Tư vấn hợp đồng học nghề là gì? Đặc điểm và các bước tư vấn?

Tư vấn hợp đồng học nghề là gì? Đặc điểm và các bước tư vấn?

1. Tư vấn hợp đồng học nghề là gì?

Khái niệm tư vấn hợp đồng học nghề: Như chúng ta đã biết, bất cứ một quan hệ hội nào, quan hệ học nghề cũng sự thống nhất xung đột về lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ, xung đột lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động, người sử dụng lao động thì muốn người lao động mang lại thật nhiều sản phẩm chất lượng để tạo ra lợi nhuận, còn người lao động thì muốn người sử dụng lao động trả cho thù lao cao để cải thiện cuộc sống, thêm nữa với sự khó khăn về tìm hiểu pháp luật, thông tin thị trường đào tạo, nhận thức... nên nhu cầu vấn về hợp đồng học nghề nhu cầu không chỉ riêng của bên nào trong quan hệ hội.

Cũng như các lĩnh vực vấn hợp đồng khác, vấn hợp đồng học nghề thể sự giải đáp pháp | luật liên quan đến việc học nghề... Dựa trên cơ sở nhu cầu của người cần tư vấn, người tư vấn đưa ra các lời khuyên, đề nghị, phương án...Với những căn cứ pháp theo quy định sự giải, phân tích cần thiết theo nhu cầu của người cần vấn trong sự tương thích với điều kiện, khả năng của phía bên kia để người vấn quyết định lựa chọn phương án cho phù hợp

Hiện nay, quy định pháp luật liên quan đến học nghề sở pháp cho việc vấn hợp đồng học nghề, được quy định nhiều các văn bản pháp luật khác nhau. Thông qua các văn bản đó, người tư vấn phải chắc chắn một điều mình đã hiểu , hiểu đầy đủ hiểu đúng các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng học nghề để tiến hành vấn như: điều kiện về chủ thể, hình thức, nội dung của hợp đồng học nghề; các trường hợp chấm dứt hợp đồng học nghề hậu quả pháp , nếu như tranh chấp xảy ra...Chỉ như vậy, khách hàng mới thể tin tưởng đến hiệu quả hoạt động, lợi ích mang lại của người vấn

Từ những phân tích trên thể đưa ra khái niệm về vấn hợp đồng học nghề như sau: vấn hợp đồng học nghề hoạt động giải đáp pháp 

luật, cung cấp dịch vụ pháp nhằm đưa ra hướng ứng xử thích hợp liên quan đến hợp đồng học nghề trên sở quy định của pháp luật

2. Đặc điểm của tư vấn hợp đồng học nghề:

Ngoài những đặc điểm nói chung của vấn hợp đồng trong lĩnh vực lao động, vấn hợp đồng học nghề một số đặc trưng sau

Thứ nhất, đặc điểm về chủ thể nhu cầu vấn khách hàng

Đối với hợp đồng học nghề thì tham gia quan hệ học nghề rất nhiều chủ thể với những điều kiện khác nhau: Đó có thể tổ chức doanh nghiệp, nhân...trong nước hoặc ngoài nước; Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình thì người học nghề phải đủ 14 tuổi phải đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội quy định; Chính vậy, nhà vấn cần chú ý đến các điều kiện về chủ thể nhu cầu vấn, đặt biệt yếu tố đại diện giám hộ của các chủ thể trong quan hệ vấn hợp đồng học nghề, hiện nay không một văn bản pháp luật nào quy định trực tiếp về vấn đề này. Tuy nhiên, cần lưu ý theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, khi vấn cho người lao động, các trung tâm vấn pháp luật của công đoàn không thu phí của người lao động khi họ nhu cầu vấn nói chung hợp đồng học nghề nói riêng

Thứ hai, tính đa dạng về yêu cầu nội dung vấn 

Hoạt động học nghề trong thị trường khác với hoạt động giáo dục nói chung đó học bao giờ cũng gắn liền với thực hành. Tuy nhiên, do tính chất phong phú về chủ thể tham gia nhu cầu khác nhau của thị trường ngay trong quan hệ học nghề cũng tồn tại nhiều loại hình với các trình độ khác nhau: sở đào tạo thể của nhà nước, nhân, nước ngoài hoặc doanh nghiệp tự đào tạo để sử dụng: trình độ nghề: cấp, trung cấp, cao đẳng, hình thức dạy nghề chính quy (thường được các trung tâm, trường dạy nghề tổ 

chức), dạy nghề thường xuyên (thường xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp do doanh nghiệp tổ chức). Đặc biệt mục đích dạy học nghề cũng không giống nhau: thể chỉ như một hoạt động đào tạo gắn với kinh doanh nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trường hoặc cũng thể chỉ nhằm phục vụ cho nhu cầu của một chủ thể cụ thể; hoặc không chỉ tồn tại mối quan hệ dạy học nhề thuần túy còn gắn liền với vấn đề giải quyết việc làm cho người học nghề...từ đó dẫn đến sự khác biệt nhất định về quyền nghĩa vụ chủ thể trong mối quan hệ dạyhọc nghề cụ thể

