Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học

Bài viết Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học hay nhất:

  1. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học hay nhất:

  Đọc bài “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập”, người đọc sẽ hiểu thêm về quá trình Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập. Trước đó Bác đã rời Pắc Bó trở về Tân Trào để nhờ Cục Tình báo Chiến lược Mỹ xin bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Cho đến khi Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội  triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, và có ý kiến ​​sửa đổi dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. Bằng cách này, chúng tôi hiểu rằng quá trình viết  Tuyên ngôn Độc lập mất rất nhiều thời gian. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như vậy, văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập” đã mang đến cho độc giả nhiều thông tin hữu ích và cần thiết hơn.

  2. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học hay:

  Trong bài “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ”, tác giả đã cung cấp cho độc giả những thông tin về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nội dung của văn bản được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Trong tiêu đề, tác giả đã nêu ra nội dung thông tin chính của bài viết. Hiệu quả của chiến dịch được trình bày dưới dạng biểu đồ giúp chúng ta ghi nhớ những thông tin quan trọng nhất. Như vậy, tài liệu này có thể khẳng định chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa vô cùng quan trọng  đối với nhân dân Việt Nam.

  3. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã sâu sắc nhất:

  Bài viết “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” của Bùi Đình Phong đã giúp tôi hiểu rõ hơn về quá trình viết Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Bác Hồ rời Pác Bó trở về Tân Trào đề nghị Cục Tình báo Chiến lược Mỹ để được lấy Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Cho đến khi Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội, Bác đã triệu tập các cuộc họp quan trọng, để soạn thảo ra Tuyên ngôn Độc lập, sau đó lại tiếp tục có ý kiến ​​sửa đổi dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. Tuyên bố đã được chuẩn bị sau một thời gian dài. Và ngày 2/9/1945, Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như vậy, Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với con người và đất nước Việt Nam.

  4. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã sâu sắc:

  Đoạn văn “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” đã giúp tôi hiểu rõ những thông tin quan trọng về chiến dịch này. Nội dung văn bản được trình bày ngắn gọn, khoa học. Nhan đề bài viết và một số chi tiết ngắn gọn về chiến dịch đã cho tôi  cái nhìn khái quát nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đặc biệt, diễn biến của chiến dịch gồm 3 phần, được tác giả trình bày theo sơ đồ khoa học, chứa đựng thông tin cô đọng nhất có thể để dễ nhớ. Đọc xong tôi  thấy mình hiểu lịch sử dân tộc hơn. 

  5. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã đặc sắc:

  Tác phẩm “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập. Bác đã rời Pác Bó về Tân Trào, và yêu cầu Cục Tình báo Chiến lược Mỹ xin được Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Cho đến khi Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội thì đã triệu tập các cuộc họp quan trọng, soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, và có ý kiến ​​sửa đổi dự thảo Tuyên ngôn Độc lập. Có thể thấy, bản tuyên ngôn độc lập được chuẩn bị sau một thời gian dài. Chỉ đến ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đọc Tuyên ngôn Độc lập  tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội),  khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vì vậy, bản tuyên ngôn có một vai trò quan trọng đối với quốc gia. 

  Xem thêm  Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

  6. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã đặc sắc nhất:

  Đọc bài “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ”, chúng tôi đã hiểu được những nội dung chính của chiến dịch này. Nội dung văn bản trên được trình bày ngắn gọn, khoa học. Tiêu đề nội dung chính và tóm tắt giúp người đọc có cái nhìn tổng quát hơn về chiến dịch này. Sự phát triển được trình bày dưới dạng sơ đồ. Thông tin được truyền tải từ đó sẽ dễ nhớ hơn. Qua nội dung có thể khẳng định chiến dịch Điện Biên Phủ là một sự kiện hết sức quan trọng đối với nhân dân Việt Nam.

