghiệp của Anh, Pháp, Ý, Đức năm 1937, chúng tôi có nhận xét như sau:

  + Sản lượng khai thác than, sắt và ô tô của Đức đứng thứ hai châu Âu (sau Anh). Tuy nhiên độ lệch không cao.

  + Sản xuất các loại điện, thép lớn của Đức hàng đầu Châu Âu.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/trinh-bay-tinh-hinh-nuoc-duc-trong-nhung-nam-1929-1939/

   097.110.6895
   097.110.6895