Do vậy, trong vấn hợp đồng học nghề cần chú ý đến yêu cầu, mong muốn của người cần vấn để đưa ra lời khuyên, gợi ý, chỉ dẫn cho họ lựa chọn quan hệ phù hợp với ý chí trí của họ trên sở quy định pháp luật

Thứ ba, vấn hợp đồng học nghề trong mối liên hệ kế thừa với vấn quan hệ lao động 

Về bản chất hợp đồng học nghề hợp đồng song vụ, song không phải hợp đồng học nghề kết thúc sẽ làm chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ quyền, nghĩa vụ pháp lý các bên trong nhiều trường hợp việc kết thúc của hợp đồng học nghề sự tiếp nối của quan hệ lao động các cam kết trong hợp đồng lại trở thành nghĩa vụ pháp của các bên trong quan hệ lao động, mặc hợp đồng đã hoàn thành (chẳng hạn: cam kết thời gian làm việc sau đào tạo và nghĩa vụ bồi thường). Hoặc quan hệ học nghề, đào tạo hoàn toàn xuất hiện cùng với sự tồn tại của quan hệ lao động (người lao động đang làm việc được người sử dụng lao động cho đào tạo, học tập bổ túc nghề, nâng cao trình độ với những cam kết về trách nhiệm làm việc). Chính vậy, khi vấn hợp đồng học nghề trong đó có mối liên quan đến quan hệ lao động, nhà vấn cần chú ý: Các giải pháp, phương án của hợp đồng cần đặt trong mối liên hệ chặt chẽ về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người cần vấn với quan hệ lao động hiện tại hoặc tương lai. Nói cách khác, tư vấn hợp đồng học nghề với tư vấn quan hệ lao động (hợp đồng lao động) luôn mối quan hệ chặt chẽ mang tính kế thừa

3. Các bước vấn hợp đồng học nghề:

Một , gặp gỡ, tìm hiểu yêu cầu của khách hàng: vấn viên pháp luật nói chung người vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động nói riêng những cụ thể những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật, hoạt động vấn họ mang tính chuyên môn, nghề nghiệp. Do đó, khách hàng nguồn sống, đối tác, bạn của nhà vấn. Người làm vấn chuyên nghiệp phải nhiều khách hàng, điều đó chỉ được bằng năng lực, uy tín niềm tin. Trong hoạt động vấn, khách hàng người tìm đến quyền lựa chọn người tư vấn cũng quyền lựa chọn khác hàng. Điều đó cho thấy việc gặp gỡ, tiếp xúc, tìm hiểu khách hàng bước đầu tiên ý nghĩa quyết định cho toàn bộ hoạt động tư vấn tiếp theo. Do đó, tiếp xúc khách hàng là một hoạt động mang tính kỹ năng của người tư vấn. 

Xem thêm  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 7

dụ 1: Một doanh nghiệp A. khi sử dụng lao động phải thường xuyên đào tạo họ muốn người lao động cam kết làm việc không xác định thời hạn cho doanh nghiệp, các khoản bồi thường phải bao gồm cả chi phí hội...Hoặc người lao động tham gia học nghề cam kết làm việc nhưng lại đưa ra các yêu cầu về tiền lương, về việc cam kết ký hợp đồng lao động sau khi đào tạo từ người sử dụng lao động, về điều kiện thăng tiến...

Trên sở yêu cầu nói trên, khi gặp trường hợp doanh nghiệp yêu cầu như thế thì người vấn cần đánh giá, tìm hiểu thêm thông tin từ phía bên kia, đặc thù nghề nghiệp, quy định pháp luật...thế, không thể ngay trong thời điểm tiếp xúc ban đầu lại những ý kiến mang tính kết luận pháp

Tóm lại, giai đoạn gặp gỡ, tìm hiểu yêu cầu khách hàng người ta tư vấn không đưa ra các ý kiến mang tính kết luận với yêu cầu của khách hàng. Nhưng cũng nên lưu ý trong giai đoạn này thì người vấn bằng thái độ, sự hiểu biết pháp luật tạo niềm tin nội tâm cho khách hàng về những yêu cầu pháp của mình sẽ được vấn một cách hiệu quả nhất trên sở quy định của pháp luật..

