Xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn

Xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn

Bài viết Xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn được Luật Gia Bùi tổng hợp và điều chỉnh chính xác thông tin và đăng tải lại trên website. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu cần tư vấn về Luật, hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: 

  1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: 

  Căn cứ Điều 4 Thông tư số 16/2020/TT-BQP quy định về việc xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn phải áp dụng các nguyên tắc sau: 

  – Phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm kỷ luật. 

  – Những hậu quả do vi phạm kỷ luật gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

  – Thực hiện xử lý vi phạm kỷ luật đối với các hành vi vi phạm phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác và công khai, khách quan, bảo đảm công bằng, đúng quy định và đúng thẩm quyền. 

  – Phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng để xử lý hành vi vi phạm kỷ luật. 

  – Trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, nghiêm ấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng. 

  – Không áp dụng các hình thức kỷ luật khác thay cho hình thức kỷ luật được pháp luật quy định.

  – Đối với nữ quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng khi mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi không áp dụng hình thức kỷ luật tước danh hiệu quân nhân và buộc thôi việc. 

  – Đối với quân nhân đang giữ cấp bậc quân hàm thiếu úy sẽ không áp dụng hình thức kỷ luật giáng cấp bậc quân hàm. 

  – Đối với công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang hưởng lương Bậc 1 không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương. 

  – Nếu vi phạm gây thiệt hại về vật chất, người vi phạm còn phải bồi thường ngoài hình thức kỷ luật đối với từng hành vi vi phạm. 

  Tài sản, tiền, vật chất do hành vi vi phạm mà có, phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

  – Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ xử lý một hình thức kỷ luật. 

  – Phải xem xét, kết luận, làm rõ mức độ vi phạm và hình thức kỷ luật đối với từng hành vi vi phạm nhưng chỉ áp dụng hình thức kỷ luật chung cho các hành vi vi phạm và không vượt quá hình thức kỷ luật của hành vi có mức xử lý kỷ luật cao nhất nếu trong cùng một lần vi phạm kỷ luật mà người vi phạm thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác nhau.

  – Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật của quân nhân thuộc quyền. 

  – Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra của vụ việc và mức độ liên quan đến trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp và trên một cấp để xác định hình thức kỷ luật theo quy định. 

  – Cơ quan, đơn vị không giảm quân số quản lý mà chuyển hồ sơ vi phạm sang Cơ quan điều tra trong Quân đội để xử lý theo quy định của pháp luật nếu như người thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật có dấu hiệu tội phạm. 

  Nếu như bị tòa án xét xử và tuyên phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo thì chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi đã có quyết định thi hành án của Tòa án.

  2. Các hình thức xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: 

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2020/TT-BQP, các hình thức xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn bao gồm: 

  – Khiển trách. 

  – Cảnh cáo. 

  – Giáng cấp bậc quân hàm. 

  – Cách Chức. 

  – Giáng chức. 

  – Tước danh hiệu quân nhân.

  3. Chế tài xử lý một số hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội: 

  3.1. Hành vi chống mệnh lệnh: 

  – Kỷ luật cảnh cáo hoặc hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm: 

  Đối tượng nào không chấp hành mệnh lệnh hoặc không thực hiện nhiệm vụ khi người chỉ huy trực tiếp hoặc cấp có thẩm quyền giao mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

  Xem thêm  Cầu cảng là gì? Tìm hiểu cầu cảng trong hoạt động Logistics?

  – Hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, giáng chức, cách chức, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc khi vi phạm một trong các trường hợp sau: 

  + Hành vi lôi kéo người khác tham gia.

  + Là chỉ huy hoặc sĩ quan. 

  + Trong tình hình sẵn sàng chiến đấu. 

  + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm.

  3.2. Hành vi chấp hành không nghiêm mệnh lệnh: 

  – Kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo: 

  + Khi được người chỉ huy trực tiếp hoặc cấp trên có thẩm quyền ra lệnh hoặc giao nhiệm vụ nhưng chấp hành không đầy đủ, lơ là, tùy tiện, chậm trễ gây trở ngại cho việc chỉ huy, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc gây hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng.

  – Hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm: 

  + Lôi kéo người khác tham gia. 

  + Trong tình hình sẵn sàng chiến đấu. 

  + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm.

  3.3. Hành vi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên: 

  – Khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm: 

  Đối tượng có lời nói, hành động xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín, thân thể người chỉ huy hoặc cấp trên. 

  – Giáng chức, cách chức, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc: 

  + Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

  + Có hành vi lôi kéo người khác tham gia. 

  + Là sĩ quan.

  4. Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật: 

  Bước 1: Người thực hiện hành vi vi phạm tự kiểm điểm bằng văn bản, trước tập thể cơ quan, đơn vị và tự nhận hình thức kỷ luật.

  Cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tại gia đình, địa phương nơi người vi phạm cư trú nếu người vi phạm vắng mặt, không tự kiểm điểm. Đồng thời lập biên bản về sự vắng mặt của người vi phạm.

  Khi đó, biên bản xác minh được công bố trước cơ quan, đơn vị và có giá trị như bản tự kiểm điểm của người vi phạm.

  Bước 2: Tập thể cơ quan, đơn vị phân tích, phê bình, tham gia ý kiến về hành vi vi phạm, sau đó đề xuất hình thức kỷ luật.

  Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm vắng mặt tập thể cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp phân tích, phê bình, tham gia ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, hành vi vi phạm kỷ luật của người vi phạm. 

  Bước 3: Người chỉ huy phải kiểm tra, xác minh trực tiếp hoặc ủy quyền cho cấp có thẩm quyền trực tiếp gặp người vi phạm để người vi phạm trình bày ý kiến.

  Người chỉ huy căn cứ vào biên bản xác minh, hồ sơ vi phạm, để kết luận về hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật đối với người vi phạm nếu người vi phạm vắng mặt. 

  Bước 4: Thực hiện ra kết luận về hành vi vi phạm kỷ luật.

  Bước 5: Tiến hành báo cáo cấp ủy Đảng cỏ thẩm quyền xem xét, thông qua (nếu có).

  Bước 6: Ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật theo quyền hạn phân cấp.

  Bước 7: Thực hiện công bố quyết định kỷ luật, báo cáo lên trên và lưu trữ hồ sơ ở đơn vị.

  5. Thời hiệu xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn: 

   – Thời hiệu để xử lý kỷ luật với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn là 60 tháng, tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. 

  – Nếu như người vi phạm có hành vi vi phạm mới trong thời hiệu xử lý kỷ luật: thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới. 

  – Những trường hợp sau sẽ không áp dụng thời hiệu: 

  + Hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

  + Hành vi vi phạm xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

  + Hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật tước quân hàm sĩ quan và tước danh hiệu quân nhân. 

  + Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp và quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

  Lưu ý: trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử, đơn vị tạm dừng việc xem xét xử lý kỷ luật nếu như người thực hiện hành vi vi phạm có liên quan đến vụ việc, vụ án đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử. 

  Tiến hành xem xét kỷ luật theo quy định sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật. 

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT: 

  Thông tư số 16/2020/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong bộ quốc phòng. 

   Liên hệ dịch vụ luật chuyên nghiệp – Luật Gia Bùi

   CÔNG TY TNHH LUẬT GIA BÙI

   Địa chỉ: Số 2, ngách 1, ngõ 243 Trung Văn, P Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Hotline: 0971106895

   Nguồn: https://luatduonggia.vn/xu-ly-ky-luat-voi-ha-si-quan-chien-si-phuc-vu-co-thoi-han/

   097.110.6895
   097.110.6895