Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không?

Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không?

Bài viết Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không? được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không?

  1. Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không?

  Theo quy định của pháp luật về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV. Cụ thể:

  1.1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

  Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV nếu như chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát đang hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện về tổng thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ các tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc lương. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh được quy định như sau:

  – Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

  + Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu như chưa xếp bậc lương cuối cùng ở trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương ở trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

  + Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu như chưa xếp bậc lương cuối cùng ở trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương ở trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

  + Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu như chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chưa xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

  – Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

  + Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV có đầy đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc thời gian giữ bậc trong chức danh đã nêu trên và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn dưới đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

  Đối với cán bộ, công chức:

  ++ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

  ++ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

  Đối với viên chức và người lao động:

  ++ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

  ++ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

  1.2. Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

  – Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

  + Điều kiện và chế độ được hưởng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV đạt đủ được 02 tiêu chuẩn nêu ở mục trên và lập thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu như người này chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì sẽ được tiến hành xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian pháp luật quy định.

  + Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập được các thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do đã lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  + Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn: Tiêu chuẩn, cấp độ về lập các thành tích xuất sắc trong thực hiện những nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với mỗi cấp độ thành tích khác nhau của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong ở Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào quy định này thì các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm sẽ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

  Xem thêm  Mẫu báo giá sản phẩm, mẫu bảng báo giá mới nhất năm 2022

  – Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu: Cán bộ, công chức, viên chức và những người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu như đang trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn đã nêu ở mục trên chưa xếp bậc lương cuối cùng ở trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày mà có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để người này được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của pháp luật thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian pháp luật quy định.

  1.3. Tự đi học liên thông có được nâng bậc ngạch lương không?

  Như đã nói ở các mục trên, việc Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV được nâng bậc lương sẽ phụ thuộc vào các điều kiện:

  – Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương pháp luật quy định.

  – Tiêu chuẩn nâng bậc lương pháp luật quy định.

  Còn riêng về vấn đề Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV tự đi học liên thông sẽ không làm ảnh hưởng đến việc được nâng bậc ngạch lương của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV mà việc tự đi học liên thông chủ yếu giúp cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV thực hiện chuyển ngạch và chức danh. Chỉ cần Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV đáp ứng được tất cả các điều kiện để được nâng bậc lương thì sẽ được xét nâng bậc lương.

  2. Thời gian tự đi học liên thông có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên:

  Căn cứ Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định các trường hợp được tính và không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, bao gồm:

  – Thời gian được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên:

  + Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động.

  + Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  + Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có được hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  + Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước hoặc là ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng những người này vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

  + Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

  – Thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên:

  + Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương.

  + Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài mà thời gian đó vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  + Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác.

  + Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% so với mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

  + Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

  + Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng những người này được cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì sẽ được tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

  + Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

  Theo đó, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị thì thời gian cử đi học vẫn được tính trong thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV. Có nghĩa là Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV tự đi học liên thông mà phải xin nghỉ việc riêng không hưởng lương thì thời gian tự đi học liên thông của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV sẽ không được tính trong thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

  Văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

  – Thông tư 08/2013/TT-BNV nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/tu-di-hoc-lien-thong-co-duoc-nang-bac-ngach-luong-khong/

   097.110.6895
   097.110.6895