Hai , thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hợp đồng dịch vụ pháp sở pháp để thực hiện hoạt động vấn Nội dung của hợp đồng dịch vụ pháp trong vấn hợp đồng học nghề về bản theo quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng dịch vụ dân sự. Tuy nhiên, do đặc thù của quan hệ pháp luật vấn nên cần lưu ý về thời hạn hoàn thành và phí vấn

Về thời hạn hoàn thành của hợp đồng dịch vụ pháp lý phụ thuộc vào tính phức tạp của vụ việc yêu cầu của khách hàng vấn một giai đoạn hay tất cả những vấn đề liên quan đến hợp đồng học nghề

Về phí vấn, hiện nay chưa văn bản pháp luật quy định cụ thể về cách tính phí vấn pháp luật nói chung. Tuy nhiên, như trên đã trình bày, việc tính phí vấn nói chung vấn hợp đồng học nghề nói riêng được quy định và áp dụng trong thực tế phụ thuộc vào chủ thể vấn (doanh nghiệp hay tổ chức sự nghiệp, tổ chức chính trịhội) người nhu cầu vấn (người lao động hay doanh nghiệp, quan, tổ chức

Ba , xác định vấn đề pháp lý và nguồn luật áp dụng:Trên sở thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp, thông qua việc nghiên cứu, xem xét khách quan vụ việc đánh giá yêu cầu của khách hàng người vấn cần xác định vấn đề pháp phải giải quyết một cách độc lập khách quan, không lệ thuộc vào nhu cầu ý chí chủ quan của khách hàng. thể coi đây bước xây dựng hồ tư vấn cho khách hàng. Nhìn chung các yêu cầu của khách hàng về học nghề thường khá ràng cụ thể, vậy việc suy luận pháp | lý phức tạp trong lĩnh vực vấn này thường ít xảy ra

Đối với vấn hợp đồng học nghề, vấn đề pháp chủ yếu cần xác định thường quyền nghĩa vụ của các bên như: Thời gian đào tạo, chi phí đào tạo, cam kết thời hạn làm việc, vấn đề bồi thường

Khi xác định vấn đề pháp lý của vụ việc, cần đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đúng pháp luật nhưng phải đảm bảo thỏa mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng. Muốn vậy, người vấn ngoài kiến thức pháp luật còn cần kinh nghiệm kiến thức thực tiễn, vậy cũng không nên ngần ngại, tự ty khi chia sẽ hiểu biết cũng như tham khảo kinh nghiệm của những người khác

dụ 2: Khi vấn hợp đồng học nghề, doanh nghiệp đưa ra yêu cầu vấn là: Doanh nghiệp sẽ đào tạo người lao động liên tục trong quá trình sử dụng lao động nhưng người lao động phải cam kết làm việc lâu dài (ít nhất 10 năm) nếu không phải bồi thường chi phí đào tạo thêm khoản tiền chi phí hội (tương đương kinh phí đào tạo). Ngoài ra, để đảm bảo thực cam kết đào tạo, người lao động phải đưa văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (bản chính) cho người sử dụng lao động quản .[44

Với tình huống trên đây việc xác định vấn đề pháp sẽ bao gồm rất nhiều nội dung: Đánh giá tính pháp của yêu cầu, ý chí của người lao động, các quan hệ pháp luật xảy ra..

Trên sở vấn đề pháp đã được xác định, người vấn xác định nguồn luật áp dụng. Cần lưu ý nguồn luật được sử dụng đây các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh về học nghề các văn bản liên quan (chẳng hạn: giải quyết tranh chấp lao động). Ngoài ra, các văn bản nội bộ như thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác của doanh nghiệp trong đó nội dung liên quan đến lĩnh vực vấn cũng những căn cứ pháp cần chú ý

Như vậy, việc xác định vấn đề pháp vấn nguồn luật áp dụng là kết quả của việc nghiên cứu toàn diện hồ vụ việc một cách khách quan, khoa học, trách nhiệm độc lập. Trên sở đó, người vấn hình thành lên các phương án nhằm phúc đáp một cách hiệu quả nhất mong muốn của khách hàng

Bốn , đề xuất giải pháp vấn phương án thực hiện: Giải pháp vấn phương án thực hiện sản phẩm, kết quả cuối cùng của hoạt động vấn, phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của khách hàng, quy định pháp luật kỹ năng, kinh nghiệm của người vấn. Tùy từng vụ việc cụ thể, mong muốn của khách hàng người vấn xây dựng một hoặc nhiều giải pháp để giải quyết vấn đềchẳng hạn như dụ ở tình huống 2 nói trên thì người tự vấn có thể đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện yêu cầu của khách hàng. Người tư vấn cần đưa ra ý kiến phân tích với mỗi giải pháp phương án thực hiện về những thuận lợi, khó khăn cho khách hàng lựa chọn. Người vấn thể đưa ra lời khuyên cho sự lựa chọn nhưng không được áp đặt, quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về khách hàng nhưng người vấn phải chịu trách nhiệm về ý kiến vấn của mình

Giải pháp vấn thường được thể hiện bằng văn bản, vậy cần lưu ý về cả hình thức về nội dung, tâm sinh ... ràng nếu khách hàng doanh nghiệp thì vấn đề họ quan tâm tính chuyên nghiệp của văn bản vấn, việc hiểu nhằm về nội dung pháp trong văn bản tư vấn với họ ít xảy ra. Song với người lao động thì người vấn cần chú ý tuy từng đối tượng cụ thể cần sự hướng dẫn, giải thích cặn kẽ nội dung vấn để tránh những nhằm lẫn đáng tiếc thể xảy ra. Nhìn chung văn bản vấn cần ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu nhưng phải mang tính chuyên nghiệp.

097.110.6895
097.110.6895