  7. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã ý nghĩa nhất:

  Bài “Sự giản dị của Bác Hồ” của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã giúp tôi hiểu rõ hơn về lối sống giản dị của Bác Hồ. Mở đầu bài viết, tác giả  nhận xét: “Cần nhấn mạnh sự thống nhất trong đời sống chính trị và lối sống trong sạch của Bác Hồ”, đó là hai yếu tố đối lập nhau. Cả hai đều bổ sung cho nhau. Bài phê bình rất sâu sắc: “Lạ lùng, kỳ diệu… Bác Hồ vẫn giữ được phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì dân, vì nước, vì sự nghiệp vĩ đại, trong sạch’. Có thể thấy, người viết phải rất yêu mến và hiểu Bác Hồ mới đưa ra những nhận xét, nhận định như vậy. Sau này, Phạm Văn Đồng đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể chứng minh lối sống giản dị của Bác về nhiều mặt. Trong đời sống hằng ngày, trong các mối quan hệ hay trong lời nói, chữ viết. Những dẫn chứng được trình bày một cách đặc biệt và sinh động giúp tôi thấy rõ lối sống giản dị của Bác Hồ. Có thể thấy, kỹ năng lập luận của tác giả rất thuyết phục với hệ thống lập luận rõ ràng, dẫn chứng sâu rộng, phong phú kết hợp với lời bình nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tóm lại, đoạn văn “Sự giản dị của Bác Hồ”  giúp người đọc hiểu rõ lối sống giản dị nhưng cao đẹp của Bác Hồ. 

  8. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã ý nghĩa:

  Đoạn trích “Tinh thần yêu nước của dân tộc ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp người đọc thấy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam – đó chính là lòng yêu nước. Phần đầu, Bác Hồ nhận xét về lòng yêu nước nói chung: “Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn. Đó là một trong những truyền thống yêu nước của chúng ta”. Đây là sự khẳng định  truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và để thể hiện rõ hơn tinh thần yêu nước, Bác Hồ đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể từ xưa đến nay. Cuối cùng Bác Hồ giao nhiệm vụ  cho người Việt Nam. Người dùng hình ảnh so sánh độc đáo: “Yêu nước cũng như của quý” để thể hiện tầm quan trọng của lòng yêu nước. Với vai trò như vậy, Bác yêu cầu mọi người “cần mẫn giải thích, đôn đốc, tổ chức, hướng dẫn và phát huy hết tinh thần yêu nước trong công tác yêu nước và công vụ”. nghĩa là lòng yêu nước phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tinh thần yêu nước trong văn nghị luận dân tộc là hình mẫu để viết một văn bản lập luận, đầy đủ cấu trúc và dẫn chứng. Chủ tịch Hồ coi lòng yêu nước của  dân tộc Việt Nam là một truyền thống quý báu mà phải được bảo tồn mãi mãi.

  10. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một văn bản thông tin đã học ấn tượng:

  Qua bài viết “Sự giản dị của Bác Hồ”, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã giúp người đọc hiểu rõ về lối sống giản dị của Bác Hồ. Đầu tiên, tác giả nhận xét về sự giản dị chung của Hồ Chí Minh: “Điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là sự hòa hợp giữa các hoạt động chính trị và cuộc sống đời thường vô cùng bình dị, giản dị, khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, Phạm Văn Đồng đưa ra những dẫn chứng cụ thể chứng minh lối sống giản dị của Bác về nhiều mặt: Nơi ở của Bác chỉ là một ngôi nhà sàn gỗ nhỏ cạnh ao, nhà chỉ có vài phòng để tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ nghỉ… Các phòng cũng có nội thất rất mộc mạc và đơn giản. Từ nơi ở đến cách ăn mặc, Bác cũng “rất giản dị” – chỉ mặc bộ đồ ba mảnh màu nâu, áo bảo vệ và đôi dép có vòng thô sơ. Cuối cùng, Bác Hồ ăn  cũng rất đạm bạc, các món đều có: cá luộc, rau luộc, rau muối, cà tím ngâm, cháo hoa… các món ăn rất mộc mạc Việt Nam. Ngay cả trong công việc hay trong các mối quan hệ, Bác Hồ sống rất giản dị. Xung quanh có rất ít người giúp việc. Bác Hồ yêu mọi người như gia đình. Cuối cùng, tác giả khẳng định  ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam. Có thể thấy, đoạn văn “Sự giản dị của Bác Hồ” chứa đựng cả những bằng chứng cụ thể, những nhận xét sâu sắc và cả những tình cảm chân thành.

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/viet-doan-van-neu-cam-nghi-ve-mot-van-ban-thong-tin-da-hoc/

   097.110.6895
   097.110.6895